Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Alle børn skal være del af fællesskabet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Alle børn skal være del af fællesskabet"— Præsentationens transcript:

1 Alle børn skal være del af fællesskabet
Børneby Glesborg Ny Nordisk Børneby Bestyrelsesmøde Onsdag d. 16. januar kl Alle børn skal være del af fællesskabet

2 Implementering af Politik for inklusion og tidlig indsats
Norddjurs Kommune Implementering af Politik for inklusion og tidlig indsats Børneby Glesborg implementeringsplan er færdig marts 2013 TRIM – processen Tid – Hvornår? Ressourcer – kompetenceudvikling? Indsats – Kommunalt og lokalt? Mål – Effekt måling hos børnene

3 Fagprofessionelles fagkompetencer
Norddjurs Kommune Fagprofessionelles fagkompetencer At de fagprofessionelles fagkompetencer styrkes.

4 Norddjurs Kommune Teamsamarbejdet At teamsamarbejdet bliver omdrejningspunktet for både den enkelte medarbejders kompetenceudvikling og for den langsigtede pædagogiske udvikling i de enkelte skoler.

5 IT og digitale læremidler
Norddjurs Kommune IT og digitale læremidler At it og digitale læremidler bliver en integreret del af alle elevers læring og bidrager til deres faglige, sociale og personlige udvikling.

6 Norddjurs Kommune Faglige vejledere At de faglige vejledere spiller en central rolle i denne kompetenceudvikling for både den enkelte medarbejder og for den langsigtede udvikling i de enkelte skoler.

7 Norddjurs Kommune MÅL I perioden skal der i alle skoler

8 ske en kontinuerlig stigning i elevernes sociale trivsel
Norddjurs Kommune Implementering af Politik for inklusion og tidlig indsats & Politik for årgang ske en kontinuerlig stigning i antallet af elever, der har et godt inklusionsmiljø ske et kontinuerligt fald i antallet af elever, der er stagneret i et middel eller dårligt inklusionsmiljø ske en kontinuerlig stigning i elevernes sociale trivsel

9 Norddjurs Kommune Implementering af Politik for inklusion og tidlig indsats & Politik for årgang ske en kontinuerlig stigning i antallet af elever, der opfylder trinmålene i dansk og matematik ske en kontinuerlig stigning i antallet af elever, der opnår nødvendige personlige og sociale kompetencer for at kunne gebærde sig ske en kontinuerlig stigning i medarbejdernes trivsel

10 Ny digital tilgang til elevplaner
Norddjurs Kommune Vurdering af inklusionsmiljøet omkring Sofie i dansk Hvad siger Sofies udvikling i læsetest? Fysisk inklusion Akademisk inklusion Social inklusion Hvad siger Sofie selv omkring sin trivsel og læring? Hvad siger Sofies ud-vikling i de nationale test i dansk? Større elevinvolvering Større forældreinvolvering Tættere samarbejde med UU Fælles analyseramme i skoler og dagtilbud Kvalitetsudvikling i det enkelte team, i skolen/børnebyen og i kommunen som helhed

11 Implementering af Politik for it og læring
Norddjurs Kommune Implementering af Politik for it og læring Bruges flere digitale læremidler i undervisningen. ske en ændring i den måde, lærerne underviser på, således at lærerne via de it-baserede læringsformer gør eleverne til aktive og skabende medspillere i jagten på at blive klogere og lære mere

12 Fællesskabets Børneby
Børneby Glesborg Fællesskabets Børneby

13 Børneby Glesborg et godt sted at lege, lære og være

14 De grundlæggende værdier i Børneby Glesborg
Den systemiske anerkedende tilgang Udvikling – Handle på nye og anderledes måder Et samlet læringsforløb – Et fælles projekt og ansvar

15 Den systemiske anerkendende tilgang
Kontrol Anerkendt Deltagelse Empati/forbundet

16 BØRN SKABER KUNST MED BØRN
ET LÆRINGSFORLØB BØRN SKABER KUNST MED BØRN

17 Udvikling

18 Udvikling Den femte lærer

19 Pædagogisk målsætning
Glesborg Skole og SFO Pædagogisk målsætning Barnet i centrum for vores pædagogisk indsats Et bedre arbejdsmiljø gennem afdelingsdelt SFO´en Indskoling (0.-3. klasse) Mellemtrin (4.-6. klasse)

20 Glesborg Skoles pædagogiske retning
Glesborg Skole og SFO Glesborg Skoles pædagogiske retning Hvordan Inkluderende læringsmiljøer – Plads til alle børn Differentiering – Udfordre alle børn Højt fagligt niveau – Evaluering

21 De fire arenaer i et barns liv
Glesborg og SFO De fire arenaer i et barns liv

22 Glesborg Skole og SFO Flere muligheder Alle børn skal have en aktiv fritid i samarbejde med fritidskonsulenten Udvidet samarbejde med foreningerne 2013: Håndhold, Sejllads og Badminton

23 Lige muligheder – tidlig indsats
Børneby Glesborg Lige muligheder – tidlig indsats

24 Inklusionsprojekter Skolen på havnen – Andet uddannet
Glesborg Skole Inklusionsprojekter Skolen på havnen – Andet uddannet Pædagogisk Assistent – Pædagogisk uddannet

25 Værksteder indtil april
SFO´en Værksteder indtil april Mandag: syning Tirsdag: Idræt Onsdag: Pigegruppe Torsdag Sløjd Så vidt mulig…


Download ppt "Alle børn skal være del af fællesskabet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google