Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater på tværs af Europa og Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater på tværs af Europa og Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed)
Resultater på tværs af Europa og Danmark Repræsentative resultater i 36 europæiske deltagerlande for det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EU-OSHA) Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

2 Opinionsundersøgelses design
Univers: Befolkning på 18 år og derover med almindelig bopæl og på de respektive sprog Stikprøve: Repræsentativ stikprøve i hvert af de 36 deltagende europæiske lande Metode til dataindsamling: CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) i 31 lande. I Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Rumænien og Tyrkiet blev interviewene foretaget ansigt til ansigt Stikprøvens størrelse: interviews (ca pr. land, undtagen i Liechtenstein med 200 interviews) Stikprøvens størrelse: (Danmark) 967 interview Fejlmargin: ±0,3 til 0,5 procentpoint (på tværs af Europa) ±1,9 til 3,2 procentpoint (national stikprøve) Feltarbejdets periode: (Danmark) 25. oktober november 2011 Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

3 Spørgeskema-oversigt
Q1. Tror du, at antallet af personer, der lider af arbejdsrelateret stress i Danmark vil stige, falde eller ligge på omtrent samme niveau i de næste fem år? (Stige kraftigt | Stige lidt | Forblive omtrent det samme | Falde lidt | Falde kraftigt) Q2. Med hensyn til sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen, opfatter du da dig selv som …? (Meget velinformeret | Ret velinformeret | Ikke særlig velinformeret | Slet ikke informeret) Hvor vigtigt, hvis overhovedet, er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i dine øjne for at hjælpe folk til at blive længere på arbejdsmarkedet? (Meget vigtigt | Ret vigtigt | Ikke så vigtigt | Slet ikke vigtigt) Q4. Hvis du påtalte et sundheds- og sikkerhedsproblem på din arbejdsplads overfor driftslederen, hvor sikker er du så på, at der ville blive taget hånd om det? (Helt sikker | Ret sikker | Ret usikker | Meget usikker) For at Danmark kan være økonomisk konkurrencedygtig, skal danske arbejdspladser følge forskrifterne om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. (Helt enig | Ret enig | Hverken enig eller uenig | Ret uenig | Helt uenig)

4 Landekoder på to bogstaver benyttet på kort
AL Albanien HR Kroatien NO Norge AT Østrig HU Ungarn PL Polen BE Belgien IE Irland PT Portugal BG Bulgarien IS Island RO Rumænien CY Cypern IT Italien RS Serbien CZ Tjekkiske Republik LI Liechtenstein SE Sverige DE Tyskland LT Litauen SI Slovenien DK Danmark LU Luxemburg SK Slovakiet EE Estland LV Letland TR Tyrkiet EL Grækenland ME Montenegro UK Storbritannien ES Spanien MK Makedonien ALLE Alle lande FI Finland MT Malta FR Frankrig NL Holland Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

5 Regioner anvendt i denne rapport
Lande Nordøsteuropa Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien Nordvesteuropa Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Holland, Storbritannien Nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige Sydøsteuropa Albanien, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rumænien, Serbien, Tyrkiet Sydeuropa Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal, Spanien EU27 De 27 lande, der nu udgør den Europæiske Union EU15 De 15 lande, der udgjorde den Europæiske Union frem til 1. maj 2004 EEA Norge, Island, Liechtenstein CCS Kandidatlande og mulige kandidatlande Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

6 Niveau for arbejdsrelateret stress

7 Niveau for arbejdsrelateret stress (Danmark)
Tror du, at antallet af personer, der lider af arbejdsrelateret stress i Danmark vil stige, falde eller ligge på omtrent samme niveau i de næste fem år? (%) Stige kraftigt Stige lidt Forblive omtrent det samme Falde lidt Falde kraftigt Ved ikke Universe: Befolkning på 18 år og derover

8 Niveau for arbejdsrelateret stress (Danmark)
Tror du, at antallet af personer, der lider af arbejdsrelateret stress i Danmark vil stige, falde eller ligge på omtrent samme niveau i de næste fem år? (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 og derover Aktiv Ikke aktiv Køn Alder Arbejdsstatus Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

9 Niveau for arbejdsrelateret stress (Danmark)
Tror du, at antallet af personer, der lider af arbejdsrelateret stress i Danmark vil stige, falde eller ligge på omtrent samme niveau i de næste fem år? (%) I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fast Anden aftale Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Ansættelses-kontrakt Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

10 Niveau for arbejdsrelateret stress
Tror du, at antallet af personer, der lider af arbejdsrelateret stress i (dit land) vil stige, falde eller ligge på omtrent samme niveau i de næste fem år? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

11 Niveau for arbejdsrelateret stress
Tror du, at antallet af personer, der lider af arbejdsrelateret stress i (dit land) vil stige, falde eller ligge på omtrent samme niveau i de næste fem år? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

12 Informationsniveau om sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen

13 Informationsniveau om sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen (Danmark)
Med hensyn til sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen, opfatter du da dig selv som … ? (%) Meget velinformeret Ret velinformeret Ikke særlig velinformeret Slet ikke informeret Ved ikke Universe: Befolkning på 18 år og derover

14 Informationsniveau om sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen (Danmark)
Med hensyn til sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen, opfatter du da dig selv som … ? (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 og derover Aktiv Ikke aktiv Køn Alder Arbejdsstatus Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

15 Informationsniveau om sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen (Danmark)
Med hensyn til sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen, opfatter du da dig selv som … ? (%) Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Ansættelses-kontrakt Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

16 Informationsniveau om sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen
Med hensyn til sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen, opfatter du da dig selv som … ? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

17 Informationsniveau om sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen
Med hensyn til sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen, opfatter du da dig selv som … ? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

18 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for senere pension

19 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for senere pension (Danmark)
Hvor vigtigt, hvis overhovedet, er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i dine øjne for at hjælpe folk til at blive længere på arbejdsmarkedet? (%) Universe: Befolkning på 18 år og derover

20 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for senere pension (Danmark)
Hvor vigtigt, hvis overhovedet, er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i dine øjne for at hjælpe folk til at blive længere på arbejdsmarkedet? (%) Køn Alder Arbejdsstatus Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

21 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for senere pension (Danmark)
Hvor vigtigt, hvis overhovedet, er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i dine øjne for at hjælpe folk til at blive længere på arbejdsmarkedet? (%) Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Ansættelses-kontrakt Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

22 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen på senere pension
Hvor vigtigt, hvis overhovedet, er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i dine øjne for at hjælpe folk til at blive længere på arbejdsmarkedet? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

23 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen på senere pension
Hvor vigtigt, hvis overhovedet, er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i dine øjne for at hjælpe folk til at blive længere på arbejdsmarkedet? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

24 Tillid til håndtering af sundheds- og sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen

25 Tillid til håndtering af sundheds- og sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen (Danmark)
Hvis du påtalte et sundheds- og sikkerhedsproblem på din arbejdsplads overfor driftslederen, hvor sikker er du så på, at der ville blive taget hånd om det? (%) Universe: Ansatte på 18 år og derover

26 Tillid til håndtering af sundheds- og sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen (Danmark)
Hvis du påtalte et sundheds- og sikkerhedsproblem på din arbejdsplads overfor driftslederen, hvor sikker er du så på, at der ville blive taget hånd om det? (%) Køn Alder Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

27 Tillid til håndtering af sundheds- og sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen (Danmark)
Hvis du påtalte et sundheds- og sikkerhedsproblem på din arbejdsplads overfor driftslederen, hvor sikker er du så på, at der ville blive taget hånd om det? (%) Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Ansættelses-kontrakt Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

28 Tillid til håndtering af sundheds- og sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen
Hvis du påtalte et sundheds- og sikkerhedsproblem på din arbejdsplads overfor driftslederen, hvor sikker er du så på, at der ville blive taget hånd om det? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

29 Tillid til håndtering af sundheds- og sikkerhedsproblemer på arbejdspladsen
Hvis du påtalte et sundheds- og sikkerhedsproblem på din arbejdsplads overfor driftslederen, hvor sikker er du så på, at der ville blive taget hånd om det? (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

30 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for den økonomiske konkurrenceevne

31 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for den økonomiske konkurrenceevne (Danmark)
For at Danmark kan være økonomisk konkurrencedygtig, skal danske arbejdspladser følge forskrifterne om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. (%) Universe: Befolkning på 18 år og derover

32 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for den økonomiske konkurrenceevne (Danmark)
For at Danmark kan være økonomisk konkurrencedygtig, skal danske arbejdspladser følge forskrifterne om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. (%) Køn Alder Arbejdsstatus Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

33 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for den økonomiske konkurrenceevne (Danmark)
For at Danmark kan være økonomisk konkurrencedygtig, skal danske arbejdspladser følge forskrifterne om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. (%) Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Personalestørrelse (Antal medarbejdere) Ansættelses-kontrakt Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Ansatte på 18 år og derover

34 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for den økonomiske konkurrenceevne
For at (dit land) skal være økonomisk konkurrencedygtigt, skal landets arbejdspladser følge forskrifterne om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

35 Betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen for den økonomiske konkurrenceevne
For at (dit land) skal være økonomisk konkurrencedygtigt, skal landets arbejdspladser følge forskrifterne om et sundt og sikkert arbejdsmiljø. (%) Forskel på 100 procent på grund af udelukkelsen af Ved Ikke; Universe: Befolkning på 18 år og derover

36 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
bidrager til at gøre Europas arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive, forsker i, udvikler og formidler pålidelig, afbalanceret og upartisk information om arbejdsmiljø, organiserer fælleseuropæiske oplysningskampagner, blev oprettet af Den Europæiske Union i 1996 og har hjemsted i Bilbao, Spanien, samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i hver af de 27 medlemsstater og lande uden for EU. Yderligere oplysninger om EU OSHA fås på: Yderligere oplysninger om den fælleseuropæiske meningsmåling om arbejdsmiljø fås på:


Download ppt "Resultater på tværs af Europa og Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google