Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor et Regionsudvalg?  Giver de lokale og regionale myndigheder indflydelse på udformningen af EU-lovgivningen (70 % af EU-lovgivningen gennemføres.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor et Regionsudvalg?  Giver de lokale og regionale myndigheder indflydelse på udformningen af EU-lovgivningen (70 % af EU-lovgivningen gennemføres."— Præsentationens transcript:

1

2 Hvorfor et Regionsudvalg?  Giver de lokale og regionale myndigheder indflydelse på udformningen af EU-lovgivningen (70 % af EU-lovgivningen gennemføres på lokalt/regionalt plan)  Bringer EU nærmere borgerne og fremmer en nærhedskultur  Udgør et forum, hvor regioner og byer kan udveksle bedste praksis og medvirke i en dialog med EU-institutionerne

3 Regionsudvalget En politisk forsamling i Den Europæiske Union, der repræsenterer de lokale og regionale myndigheder Oprettet med Maastrichttraktaten i 1993 353 medlemmer (repræsentanter for lokale og regionale myndigheder) Første plenarforsamling afholdt i marts 1994 6 plenarforsamlinger om året 6 specialiserede underudvalg samt et udvalg for finansielle og administrative anliggender 28 nationale delegationer 5 politiske grupper

4 Vigtige datoer: 19931993 Maastrichttraktaten: Regionsudvalget oprettes 19941994Første plenarforsamling afholdes i Bruxelles 19951995 Antallet af RU-medlemmer øges fra 189 til 222 ved udvidelsen fra EU-12 til EU-15 19971997 Amsterdamtraktaten styrker Regionsudvalget: området for obligatorisk høring udvides, og Europa-Parlamentet får mulighed for at høre Regionsudvalget 20032003Nicetraktaten: RU’s medlemmer skal have et valgmandat eller være politisk ansvarlige over for en valgt forsamling 20042004 Antallet af RU-medlemmer øges fra 222 til 317 i EU-25 20072007 Antallet af RU-medlemmer øges fra 317 til 344 i EU-27 20092009 Lissabontraktaten styrker Regionsudvalgets status og politiske rolle 20132013Antallet af RU-medlemmer øges fra 344 til 353 i EU-28

5 Regionsudvalget og Lissabontraktaten EU-Domstolen har kompetence i forbindelse med klager, som indbringes af Regionsudvalget med henblik på at bevare sine beføjelser Regionsudvalget kan anlægge sag, når retsakter krænker nærhedsprincippet Udvidelse af høringsområdet Forlængelse af medlemmernes mandat fra 4 til 5 år

6 FORSLAG FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING HØRING Europa-KommissionenEuropa-ParlamentetDet Europæiske Råd BESLUTNING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

7 Politikområder Obligatorisk høring af Regionsudvalget på følgende politikområder: Økonomisk, social og territorial samhørighed Uddannelse og ungdom Kultur Folkesundhed Transeuropæiske net Transport Sport Beskæftigelse Socialpolitik Miljø Erhvervsuddannelse Energi Klimaændringer Strukturfondene Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

8 RU-medlemmer og deres udnævnelse 353 medlemmer (plus 353 suppleanter) fra 1. juli 2013 Frankrig, Italien, Storbritannien, Tyskland………….…………... Polen, Spanien…...………………………………………………...... Rumænien...………………………………………………………...... Belgien, Bulgarien, Grækenland, Nederlandene, Portugal, Sverige, Tjekkiet, Ungarn, Østrig…………………………………. Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Slovakiet.…........ Estland, Letland, Slovenien……………………..……………….… Cypern, Luxembourg…….………………….……………….…….... Malta………………………………………….…………...…….…....... 24 21 15 12 9 7 6 5 Regionale og lokale repræsentanter indstillet af medlemsstaterne Formelt udnævnt af Det Europæiske Råd 5-årig mandatperiode (mandatet kan fornyes) 6 plenarforsamlinger om året og vedtagelse af cirka 60 udtalelser

9

10 Regionsudvalgets organisation Formanden Generalsekretæren Generalsekretærens kabinet EDUC+CIVEX ECOS+COTER NAT+ENVE Koordination opfølgning m.m. Generel administration Arbejdsvilkår, rettigheder, efteruddannelse Ansættelse, karriere Budget og finans Præs. sekr., medlemmer, nat. delegationer m.m. Interne tjenester Juridisk tjeneste Administration, budget, publikationer Arrangementer, fora, OPEN DAYS Presse, intern/ ekstern kommunikation ARLEM decentralt samarbejde Netværk, overvågningsplatforme Planlægning, studier m.m. Administration Medlemsservice og præsidiesekretariat Rådgivende funktioner Kommunikation presse, arrangementer Horisontale politikker og netværk Intern Revisionstjeneste De politiske gruppers sekretariater Formandens kabinet Præsidiet Fælles tjenestegrene Oversættelse Fælles tjenestegrene Logistik

11 63 medlemmer – mandatfordelingen afspejler nationale og politiske balancer: Formanden og første næstformand En næstformand pr. medlemsstat 5 formænd for de politiske grupper 28 øvrige medlemmer Tilrettelæggelse af RU's arbejde: Afholder 8 møder om året Udarbejder dagsordener for plenarforsamlinger Udarbejder udvalgets politikprogram Beslutter, hvilket underudvalg der skal udarbejde udtalelse Beslutter, om der skal udarbejdes initiativudtalelser Præsidiet

12 De politiske grupper i RU gør det muligt at tænke og handle på tværs af nationale grænser skaber forbindelse til politiske grupperinger i andre EU- institutioner og i medlemsstaterne gennemfører Regionsudvalgets mandat som politisk organ med demokratisk legitimitet

13 De politiske grupper PSE De Europæiske Socialdemokrater AE Europæisk Alliance PPE Det Europæiske Folkeparti ALDE Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa PSE ALDE AE LØSGÆNGERE PPE ECR De Europæiske Konservative og Reformister ECR

14 Rådgivende arbejde: Regionsudvalgets udtalelser om lovgivningsmæssige retsakter Planlægge og udarbejde mellem 60-70 RU-udtalelser om lovgivningsmæssige retsakter hvert år for Regionsudvalgets 6 underudvalg Inddrage EU-institutionerne i aktuelle debatter Sørge for input fra eksperter og aktører (konferencer og seminarer) Overvåge og følge op på lovgivningsmæssige retsakter og effekten af udvalgets udtalelser

15 EU's budget 2014-2020: Holdningen i regioner og byer Ultimo 2012/primo 2013 vedtager EU sin nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020. I en udtalelse fra december 2011 erklærede Regionsudvalget, at det foreslåede finansieringsniveau bør betragtes som det absolutte minimum, der kræves for at indfri de ambitioner, medlemsstaterne har vedtaget for EU i traktaten og Europa 2020-strategien. Det støttede indførelsen af et nyt system med egne ressourcer, herunder skat på finansielle transaktioner. Regionsudvalget har ved flere lejligheder gjort opmærksom på sin stærke modvilje mod enhver form for makroøkonomisk konditionalitet, og i stedet foreslået, at indgåelse af en formel partnerskabsaftale mellem den enkelte medlemsstat og dens lokale og regionale myndigheder bliver en specifik forudgående betingelse for udbetaling af midler fra EU's strukturfonde.

16 Formidle "det lokale og regionale Europa" Kommunikation til presse/TV og til Europas 100.000 lokale og regionale myndigheder via nyhedsbreve, internettet og audiovisuelle medier Afholdelse af cirka 200 konferencer med 20.000 aktører hvert år (den europæiske uge for regioner og byer, RU-topmøder, EuroPCom, samt medarrangør eller vært for cirka 120 konferencer sammen med EU-institutionerne, regionale kontorer, sammenslutninger m.m.) 600 besøgsgrupper med i alt 16.000 besøgende hvert år Udarbejdelse af publikationer på alle EU-sprog

17 OPEN DAYS – Den europæiske uge for regioner og byer Regionsudvalget har de sidste 10 år sammen med Europa-Kommissionen arrangeret OPEN DAYS – Den europæiske uge for regioner og byer. 200 regionale og lokale myndigheder, 200 regioner og byer, 100 seminarer, 6.000 deltagere og 600 talere gør OPEN DAYS til det største årlige arrangement for regional- og byudvikling. Hertil kommer, at cirka 350 lokale arrangementer under overskriften "Europa i min region/by" bringer EU-debatten ud i lokalområdet til cirka 30.000 borgere i mere end 30 lande.

18 Horisontale politikker, studier og netværk Overvågning af en række tværsektorielle prioriteter og forslag til politiske valgmuligheder på mellemlangt og langt sigt. Strategisk planlægning af RU-aktiviteter. Udarbejdelse af 40 studier hvert år og samarbejde med akademiske netværk. Netværk og overvågningsplatforme om henholdsvis nærhed, Europa 2020, Borgmesteraftalen og Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Støtte til repræsentanter for Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM), Østpartnerskabets årlige konference for lokale og regionale myndigheder (CORLEAP) og decentraliseret udviklingssamarbejde.

19 Europa 2020-strategien: inddragelse af regioner og byer Regionsudvalgets Europa 2020-overvågningsplatform, der er sammensat af mere end 150 regioner og byer fra alle EU's medlemsstater, er et redskab for de lokale og regionale myndigheder til at udtrykke deres synspunkter i den politiske proces og i forbindelse med gennemførelsen af EU's strategi for fremme af intelligent, grøn og inklusiv vækst i løbet af dette årti. Via møder med lokale og regionale repræsentanter og eksperter, høringer og rapporter sikrer platformen bedre gennemførelse af Europa 2020-målene, undersøger forbindelserne til samhørighedspolitikken, overvåger deltagelsen i strategiens styringsproces og fremmer udveksling. Besøg os på www.cor.europa.eu/europe2020

20 « Vækst- og jobskabelse i EU’s regioner og byer – at få Europa 2020-strategien til at virke » Opfylde Europa 2020-målene sammen med de regionale/lokale myndigheder Sikre, at lokale/regionale myndigheder bliver en ”bedre investering” Inddrage borgerne og skabe en debat om Europa Udvikle en territorial dimension i EU’s forbindelser med eksterne partnere Et stærkere RU i et nyt Europa


Download ppt "Hvorfor et Regionsudvalg?  Giver de lokale og regionale myndigheder indflydelse på udformningen af EU-lovgivningen (70 % af EU-lovgivningen gennemføres."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google