Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Sædskifte på svinebedriften - Sådan tilpasses arbejde og maskiner Michael Højholdt Specialkonsulent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Sædskifte på svinebedriften - Sådan tilpasses arbejde og maskiner Michael Højholdt Specialkonsulent."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Sædskifte på svinebedriften - Sådan tilpasses arbejde og maskiner Michael Højholdt Specialkonsulent

2 Indhold Mål og effekter ved ændret sædskifte Beregningseksempler JB 3 og JB 6 –Tilpasning af maskinpark –Arbejdsfordeling –Dækningsbidrag Risici ved ændret sædskifte

3 Hvorfor ændre sædskifte? Sædskifte Økonomi Stald Biologi

4 Effekter ved ændret sædskifte? Sædskifte Økonomi Maskiner Arbejde Foder Lager Driftsledelse

5 Modelbedrifter 600 ha vandet JB 3 –3 sædskifter 600 ha JB 6 –4 sædskifter Mere majs / hvede i sædskiftet Hvilke effekter har en øget foderproduktion?

6 Tilpasninger af maskinpark Majssåmaskine Mejetærsker – ombygning af cylinder og solde, returafblænding. Plukkebord Samlet investering ca. 600.000 kr. Herudover anvendes eksisterende maskinpark til 600 ha korn / raps sædskifte

7 Antal haSædskifte 1 S1 Sædskifte 2 S2 Sædskifte 3 S3 100Vinterhvede 100VinterhvedeKernemajsVinterhvede 100Vårbyg Kernemajs 100VårbygVinterhvedeVårbyg 100Vinterbyg Kernemajs 100Vinterraps Vårbyg Sædskifter på JB 3

8 Arbejdsfordeling på JB 3 Timer pr. 14 dages periode 0 50 100 150 200 250 300 350 apr.majjunijuliaug.sept.okt.nov. S1 Korn og raps S2: Korn, raps og majs S3: Korn og majs Tidsforbrug til etablering, planteværn, høst og jordbearbejdning

9 Økonomi JB 3 S1 (korn og raps) S2 (korn, raps og majs) S3 (korn og majs) FEsv i alt, mio.3,23,64,3 Maskinomkostninger, gns. kr. pr. ha 2.8653.0453.077 Vanding, gns. kr. pr. ha1.7291.7251.650 DB II før tørring, kr. pr. ha1.1111.1301.652 DB II efter gastæt silo, kr. pr. ha 9287701.143 DB II efter tørring, kr. pr. ha889680957 DB II efter tørring og lager, kr. pr. ha 706432677

10 Antal ha S1S2S3S4 100Vinterhvede 100VinterhvedeKernemajsVinterhvede 100VinterhvedeVårbygVinterhvede 100VårbygVinterhvede 100Vinterbyg KernemajsVinterhvede 100Vinterraps VårbygVinterhvede Sædskifter på JB 6

11 Arbejdsfordeling på JB 6 0 100 200 300 400 500 600 Timer pr. 14 dages periode apr.majjunijuliaug.sept.okt.nov. Tidsforbrug til etablering, planteværn, høst og jordbearbejdning S1 Korn og raps S2: Korn, raps og majs S3: Korn og majs S4: Hvede

12 Økonomi JB 6 S1 (korn og raps) S2 (korn, raps og majs) S3 (korn og majs) S4 (Ensidig hvede) FEsv i alt, mio.4,14,25,25,4 Maskinomkostninger, gns. kr. pr. ha 3.2453.4323.4693.280 DB II før tørring, kr. pr. ha 4.1363.5854.9415.851 DB II efter gastæt silo, kr. pr. ha 3.8463.1874.4825.483 DB II efter tørring, kr. pr. ha 3.8523.0984.3955.491 DB II efter tørring og lager, kr. pr. ha 3.5622.8094.0455.123

13 Konklusion JB3 –Foderproduktion kan hæves ca. 35 % –Økonomi tæt løb - afhænger af tørring og lagring JB 6 –Foderproduktion hæves med ca. 25 % – Økonomi bedst i ensidig hvede, dernæst korn og majs

14 Konklusion - 2 Kun mindre forskel i maskinomkostninger – ved flere års anvendelse eller ved leje Arbejdsforbrug i timer pr. ha. pr. år er stort set uændret, men anderledes fordelt Dækningsbidrag påvirkes af lager- og evt. tørringsomkostninger

15 Risici i nye sædskifter Lavere udbytter end forventet –Nye afgrøder –Kontinuert hvede Dårligt fungerende dyrkningssystem –Bliver majsen tør nok – egnet lokalitet –Spidsbelastning og rettidighed –Kan vi færdes i marken ved høst af kernemajs

16 billeder

17

18 Foderforsyning –Transport og lagre, fodringssystem –Fodersammensætning Skadegørere –Ukrudtsproblemer ved ensidig vintersæd –Toksiner Økonomi –Høje maskin- og lageromkostninger hvis sædskiftet ikke fungerer – og udskiftes hurtigt Risici i nye sædskifter - 2

19 Sådan tilpasses sædskiftet Udbytterelationer Maskiner og arbejde Økonomi og risici - tidshorisont Efter høst – revurdér udbytter og økonomi Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteproduktion Sædskifte på svinebedriften - Sådan tilpasses arbejde og maskiner Michael Højholdt Specialkonsulent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google