Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering"— Præsentationens transcript:

1 VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering
Seniorforsker Brian H. Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut Opsamling fra økonomisk midtvejsevaluering Arealrelaterede virkemidler (Vådområder) Gødningsrelaterede virkemidler De samlede omkostninger

2 Tidligere analyser af Vandmiljøplaner
Vandmiljøplan I og Handlingsplan for bæredygtigt landbrug blev skønnet til ca. 1,6 mia. kr. De faktiske omkostninger er formentlig lavere, bl.a. fordi analysegrundlag og politik var forskellig. De samlede omkostninger ved VMPII blev i den økonomiske midtvejsevaluering blev af FØI opgjort til 569 mio. kr. årligt. Omkostningsniveau 22 (17) kr. pr. kg N i reduceret udvaskning.

3 Vådområder Mål var høje (16.000 ha)
Tilskud relative lave ( kr. pr. ha) Stor reduktion i kvælstof (265 kg N pr. ha) Projekterne tager lang tid at gennemføre og involvere mange lodsejer (puljejord) Ansøgninger ca ha (50 % iværksættes ?) Afslag skyldes økonomi (40 %) og lavt kvælstofniveau (30 %). Stor variation mellem amter og projekter

4 Vådområder i de enkelte amter (ultimo 2002) (ha)

5 Engangsomkostninger ved etablering (kr. pr. ha)

6 Årlige omkostninger i forhold til udvaskning (kr. pr. kg N)

7 Andre arealordninger og kvælstofkontrakter
Stor variation i kr. pr. kg N for de enkelte foranstaltninger under SFL - Græsordninger er meget dyre (>100 kr. / kg N) - 20 årig udtagning er forholdsvis dyr - Ændret afvanding er relativ billigst Kvælstofkontrakter er gode i teorien, men har været en dyr ordning og udbydes ikke fremover. Økologi er blevet billigere pr. ha fordi der ikke er sket den forventede omlægning af bl.a. svinebedrifter

8 Gødningsrelaterede virkemidler
Harmonikrav : 11 mio. kr. (lille effekt på N) Efterafgrøder : 40 mio. kr. (330 kr. pr. ha) Bedre udnyttelse af husdyrgødning : 40 mio. kr. - ny teknologi (nedfældning) Reducerede N-normer : 120 mio. kr. - Begrænser nu kvælstoftildelingen på flere bedrifter - Lavere proteinprocent (interventionskrav) - Markedspriser betyder meget (hvede) - Langsigtet reduktion af N i jordpuljen er ikke med

9 Omkostninger og reduktion i kvælstofudvaskning ved VMPII
Justeret midtvejs-evaluering (2002) Slut- evaluering Tons N Mio. kr. Areal-relaterede 11.000 357 6.000 174 Gødnings-relaterede 30.400 248 29.900 213 Udvikling 6.900 600 Samlet 48.300 605 36.500 387

10 De samlede omkostninger - erhverv og det offentlige

11 Arealer under VMPII (ha)

12 Omkostningseffektivitet Vandmiljøplan II (kr. / kg N)

13 Konklusioner Udvikling i husdyrproduktion som forventet
Arealrelaterede virkemidler når ikke målet De gødningsrelaterede virkemidler når målet Lavere omkostninger for erhverv og stat i alt Gødningsrelaterede virkemidler er de billigste Lavere omkostninger i forhold til udvaskning end forventet i 1998 (ca. 11 kr. pr. kg N)


Download ppt "VANDMILJØPLAN II - Økonomisk slutevaluering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google