Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomi og arbejde ved et godt sædskifte

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomi og arbejde ved et godt sædskifte"— Præsentationens transcript:

1 Økonomi og arbejde ved et godt sædskifte
Erik Maegaard Landscentret, Byggeri og Teknik

2 Optimere mekaniseringen
Lave maskinomkostninger Mange timer om året Optimal anvendelse af arbejdstiden Effektiv arbejdstid Jævn fordeling over året

3 Optimere mekaniseringen
Arbejdskraft Behov totalt set? Fordeling over året? Til rådighed i spidsbelastningsperioder? Kvalitet af arbejde ved spidsbelastning Overtidsbetaling? Anvende resten af året?

4 Problemer med at nå arbejdet?
Ensidigt sædskifte Problemer med at nå arbejdet rettidigt? Større maskiner med større kapacitet Andre afgrøder med anden fordeling af arbejdsbehov

5 Total økonomi Dækningsbidrag Maskinomkostninger Arbejdsomkostninger
Pris på foderkorn Sikkerhed Udbytte Rettidighed

6 Sammenligning af sædskifte
Ens Var. Antal timer til høst, pløjning og såning 356 506 Tilstrækkelig kapacitet – høst 2,0 1,6 Tilstrækkelig høst – såning 3,0 Tilstrækkelig kapacitet-pløjning 1,5 1,0

7 Eksempel – JB 3 Afgrøde Areal Ensidigt Varieret Vårbyg 50 Vinterbyg
Vinterhvede Vinterhvede 2 års 250 Vintertriticale Vinterraps DB i alt

8 Eksempel – JB 6 Afgrøde Areal Ensidigt Varieret Vårbyg 50 Vinterbyg
Vinterhvede Vinterhvede 2 års 250 Vinterraps DB i alt

9 Maskin- og arbejdsomkostninger
Ensidigt Varieret Forskel Værditab og forrentning 60.000 Driftsomkostninger 95.000 80.000 15.000 I alt maskiner 75.000 Løn (150 kr/time) 53.000 Omkostninger

10 Total – JB 3 (i 1.000 kr.) Ensidigt Varieret Forskel Dækningsbidrag
606 800 +194 Maskinomkost -385 -310 +75 Lønomkostninger -53 -75 -22 Resultat 168 415 247 Resultat pr ha 672 1.660 988

11 Total – JB 6 (i 1.000 kr.) Ensidigt Varieret Forskel Dækningsbidrag
1.221 1.125 -96 Maskinomkost -385 -310 +75 Lønomkostninger -53 -75 -22 Resultat 783 740 -43 Resultat pr ha 3.132 2.960 -172

12 Arbejdsforbrug hen over året
250 200 150 100 50 Marts Ultimo maj Ultimo juli Ultimo april Primo juni Ultimo juni Primo juli Ultimo okt Ultimo aug. Ultimo sept Primo okt Primo april Primo maj Primo aug Primo sept Ensidigt sædskifte Varieret sædskifte Til rådighed

13 Økonomi i eksemplet Ved JB 1-3 stor fortjeneste ved varieret
Behov for eget korn kan reducere fortjenesten Ved JB 5-6 stor fortjeneste ved ensidigt Behov for eget korn vil øge fortjenesten

14 Økonomi i eksemplet Forudsat tilpasning af maskinpark
Tilstrækkelig til ensidigt sædskifte JB 1-3 fortjeneste kun kr. mod JB 5-6 Tab over kr. ved at gå over til varieret sædskifte

15 Økonomi i eksemplet Er det optimalt i dag?
Vurdere dyrkningsmæssig forhold Arbejdsmæssige forhold Økonomiske forhold

16 Beslutning om skifte Hensyn til nuværende maskinpark
Gå mod mere varieret efterhånden som maskiner skal skifte Fasthold maskinpark og gå mod mere ensidigt sædskifte ved mere jord


Download ppt "Økonomi og arbejde ved et godt sædskifte"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google