Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er en APV og en arbejdspladsbrugsanvisning?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er en APV og en arbejdspladsbrugsanvisning?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er en APV og en arbejdspladsbrugsanvisning?
v/Hans Thostrup Maskin- og arbejdsmiljøkonsulent Viborg

2 Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte - efter 1/1-2001 Arbejdsgiverens ansvar Ansatte skal inddrages APV’en skal være skriftlig APV’en tilgængelig for ansatte og AT Løbende revidering, mindst hvert 3. år Metodefrihed Få krav:

3 Arbejdspladsvurdering (APV)
1. Arbejdsområde Identifikation og kortlægning 4. Opfølgning Kontrol af gennemførelse 2. Problem Beskrivelse og vurdering 3. Løsning Prioritering og handlingsplan

4 Arbejdspladsvurdering (APV)
Fysiske forhold: Fx arbejdslokalet, omgivelserne, støj, indeklima, vibration og belysning. Ergonomiske forhold: Fx tungt arbejde, ensidigt, gentaget arbejde og arbejdsstillinger. Psykiske forhold: Fx arbejdstid, tidspres, ensformighed, indflydelse, vold og alenearbejde. Kemiske forhold: Fx arbejde med stoffer og materialer. Biologiske forhold: Fx bakterier, virus og svampe. Ulykkesrisiko: Fx fra arbejdsmaskiner, håndværktøj, færdsel, håndtering, brand og eksplosion.

5

6

7 APV i praksis APV mappe Tjekskemaer Arbejdsmiljømateriale/information
Besøg af konsulent

8 På kort sigt kan en APV medvirke til
færre arbejdsulykker færre arbejdsbetingede skader mere enkle og effektive arbejdsgange På længere sigt kan en APV tillige give bedre overblik, så arbejdsmiljøet kan blive mere sikkert og sundt både fysisk og psykisk mindske sygefravær bedre kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft give mulighed for, at arbejdsopgaverne kan løses med større kvalitet, kreativitet og fleksibilitet bedre dialogen om arbejdsmiljø

9 Arbejdspladsbrugsanvisning
Nu læste du vel Instruktionen på De sprøjtemidler

10 Arbejdspladsbrugsanvisning
Farlige stoffer og materialer Mærkede stoffer Aktuelle områder: Fodermidler Medicin Rengørings- og desinfektionsmidler Gødningsstoffer Plantebeskyttelsesmidler Olie m.m.

11 Arbejdspladsbrugsanvisning
Leverandørbrugsanvisning + virksomhedens specifikke oplysninger = arbejdspladsbrugsanvisning

12 Leverandørbrugsanvisning = sikkerhedsdatablad
Består altid af 16 punkter Punkt 8 vedrører personlige værnemidler Punkt 4 vedrører førstehjælp

13 Virksomhedens specifikke oplysninger
Anvendelsesområde Anvendelsesbegrænsning Krav om særlig uddannelse Forholdsregler ved omgang med midlet Førstehjælp Forholdsregler ved brand Forholdsregler ved spild og bortskaffelse på landbrugsbedriften

14 Arbejdspladsbrugsanvisning
Tilføjelser på leverandørbrugsanvisning Udarbejdelse af tillægsskema Udarbejdelse af tillægsskema for enslydende produkter

15

16

17

18

19


Download ppt "Hvad er en APV og en arbejdspladsbrugsanvisning?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google