Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generelt om straflempelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generelt om straflempelse"— Præsentationens transcript:

1 Generelt om straflempelse
v/ Kirsten Levinsen

2 Hvad er straflempelse/leniency?
Hel eller delvis bødenedsættelse, hvis en virksomhed bidrager væsentligt til opklaringen af et kartel

3 Hvad er et kartel? En aftale eller samordnet praksis
mellem to eller flere konkurrenter om koordinering af deres konkurrencemæssige adfærd på markedet eller påvirkning af de konkurrencemæssige parametre på markedet En (hemmelig) aftale mellem to eller flere konkurrenter om en bestemt konkurrencebegrænsende adfærd Fx priser, kvoter, markedsdeling og tilbuds- koordinering

4 Hvorfor straflempelse? (1)
Karteller har betydelige skadevirkninger Karteller er svære at opklare Ofte ingen synlige tegn på, at et kartel eksisterer Karteldeltagere gør stadig mere for at skjule ulovligheder og beviser Straflempelse leder til flere oplysninger og beviser om karteller Viden om kartellets eksistens og deltagere Viden om, hvor beviser kan findes Karteldeltager kommer selv med beviser Virksomhederne får incitament til at "gøre rent bord" Ny Ejer/ bestyrelse/ direktion Rådgivning fra advokater/revisorer Uenighed blandt karteldeltagerne

5 Hvorfor straflempelse? (2)
Straflempelse har præventiv effekt Øget risiko for afsløring vil afholde virksomheder fra i første omgang at indgå kartelaftaler Eksisterende karteller bringes til ophør

6 Mulige betænkeligheder
Forskelsbehandling af lovovertrædere Falske anmeldelser Lokker konkurrenter i fedtefadet Bevisvurderingen af oplysninger fra ansøgere

7 Øvrige forhold der kan påvirke systemets succes
Kendskab og tillid til systemet "Social blacklisting" Forudsætter strenge straffe Forudsætter gode efterforskningsinstrumenter

8 Hvilke andre lande har leniency?
Europa-Kommissionen EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig (men altså ikke Malta, Rumænien og Slovenien) Andre: Australien, Canada, USA og Norge

9 Lovgivningsmæssige overvejelser
Retssikkerhed Samspil med EU-reglerne Arbejdsdeling mellem myndighederne Incitament for virksomhederne til at bruge systemet Gennemsigtige og forudsigelige regler Begrænset skøn Retskrav på straffrihed/bødenedsættelse, hvis lovens betingelser er opfyldt Domstolsprøvelse i forbindelse med straffesag

10 Både bødefritagelse og bødenedsættelse
Reglerne (1) Både bødefritagelse og bødenedsættelse Bødefritagelse (= tiltalefrafald) til den første Krav til oplysninger: Før KU -> giver konkret anledning til at iværksætte en KU, ransagning eller indgive politianmeldelse vedr. det pågældende forhold Efter KU -> sætte myndighederne i stand til at konstatere en overtrædelse i form af et kartel

11 Bødenedsættelse til de øvrige
Reglerne (2) Bødenedsættelse til de øvrige Krav til oplysninger - ”Betydelig merværdi” Nedsættelse 50 pct., 30 pct., op til 20 pct. Yderligere krav (både for bødefritagelse og bødenedsættelse) Loyalt samarbejde Bringe deltagelse i kartel til ophør Ej tvunget andre til at deltage


Download ppt "Generelt om straflempelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google