Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmark i EU og EU’s fremtid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmark i EU og EU’s fremtid"— Præsentationens transcript:

1 Danmark i EU og EU’s fremtid
Indhold Danskernes holdninger til EU Folkeafstemningerne i dansk politik De fire forbehold Demokratiopfattelser på EU-systemet EU’s udvidelse og rolle i en globaliseret verden Opsummering 1

2 Danskernes holdninger til EU
Danskere der vil ud af EU er faldende siden 1972 – fra 40 % til i dag 15 % Danskerne hører dog til skeptiske kerne blandt alle EU-borgere Danskerne positive over for økonomiske aspekter ved samarbejdet, men skeptiske overfor politisk union Generelt er danskerne dog tilfredse med medlemskabet

3 Danskernes holdninger til EU

4 Folkeafstemningerne i dansk politik
Grundlovens § 20 og suverænitet Afgivelse af suverænitet kræver 5/6 af flertallet i Folketinget eller flertal ved en folkeafstemning Sædvane at væsentlige EU-spørgsmål skal til folkeafstemning

5 De fire forbehold Det danske ”nej” 1992 til Maastricht:
Politikerne formulerede de fire forbehold: Unionsborgerskabet Tredje fase i den Økonomiske og Monetære Union Forsvars- og militærpolitik De Retlige og Indre Anliggender, der har overstatslig karakter

6 De fire forbehold Unionsborgerskabet
Supplement til det nationale statsborgerskab, der på ingen måde erstatter statsborgerskabet. Danske EU-forbehold er i praksis blevet EU’s politik. EUROen Danmark deltager ikke i Tredje fase i den Økonomiske og Monetære Union Danmark fastholder kronen som national valuta

7 De fire forbehold Forsvars- og militærpolitik Mellemstatsligt område
Danmark er ikke med, når EU deltager i en militær aktion De Retlige og Indre Anliggender, der har overstatslig karakter Stort politikområde med asyl- og indvandringspolitik, visumpolitik, ydre grænser, civilretligt samarbejde, politisamarbejde Schengensamarbejdet Danmark udfører ofte parallelaftaler

8 Demokratiopfattelser på EU-systemet
”Demokratiske underskud” EU’s mangel på legitimitet? Lav valgdeltagelse til Europaparlamentsvalg (ca. 50 %) Magtdistance

9 Løsningsforslag 1 Den statscentrerede model
Demokrati styrkes i nationalstaterne Europa-Parlamentet skal ikke have flere beføjelser Nationale repræsentanter i EU styrkes EU-kommissionens formand udpeges af medlemsstaterne

10 Løsningsforslag 2 Den EU-centrerede model Demokrati styrkes i EU
Flere beføjelser til Europa-Parlamentet EU-borgeres rettigheder styrkes Udbygning af EU-partisystem Direkte valg af Kommissionens formand Tredje opfattelse: (Andrew Moravcsik) Der eksisterer intet ”demokratisk underskud”

11

12 EU's udvidelser efter 2000 Københavnskriterierne
De politiske kriterier De økonomiske kriterier Det regelorienterede kriterium Seneste udvidelser 2004: Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slokakiet, Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Malta, Cypern 2007: Rumænien og Bulgarien

13 Lande på vej ind i EU? Tyrkiet, Kroatien og Makedonien godkendt af EU som kandidatlande Tyrkiet som medlemsland? 2005 Optagelsesforhandlinger 2006 Suspenderet delvist af EU pga. Tyrkiets manglende anerkendelse af Cypern I

14 EU’s rolle i en globaliseret verden
EU som international økonomisk gigant, international politisk dværg EU er en nøglespiller på verdensmarkedet Fremstår som enhed på økonomiske område Fremstår splittet på politiske område

15 Opsummering De danske folkeafstemninger og Grundlovens § 20
Det danske nej til Maastricht-traktaten og ja til Edinburgh-forliget De fire forbehold: Unionsborgerskab, ØMU’ens tredje fase, EU’s forsvars- og militærpolitik, Retlige og Indre Anliggender Demokratisk underskud Legitimitet Udvidelsen og Københavnskriterierne


Download ppt "Danmark i EU og EU’s fremtid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google