Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fødevareøkonomisk Institut, KU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fødevareøkonomisk Institut, KU"— Præsentationens transcript:

1 Fødevareøkonomisk Institut, KU
Hvad er økonomien ved reduceret jordbearbejdning, når sædskiftet også skal tilpasses Jens Erik Ørum, Brian H. Jacobsen Martin Andersen Fødevareøkonomisk Institut, KU

2 Økonomi i pløjefri dyrkning?
Driftsøkonomisk planteavlsmodel (DØP-II) Udvalgte bedrifter og maskinkapacitet Tiltag der skal sikre udbyttet Optimalt sædskifte Overordnet konklusion Økonomiske resultater

3 Driftsøkonomisk Planteavlsmodel (DØP-II)
En økonomisk rationel landmand der optimerer indtjeningen i planteavlen … Under hensyntagen til sædskifterestriktioner, udbyttefunktioner for pesticider og kvælstof, maskin- og arbejdskapaciteten samt de givne miljøkrav og priser Modellen optimer også sædskiftet Modellen har været anvendt ved udredning af bl.a. pesticidplan og VMP III

4 Analyserede bedrifter
Planteavlsbedrifter på lerjord (JB 7-8) Vinterhvede, vårbyg, vinterbyg, rug, havre, ærter og vinterraps 3 pløjede og 4 ikke-pløjede bedrifter Varierende bedriftsstørrelse ( ha) Forskellige arbejdskraft og maskinkapaciteter Ubegrænset brug af maskinstation Supplerende analyser for svinebedrifter

5 Tiltag der skal sikre udbyttet
Ekstra stubharvning før vårsåede afgrøder … og før vinterhvede, hvis halm ikke er fjernet Roundup når afgrøderne er sået (0,4 BI) Maks. to år med vinterhvede Andet års vinterhvede: Flere fungicider til forebyggelse af DTR og Fusarium (0,2 BI) Vintersæd efter vintersæd: Flere herbicider mod græsukrudt i 50 pct. af arealet (0,25 BI)

6 Optimalt sædskifte Generelt skal der dyrkes mere vårsæd og mindre vintersæd end observeret i Men små pløjede planteavls- og svinebedrifter vil stadig dyrke en stor andel vinterhvede Mere vinterbyg og vinterraps har reduceret flaskehalsproblem i august Pløjefri bedrifter undgår vintersæd efter vintersæd Pløjefri bedrifter har et vinterhvede, vårbyg, vinterbyg og vinterraps sædskifte

7 Overordnet konklusion
Pløjefri dyrkning i sig selv vil … Øge pesticidforbruget (25 pct.) Reducere brændstofforbruget (15-20 pct.) ... og vil på grund af rationel adfærd Reducere kvælstofoverskuddet (30 kg pr. ha) Øge jordprisen og fremme strukturudviklingen

8 Økonomiske resultater
Jordrente Marginal jordrente Aflønning arbejdskraft

9 Jordrente (DKK pr. ha) Jordrente er ca. 500 kr højere i de pløjefri systemer. Derfor råd til endnu mere sikkerhed.

10 Marginal jordrente (DKK pr. ha)
Bedriftsstørrelse ved en forpagtningsafgift på DKK pr. ha: Lille pløjet 100 ha, lille pløjefri 175 ha, største pløjede 400 ha, største pløjefri 600.

11 Aflønning arbejdskraft (DKK pr. time)
Negativ timeløn for de små pløjefri og pløjede planteavlsbedrifter. 200 DKK i timen til de store pløjede og 400 DKK i timen til de største pløjefri.

12 Hvad er økonomien ved reduceret jordbearbejdning, når sædskiftet også skal tilpasses
SLUT! Jens Erik Ørum Brian H. Jacobsen Martin Andersen

13 Flere analyser Flere jordtyper og langtidseffekt på jordstruktur og kvælstofudvaskning Flere afgrøder som fx frøgræs og sukkerroer Accept af udbyttevariationer Mulighed for mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mulighed for reduceret bekæmpelse af Fusarium og DTR

14 CENTS projektet Crop management and Economics of Non-inversion Tillage Systems Jørgen E. Olesen, DJF (Projekleder) Elly Møller Hansen, Lars Munkholm, Bo Melander, Per Kudsk Nielsen og Lise Nistrup Jørgensen, DJF Erik Sandal, Jacob Winther Nymand, LBR Brian H. Jacobsen and Jens Erik Ørum, FOI

15 Litteraturstudier – Effekt
Reduceret jordbearbejdning kan muligvis medføre: Øget indtjening på bedriften Stordriftsfordele og større bedrifter Øget pesticidforbrug Reduceret CO2 udslip Muligvis reduktion I N udvaskning

16 Litteraturstudier Reduceret jordbearbejdning kan muligvis medføre:
Øget indtjening på bedriften Stordriftsfordele og større bedrifter Øget pesticidforbrug Reduceret CO2 udslip Muligvis reduktion I N udvaskning

17 Litteraturstudier - Modeller
Ingen artikler om at reduceret jordbearbejdning har været analyseret med integrerede økonomi- og miljømodeller Ingen artikler om, at reduceret jordbearbejdning har være analyseret med adfærdsmodeller som inkluderer landmandens økonomisk rationelle adfærd

18 Udvalgte resultater Sædskifte Jordrente Pesticider Kvælstofoverskud
Brændstofforbrug

19 Pesticidforbrug (BI)

20 Omkostninger ved kvote på 1,7 BI (DKK pr. Ha)

21 Brændstofforbrug (l pr. ha)

22 Kvælstofoverskud (kg pr. ha)


Download ppt "Fødevareøkonomisk Institut, KU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google