Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6 fortællinger om Europa

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6 fortællinger om Europa"— Præsentationens transcript:

1 6 fortællinger om Europa
Den nye Lissabon-arkitektur Det Sociale Europa EU’s miljø- + klimapolitik DK’s forbehold EU’s udvidelser + naboer Folkeafstemninger + Charteret

2 EU’s institutioner + magtfordelingen
Ministerrådet/ Det Europæiske Råd Kommissionen Parlamentet EF-Domstolen

3 EU’s institutioner + magtfordelingen
Ministerrådet/ Det Europæiske Råd lovgiver (EU landene er ”arkitekterne”) Kommissionen ”chefarkitekt” ift. lovgivning ”håndværker” ved budget vagthund ift. traktat ambassadør (WTO) Parlamentet med-lovgiver vagthund ift. Kommission debatforum EF-Domstolen overdommeren

4 Mellemstatslighed vs. overstatslighed

5 Lissabon-arkitektur Hvad kan den nye traktat?
gøre EU mere demokratisk: borgerinitiativer + nationale parlamenter mere i spil tilpasse beslutningsprocesser: flere flertals-afgørelser gøre EU mere slagkraftig globalt: Faste formænd for Det Europæiske Råd + Udenrigsrådet

6 Romtraktatens /EU’s mål:
Fri bevægelighed /fælles marked for: varer personer kapital serviceydelser Fri bevægelighed kræver: harmonisering af nationale regler!!!

7 Starten på det Sociale Europa :
Harmoniseringer dvs. fælles regler for arbejdsmiljø i hele EU - fordi forskelle betyder handelshindringer Eksempler: Direktiv om farlige kemikalier på arbejdspladsen Direktiv om tunge løft Direktiv om støj på arbejdspladsen

8 Det Sociale Europa i dag har verdens bedste standarder omkring:
Fagforeninger, overenskomster, strejkeret Velfærd, ferie, ligestilling Arbejdsmiljø Statslig beskæftigelsespolitik Gruppearbejde om Vaxholm-sagen: Fri bevægelighed eller social velfærd?

9 EU’s miljø-/klimapolitik
Startede i 1986: 30 år efter Romtraktaten Overstatslige procedurer – ekstremt mange aktører Europaudvalget i Folketinget: vigtig aktør! Gruppearbejde: Højere miljøstandarder eller fri bevægelighed?

10 EU’s miljø-/klimapolitik
Kemikalier Vandløb Biodiversitet Klima Støjforurening Drivhusgasser Menneskers sundhed Affald

11 Danmarks forbehold: 4 danske forbehold siden Maastricht 1992:
Unionsborgerskab (ikke relevant mere) Rets-forbehold Euro-forbehold Forsvars-forbehold Ny folkeafstemning om forbeholdene ?

12 Migrationspolitik …handler om 2 hovedemner: politisk forfølgelse +
fejlslået klima- og ulands-politik fører til migrationsstrømme overalt i verden

13

14 Den demografiske udvikling
Danmark mangler arbejdskraft – den nuværende udlændingepolitik er derfor farlig.

15 Disse nydanskere vil gerne bo og arbejde her…

16 EU’s retspolitiske samarbejde
Europol bekæmper: narkotikahandel organiseret ulovlig indvandring menneskehandel, børnepornografi falskmøntneri ulovlig handel med radioaktive materialer terrorisme Med Lissabontraktaten bliver politisamarbejdet og regler om strafferet overstatsligt i hele EU, undtagen for Danmark/GB/Irland

17 Klassisk pengepolitik
Høj rente lavere inflation + lavere vækst Lav rente højere inflation + højere vækst

18 Euro’en Siden 1999 Fælles rentesats for Eurolande Ingen valutarisiko
Finanspolitik erstatter pengepolitik Stabilitetspagt

19 ESFP ESFP = Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik siden Amsterdam 1999: Krisestyringsopgaver (Petersberg) Rapid Reaction Force ( soldater) Forbehold: Danmark deltager ikke i EU’s militære krisestyringsoperationer

20 Forsvar: NATO - EU Forskel mellem NATO og EU:
USA og dens militære interesser

21 EU’s udvidelser som fredsprojekt
Københavnkriterier 1993 Ansøgerlandet skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneske-rettigheder og respekt for mindretal have en markedsøkonomi til konkurrencen på EU’s indre marked kunne overtage alle EU’s regler

22 EU’s naboskabspolitik
Skal ”trøste” de lande der ikke kan blive optaget i EU… Ukraine/Moldova/Hviderusland Østlige + sydlige middelhavslande Kaukasuslande OBS: Tyrkiet er allerede kandidatland Gruppearbejde om naboskabspolitik: Opdragelse med gulerod eller pisk?

23 Folkeafstemninger 2 x Ja og 4 x Nej ved folkeafstemninger i DK til Maastricht-traktaten og andre traktater 2001 først Nej, derefter Ja til Nice-traktaten i Irland 2002 Ja i de nye EU medlemslande til medlemskab x Nej til Forfatningstraktaten i Frankrig + Holland 2008 Nej til Lissabontraktaten i Irland, Ja i Irland Gruppearbejde: Folkets/mediernes magt

24 Irlands motto ved folkeafstemning i 2001


Download ppt "6 fortællinger om Europa"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google