Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planteproduktion 2004 13 – 14 Januar 2004, Herning Kongrescenter Ukrudtsproblemer ved reduceret jordbearbejdning Bo Melander & Niels Holst Danmarks JordbrugsForskning,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planteproduktion 2004 13 – 14 Januar 2004, Herning Kongrescenter Ukrudtsproblemer ved reduceret jordbearbejdning Bo Melander & Niels Holst Danmarks JordbrugsForskning,"— Præsentationens transcript:

1 Planteproduktion 2004 13 – 14 Januar 2004, Herning Kongrescenter Ukrudtsproblemer ved reduceret jordbearbejdning Bo Melander & Niels Holst Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg DJF

2 Herbicidforbruget Vil reduceret jordbearbejdning øge forbruget af ukrudtsmidler? DJF

3 Floraudvikling - frøukrudt Pløjefri dyrkning  få ukrudtsarter, men i stort antal Pløjning  større artsrigdom, men i mere moderate mængder DJF

4 Karakteristika ved ukrudtsfrø Pløjefri dyrkning  ringe/ingen spirehvile  begrænset levedygtighed i jorden Pløjning  stor spirehvile  stor levedygtighed under ophold i jorden DJF

5 Typiske frøukrudtsarter DJF Pløjefri dyrkning  vindaks, ager-rævehale, kulturgræsser  enårig rapgræs  burre-snerre  gold hejre Pløjning  korn-valme, hyrdetaske, ager- stedmoder  hvidmelet gåsefod, pileurtarter

6 DJF Levedygtighed i jord

7 Fordeling af ukrudtsfrø efter jordbearbejdning – dårlig bekæmpelse DJF Jorddybde (cm) % levende frø PløjningPløjfri / harvning

8 Jorddybdens betydning for fremspiringen DJF Jorddybde (cm) Fremspiring (%)

9 Fordeling af ukrudtsfrø efter jordbearbejdning – effektiv bekæmpelse DJF Jorddybde (cm) % levende frø Pløjning Pløjefri / harvning Tid

10 DJF Levedygtighed i jord % dødelighed pr. år Jorddybde (cm)

11 Rodukrudt Alm. kvikAger-tidsel DJF

12 Tendenskurver landsforsøg DJF Kilde: Landscentret

13 Samspil mellem sædskifte, jordbearbejdning og herbiciddosering DJF Antal vindakstoppe m -2 før høst Herbiciddosering, % af normaldosering 50% overvintrende afgrøder100% overvintrende afgrøder

14 Sædskiftets betydning DJF Vindaks, ager-rævehale, gold hejre  andelen af overvintrende afgrøder  arten af overvintrende afgrøder  afgrødernes rækkefølge i sædskiftet Enårig rapgræs  opformeres mest i efterårssåede afgrøder – længere tid, flere generationer Kulturgræsser  frø- og grovfodersædskifter

15 Bekæmpelsesbehov af ager-rævehale ved kontinuert hvededyrkning under 2 jordbearbejdningsformer, samt dosering af 3 herbicider for at opfylde det pågældende effektkrav Dyrkningsform Effektkrav Doseringsbehov (l/ha) BoxerStompPrimera Super Traditionel med pløjning 651,351,50,11 Pløjefri, direkte såning 923,853,00,23 DJF

16 Frøenes levedygtighed fra frøkast til indarbejdning Levedygtighed hos nye frø  vindaks, ager-rævehale ca. 50%  enårig rapgræs ca. 55-85%  gold hejre? Tab fra frøkast til pløjning  vindaks ca. 75%, mindre efter indarbejdning  ager-rævehale ca. 64%, ca. 50% efter indarbejdning  enårig rapgræs og gold hejre? DJF

17 Stubhåndtering DJF Temperatursum ( o C) % fremspiring af udlagte frø Fremspiring af lugtløs kamille om foråret med ( ) og uden ( ) indarbejdning af frøene om efteråret 19941995

18 Spildkorn DJF Kilde: Erik Sandal, Landcentret

19 Stubhåndtering – ukrudtsfremspiring i hvede DJF Kilde: Erik Sandal, Landcentret

20 Konklusioner i forhold til herbicidforbruget DJF  Vintersædsdominerede sædskifter  Ensidig vinterhvededyrkning  tidlig såning og kortstråede sorter  Dårlig planteetablering  Konkurrencestærke ukrudtsarter opformeres  Øget effektkrav  Afgrøderester kan nedsætte effekten af jordherbicider  Øget risiko for udvikling af herbicidresistens

21 Konklusioner i forhold til herbicidforbruget DJF  Alsidige sædskifter  Varieret herbicidvalg  Pløjning af og til  Sen såning af vintersæd og konkurrencestærke sorter / arter  Bearbejdning af stubben  Spildkorn og gold hejre  Tokimbladet ukrudt og øvrige græsukrudtsarter?


Download ppt "Planteproduktion 2004 13 – 14 Januar 2004, Herning Kongrescenter Ukrudtsproblemer ved reduceret jordbearbejdning Bo Melander & Niels Holst Danmarks JordbrugsForskning,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google