Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013"— Præsentationens transcript:

1 Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013
Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed) Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013 Repræsentative resultater i 31 europæiske deltagerlande for det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EU-OSHA) Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

2 Opinionsundersøgelses design
Population: Fuldtids- og deltidsansatte samt selvstændige over 18 år med sædvanlig bopæl og på det respektive sprog Stikprøve: Repræsentativ stikprøve i hvert af de 361 deltagende europæiske lande Vægtning: Data er vægtet således, at det reflekterer arbejdsstyrken i forhold til alder, køn og region. Hvor data for flere lande er vist, er dette vægtet således, at det reflekterer populationsstørrelsen for hvert land Metode til dataindsamling: CATI (Computer Assisteret Telefon Interviews) på tværs af 26 lande. I Bulgarien, Tjekkiet, Malta, Rumænien og Slovakiet blev interviewene foretaget face-to-face Stikprøvens størrelse: interviews på tværs af Europa (ca. 500 pr. land, undtagen i Liechtenstein med 200 interviews) Stikprøvens størrelse: (Danmark) 507 interviews Feltarbejdets periode: (Danmark) januar 2013 Fortolkning af data: Hvor procentandele ikke sammenlagt bliver 100 pct. eller for aggregerede kategorier (fx "meget sandsynlig" plus "rimelig sandsynlig"), kan det skyldes afrunding

3 Stikprøvens størrelse
Stikprøvens størrelse anvendt i rapporten Samlet antal arbejdere på 18 år og derover 507 0-9 andre ansatte på arbejdsplads 91 Mand 263 10-49 andre ansatte på arbejdsplads 182 Kvinde 244 andre ansatte på arbejdsplads 147 I alderen 18-34 100 250+ andre ansatte på arbejdsplads 81 I alderen 35-54 276 Fuldtid 419 55 år og derover 131 Deltid 71 Ansatte ikke klar over programmer/politikker på arbejdsplads, der hjælper ældre ansatte 370 (på grund af en stikrprøve af ansatte er interviewet) Fuldtid/deltid ±7,6 til 12,7 procentpoint

4 Spørgeskema-oversigt - 1
Q1 Hvor sandsynligt, om overhovedet, tror du, det er, at en større andel af over 60-årige vil arbejde på din arbejdsplads i 2020 (Meget sandsynligt | Rimelig sandsynligt | Rimelig usandsynligt | Meget usandsynligt | Ved ikke | Har ingen over 60 år på arbejdspladsen nu og forventer ikke at have det i 2020) Følgende spørgsmål omtaler "ældre ansatte". Med ældre ansatte mener vi ansatte over 60 år. Q2 Generelt, mener du, at ældre ansatte … i forhold til andre ansatte? (Ja | Nej | Ingen forskel | Ved ikke) E. Lider mere af arbejdsrelateret stress Mener du, at man bør indføre programmer eller politikker på din arbejdsplads, for at gøre det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover, hvis de ønsker det? Angiv venligst, hvis din arbejdsplads allerede har sådanne programmer eller målsætninger. Q3 (Ja | Nej | Programmer og politikker eksisterer allerede på din arbejdsplads | Ved ikke)

5 Spørgeskema-oversigt - 2
Nu nogle spørgsmål om alle ansatte uanset alder. Q4 Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? F. Manglende støtte til at udfylde éns rolle fra kolleger eller overordnede Q5 Hvor udbredt, om overhovedet, er der tilfælde af arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (Meget udbredt | Rimelig udbredt | Rimelig sjældent | Meget sjældent | Der er ingen tilfælde af arbejdsrelateret stress | Ved ikke) Q6 Hvor godt, om overhovedet, håndteres arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (Meget godt | Rimelig godt | Ikke særlig godt | Slet ikke godt | Ved ikke)

6 Landekoder på to bogstaver benyttet på kort
AT Østrig FI Finland NL Holland BE Belgien FR Frankrig NO Norge BG Bulgarien HU Ungarn PL Polen CH Schweiz IE Irland PT Portugal CY Cypern IS Island RO Rumænien CZ Den Tjekkiske Republik IT Italien SE Sverige DE Tyskland LI Liechtenstein SI Slovenien DK Danmark LT Litauen SK Slovakiet EE Estland LU Luxemburg UK Storbritannien EL Grækenland LV Letland ALL Alle lande ES Spanien MT Malta Click to add text here

7 Landegrupper anvendt i rapporten
Click to add text here Gruppe Lande EU27 De 27 lande, der nu udgør den Europæiske Union EU15 De 15 lande, der udgjorde den Europæiske Union frem til 1. maj 2004 Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien NMS12 De 12 lande, der tilsluttede sig den Europæiske Union i 2004 og 2007 Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien EFTA Norge , Island, Liechtenstein, Schweiz

8 Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013
Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed) Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013 Andel ansatte over 60 år i 2020 Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

9 Andel ansatte over 60 år i 2020 (Danmark)
Hvor sandsynligt, om overhovedet, tror du, det er, at en større andel af over 60-årige vil arbejde på din arbejdsplads i 2020 (%) Meget sandsynligt Rimelig sandsynligt Rimelig usandsynligt Meget usandsynligt Ved ikke Ingen ansatte over 60 år nu eller forventet i 2020 Population Ansatte på 18 år eller derover

10 Andel ansatte over 60 år i 2020 (Danmark)
Hvor sandsynligt, om overhovedet, tror du, det er, at en større andel af over 60-årige vil arbejde på din arbejdsplads i 2020 (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

11 Andel ansatte over 60 år i 2020 (Danmark)
Hvor sandsynligt, om overhovedet, tror du, det er, at en større andel af over 60-årige vil arbejde på din arbejdsplads i 2020 (%) I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

12 Andel ansatte over 60 år i 2020 Hvor sandsynligt, om overhovedet, tror du, det er, at en større andel af over 60-årige vil arbejde på din arbejdsplads i 2020 (%) Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

13 Andel ansatte over 60 år i 2020 Hvor sandsynligt, om overhovedet, tror du, det er, at en større andel af over 60-årige vil arbejde på din arbejdsplads i 2020 (%) Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

14 Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013
Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed) Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013 Opfattelser af ældre ansatte Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

15 Opfattelser af ældre ansatte (Danmark)
Generelt, mener du, at ældre ansatte … i forhold til andre ansatte? (%) Er mere væk fra arbejde grundet sygdom Har flere ulykker på arbejdet Er mindre produktive på arbejde Er dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde Lider mere af arbejdsrelateret stress Population Ansatte på 18 år eller derover

16 Opfattelser af ældre ansatte - Dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde (Danmark)
Generelt, mener du, at ældre ansatte er dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde i forhold til andre ansatte? (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Population Ansatte på 18 år eller derover

17 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE)
Opfattelser af ældre ansatte - Dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde (Danmark) Generelt, mener du, at ældre ansatte er dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde i forhold til andre ansatte? (%) I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Population Ansatte på 18 år eller derover

18 Opfattelser af ældre ansatte - Dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde
Generelt, mener du, at ældre ansatte er dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde i forhold til andre ansatte? (%) Population Ansatte på 18 år eller derover

19 Opfattelser af ældre ansatte - Dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde
Generelt, mener du, at ældre ansatte er dårligere til at omstille sig til forandringer på arbejde i forhold til andre ansatte? (%) Population Ansatte på 18 år eller derover

20 Opfattelser af ældre ansatte - Lider mere af arbejdsrelateret stress (Danmark)
Generelt, mener du, at ældre ansatte lider mere af arbejdsrelateret stress i forhold til andre ansatte? (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Population Ansatte på 18 år eller derover

21 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE)
Opfattelser af ældre ansatte - Lider mere af arbejdsrelateret stress (Danmark) Generelt, mener du, at ældre ansatte lider mere af arbejdsrelateret stress i forhold til andre ansatte? (%) I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Population Ansatte på 18 år eller derover

22 Opfattelser af ældre ansatte - Lider mere af arbejdsrelateret stress
Generelt, mener du, at ældre ansatte lider mere af arbejdsrelateret stress i forhold til andre ansatte? (%) Population Ansatte på 18 år eller derover

23 Opfattelser af ældre ansatte - Lider mere af arbejdsrelateret stress
Generelt, mener du, at ældre ansatte lider mere af arbejdsrelateret stress i forhold til andre ansatte? (%) Population Ansatte på 18 år eller derover

24 Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013
Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed) Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013 Programmer og politikker tillader at arbejde længere Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

25 Programmer og politikker tillader at arbejde længere
Angiv, hvis din arbejdsplads allerede har programmer eller politikker, der gør det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover. (%) Population Ansatte på 18 år eller derover

26 Programmer og politikker tillader at arbejde længere
Angiv, hvis din arbejdsplads allerede har programmer eller politikker, der gør det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover. (%) Population Ansatte på 18 år eller derover

27 Programmer og politikker tillader at arbejde længere (Danmark)
Mener du, at man bør indføre programmer eller politikker på din arbejdsplads, for at gøre det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover, hvis de ønsker det? (%) Udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte ikke klar over programmer/politikker på arbejdsplads

28 Programmer og politikker tillader at arbejde længere (Danmark)
Mener du, at man bør indføre programmer eller politikker på din arbejdsplads, for at gøre det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover, hvis de ønsker det? (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte ikke klar over programmer/politikker på arbejdsplads

29 Programmer og politikker tillader at arbejde længere (Danmark)
Mener du, at man bør indføre programmer eller politikker på din arbejdsplads, for at gøre det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover, hvis de ønsker det? (%) I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte ikke klar over programmer/politikker på arbejdsplads

30 Programmer og politikker tillader at arbejde længere
Mener du, at man bør indføre programmer eller politikker på din arbejdsplads, for at gøre det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover, hvis de ønsker det? (%) Udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte ikke klar over programmer/politikker på arbejdsplads

31 Programmer og politikker tillader at arbejde længere
Mener du, at man bør indføre programmer eller politikker på din arbejdsplads, for at gøre det nemmere for ansatte at fortsætte med at arbejde frem til pensionsalder eller derudover, hvis de ønsker det? (%) Udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte ikke klar over programmer/politikker på arbejdsplads

32 Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013
Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed) Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013 Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

33 Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress (Danmark)
Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? (%) Population Ansatte på 18 år eller derover

34 Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress - Omorganisering og usikkerhed i job (Danmark)
Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? (%) Omorganisering og usikkerhed i job I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Population Ansatte på 18 år eller derover

35 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE)
Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress - Omorganisering og usikkerhed i job (Danmark) Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? (%) Omorganisering og usikkerhed i job I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Population Ansatte på 18 år eller derover

36 Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress - Arbejdstimer og arbejdsbyrde (Danmark)
Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? (%) Arbejdstimer og arbejdsbyrde I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Population Ansatte på 18 år eller derover

37 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE)
Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress - Arbejdstimer og arbejdsbyrde (Danmark) Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? (%) Arbejdstimer og arbejdsbyrde I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Population Ansatte på 18 år eller derover

38 Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress - Manglende klarhed over roller og ansvar (Danmark)
Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? (%) Manglende klarhed over roller og ansvar I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Population Ansatte på 18 år eller derover

39 ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE)
Hyppige årsager til arbejdsrelateret stress - Manglende klarhed over roller og ansvar (Danmark) Hvilke, om nogen, af følgende, mener du er mest hyppige årsager til arbejdsrelateret stress nu om stunder? (%) Manglende klarhed over roller og ansvar I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Population Ansatte på 18 år eller derover

40 Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013
Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed) Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013 Tilfælde af arbejdsrelateret stress Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

41 Tilfælde af arbejdsrelateret stress (Danmark)
Hvor udbredt, om overhovedet, er der tilfælde af arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) Meget udbredt Rimelig udbredt Rimelig sjældent Meget sjældent Der er ingen tilfælde af arbejdsrelateret stress Ved ikke Population Ansatte på 18 år eller derover

42 Tilfælde af arbejdsrelateret stress (Danmark)
Hvor udbredt, om overhovedet, er der tilfælde af arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

43 Tilfælde af arbejdsrelateret stress (Danmark)
Hvor udbredt, om overhovedet, er der tilfælde af arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

44 Tilfælde af arbejdsrelateret stress
Hvor udbredt, om overhovedet, er der tilfælde af arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

45 Tilfælde af arbejdsrelateret stress
Hvor udbredt, om overhovedet, er der tilfælde af arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke og Ingen; Population Ansatte på 18 år eller derover

46 Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013
Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdsmiljø (herunder sikkerhed og sundhed) Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013 Håndtering af sager om arbejdsrelateret stress Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads

47 Håndtering af sager om arbejdsrelateret stress (Danmark)
Hvor godt, om overhovedet, håndteres arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) Meget godt Rimelig godt Ikke særlig godt Slet ikke godt Ved ikke Population Ansatte på 18 år eller derover

48 Håndtering af sager om arbejdsrelateret stress (Danmark)
Hvor godt, om overhovedet, håndteres arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) I alt Mand Kvinde I alderen 18-34 I alderen 35-54 55 år og derover KØN ALDER Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte på 18 år eller derover

49 Håndtering af sager om arbejdsrelateret stress (Danmark)
Hvor godt, om overhovedet, håndteres arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) I alt 0-9 10-49 50-249 250 og derover Fuldtid Deltid ARBEJDSPLADSSTØRRELSE (ANTAL ANDRE ARBEJDERE) TIMER ARBEJDET Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte på 18 år eller derover

50 Håndtering af sager om arbejdsrelateret stress
Hvor godt, om overhovedet, håndteres arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte på 18 år eller derover

51 Håndtering af sager om arbejdsrelateret stress
Hvor godt, om overhovedet, håndteres arbejdsrelateret stress på din arbejdsplads? (%) Forskel til 100% pga. udelukkelse af Ved ikke; Population Ansatte på 18 år eller derover

52 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Bringer repræsentanter fra den Europæiske Kommission, medlemsstaters' regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer samt ledende eksperter fra alle EU medlemsstater m.fl. sammen For yderligere information om den pan-Europæiske undersøgelse af arbejdsmiljø:

53 Kvalitetssikring Dette arbejde er foretaget af Ipsos MORI ifølge standarderne udlagt i ISO 20252 Sikrer konsistent kvalitet af arbejde efter de højeste industristandarder og årlig inspektion af eksterne auditører Ipsos Mori er medlem af alle nøgleorganisationer indenfor markedsundersøgelse


Download ppt "Resultater på tværs af Europa og Danmark - Maj 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google