Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ARBEJDSTILSYNET Svejsning, skæring og slibning i metal på tilsynet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ARBEJDSTILSYNET Svejsning, skæring og slibning i metal på tilsynet"— Præsentationens transcript:

1 ARBEJDSTILSYNET Svejsning, skæring og slibning i metal på tilsynet
Jens Winbladh Jens Y. Dissing Tilsynsførende Tilsynschef

2 SVEJSNING, SKÆRING OG SLIBNING I METAL PÅ TILSYNET
Foredraget i dag Hvad er et tilsyn? Reaktioner om manglende § 25 kursus Reaktioner på manglende udsug CASE Bøde / Ansvar

3 § 26 kursus Tilsyn Arbejdstilsynet VERDEN

4 BESVARELSE AF SPØRGSMÅL FRA LEIF & JØRGEN
Sendes til de rette i København

5 TILSYN Risikobaserede tilsyn Ulykker anmeldt af politi
Alvorlige klager Arbejdsbetingede lidelser Opfølgning og kontrol på tidligere tilsyn

6 TILSYNSFORLØB Risikobaseret tilsyn
Med det risikobaserede tilsyn vil Arbejdstilsynet fremover i højere grad målrette indsatsen mod de virksomheder, hvor vi forventer der er problemer. Dialog Styrke dialogen på virksomheden, så virksomhederne i højere grad motiveres til selv at løse deres arbejdsmiljøproblemer. Ramme for dialogen, som kortfattet kan beskrives som en inddragende samtale, der skal skabe refleksion hos virksomheden. Mere hjælp til små virksomheder Små virksomheder med 1-4 ansatte (jur-enheder) skal have hjælp fra Arbejdstilsynet på alle besøg (risikobaserede tilsyn, detailtilsyn mv.). Hjælpen består i at TF Vejleder om hvordan forskellige løsninger kan findes Giver eksempler på hvordan de konkrete problemer kan løses Omsætter AML til den lille virksomheds virkelighed Vejleder om hvordan forebyggelse kan indarbejdes i arbejdsopgaver og arbejdsgange Bagateller Tommelfinger-regel: Hvor stor er den skade eller gene Hvor tit Hvor længe Har virksomheden igangsat tiltag Der skal altid - som hidtil - være tale om konkret vurdering Sundhedsfremme Tilbud til virksomhederne. Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil tage imod tilbuddet og om de vil udføre de aktiviteter, der bliver talt om. Fokus er på frivillige aktiviteter, der ligger over lovens niveau og inden for afgrænsningen: ’aktiviteter, der fokuserer på at fremme medarbejdernes trivsel, fx gennem forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø’ og ’aktiviteter, der fokuserer på at styrke kroppen, fx gennem træning og bevægelse’. De tilsynsførende skal ikke vejlede virksomheder om konkrete tiltag men inspirere ved at formidle 3 enkle budskaber om sundhedsfremme og ved at fortælle om eksempler på, hvad andre virksomheder har gjort. Derudover: Justeret smileyordning, forenklet rådgivningsordning, fokus på unge og nyansatte mv.

7 TILSYNSFORLØB Prioriteres via pointsystem: Branchen
Individuelle virksomhed Påbud Størrelsen Ulykker Tid siden sidst Nystartede Individuelle virksomhedsparametre Materiel afgørelse (50 points), vejledning om psykisk arbejdsmiljø (50 points), påbud vedrørende virksomhedens egenindsats (5 points) på seneste besøg 50 Virksomhedens størrelse 8 Anmeldte ulykker på virksomheden 4 Tid siden sidste besøg 6 Nystartede virksomheder 6 I alt individuelle virksomhedsparametre 74 Brancheparametre Ergonomisk arbejdsmiljø (afgørelser) 4 Ergonomisk arbejdsmiljø (NFA-data) 2 Psykisk arbejdsmiljø (afgørelser) 4 Psykisk arbejdsmiljø (NFA-data) 2 Arbejdsulykker (afgørelser) 4 Arbejdsulykker (ulykkesdata) 2 Støj (afgørelser) 2 Støj (NFA-data) 1 Kemiske og biologiske belastninger (afgørelser) 2 Indeklima (afgørelser) 2 Vibrationer (NFA-data) 1 Hudbelastninger (NFA-data) 1 I alt brancheparametre 27

8 TILSYNSFORLØB Risikobaseret tilsyn
Med det risikobaserede tilsyn vil Arbejdstilsynet fremover i højere grad målrette indsatsen mod de virksomheder, hvor vi forventer der er problemer. Dialog Styrke dialogen på virksomheden, så virksomhederne i højere grad motiveres til selv at løse deres arbejdsmiljøproblemer. Ramme for dialogen, som kortfattet kan beskrives som en inddragende samtale, der skal skabe refleksion hos virksomheden. Mere hjælp til små virksomheder Små virksomheder med 1-4 ansatte (jur-enheder) skal have hjælp fra Arbejdstilsynet på alle besøg (risikobaserede tilsyn, detailtilsyn mv.). Hjælpen består i at TF Vejleder om hvordan forskellige løsninger kan findes Giver eksempler på hvordan de konkrete problemer kan løses Omsætter AML til den lille virksomheds virkelighed Vejleder om hvordan forebyggelse kan indarbejdes i arbejdsopgaver og arbejdsgange Bagateller Tommelfinger-regel: Hvor stor er den skade eller gene Hvor tit Hvor længe Har virksomheden igangsat tiltag Der skal altid - som hidtil - være tale om konkret vurdering Sundhedsfremme Tilbud til virksomhederne. Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil tage imod tilbuddet og om de vil udføre de aktiviteter, der bliver talt om. Fokus er på frivillige aktiviteter, der ligger over lovens niveau og inden for afgrænsningen: ’aktiviteter, der fokuserer på at fremme medarbejdernes trivsel, fx gennem forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø’ og ’aktiviteter, der fokuserer på at styrke kroppen, fx gennem træning og bevægelse’. De tilsynsførende skal ikke vejlede virksomheder om konkrete tiltag men inspirere ved at formidle 3 enkle budskaber om sundhedsfremme og ved at fortælle om eksempler på, hvad andre virksomheder har gjort. Derudover: Justeret smileyordning, forenklet rådgivningsordning, fokus på unge og nyansatte mv.

9 TILSYNSFORLØB Risikobaseret tilsyn
Med det risikobaserede tilsyn vil Arbejdstilsynet fremover i højere grad målrette indsatsen mod de virksomheder, hvor vi forventer der er problemer. Dialog Styrke dialogen på virksomheden, så virksomhederne i højere grad motiveres til selv at løse deres arbejdsmiljøproblemer. Ramme for dialogen, som kortfattet kan beskrives som en inddragende samtale, der skal skabe refleksion hos virksomheden. Mere hjælp til små virksomheder Små virksomheder med 1-4 ansatte (jur-enheder) skal have hjælp fra Arbejdstilsynet på alle besøg (risikobaserede tilsyn, detailtilsyn mv.). Hjælpen består i at TF Vejleder om hvordan forskellige løsninger kan findes Giver eksempler på hvordan de konkrete problemer kan løses Omsætter AML til den lille virksomheds virkelighed Vejleder om hvordan forebyggelse kan indarbejdes i arbejdsopgaver og arbejdsgange Bagateller Tommelfinger-regel: Hvor stor er den skade eller gene Hvor tit Hvor længe Har virksomheden igangsat tiltag Der skal altid - som hidtil - være tale om konkret vurdering Sundhedsfremme Tilbud til virksomhederne. Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil tage imod tilbuddet og om de vil udføre de aktiviteter, der bliver talt om. Fokus er på frivillige aktiviteter, der ligger over lovens niveau og inden for afgrænsningen: ’aktiviteter, der fokuserer på at fremme medarbejdernes trivsel, fx gennem forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø’ og ’aktiviteter, der fokuserer på at styrke kroppen, fx gennem træning og bevægelse’. De tilsynsførende skal ikke vejlede virksomheder om konkrete tiltag men inspirere ved at formidle 3 enkle budskaber om sundhedsfremme og ved at fortælle om eksempler på, hvad andre virksomheder har gjort. Derudover: Justeret smileyordning, forenklet rådgivningsordning, fokus på unge og nyansatte mv.

10 REAKTIONSFORMER Forbud og strakspåbud Påbud med frist Rådgivningspåbud
Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø* Vejledning Bøde ved grove overtrædelser eller manglende efterkommelse af påbud Kom gerne eksempler fra egen erfaring med de forskellige reaktionsformer.

11 ARBEJDSTILSYNETS PRIORITERINGER TIL 2020
Alvorlige arbejdsulykker skal reduceres 25% Ergonomiske overbelastninger skal reduceres 20% Psykiske overbelastninger skal reduceres 20%

12 REAKTIONER PÅ MANGLENDE § 25 KURSUS
Strakspåbud / påbud Må ikke arbejde videre Antal ? Udlændinge (RUT)

13 REAKTIONER PÅ IKKE BRUG AF UDSUGNING

14 REAKTIONER STOP – Strakspåbud Data indsamling
På virksomheder med 0-9 ansatte fastholdes bøderne på det eksisterende niveau (normalbøden) ,- På virksomheder med ansatte forhøjes normalbøden med 50 pct ,- På virksomheder med ansatte forhøjes normalbøden med 75 pct ,- På virksomheder med 100 eller flere ansatte forhøjes normalbøden med 100 pct ,-

15 Sikkerheds-foranstaltninger
Bøde Sikkerheds-foranstaltninger Instruktion Effektivt tilsyn APV/AMO Ansatte Arbejdsgiver

16 BØDE Bøde størrelse Arbejdsgiver - Antal ansatte – startende ,- op til ,- Ansat – 1000,- til 2.500,- Gentagelser +50% el. +100%

17 ANDEN VENTILATION Rumventilation Indirekte udsættelse Kontrolanordning

18 VEJLEDNING OG INFORMATION
Callcenter mobbelinjen online.at bar-web.dk Kort om indholdet på at.dk Man kan ringe til AT vejledning og evt. klager (husk brug først SiO) Man kan skrive til AT Virksomheden kan se egne sager på online.at Der er rigtig meget godt vejledningsmateriale på BAR’enes web-sider


Download ppt "ARBEJDSTILSYNET Svejsning, skæring og slibning i metal på tilsynet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google