Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks fredede områder. Fredede områder i Danmark Vi har fokus rettet mod at øge interessen for de fredede områder 1.hjemmeside med beskrivelse af fredede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks fredede områder. Fredede områder i Danmark Vi har fokus rettet mod at øge interessen for de fredede områder 1.hjemmeside med beskrivelse af fredede."— Præsentationens transcript:

1 Danmarks fredede områder

2 Fredede områder i Danmark Vi har fokus rettet mod at øge interessen for de fredede områder 1.hjemmeside med beskrivelse af fredede områder 2.naturformidling i de fredede områder 3.skabe naturpleje 4.mål: få flere ud i naturen, passe på vores natur og øget profilering af DN og afdelinger

3 Stort potentiale for DN Enestående mulighed for at rekruttere nye aktive Lokal opmærksomhed på vores arbejde Muligheder for godt samarbejde med kommunen, foreninger og lodsejere

4 1. Fredede områder på internettet www.fredninger.dk Finansieret af Aage V. Jensens Naturfond Varer 3½ år ca. 3000 fredninger, men 5704 ”kendelser” 18 freelance skribenter

5 Eksempel

6 2. Lokal naturformidling Naturformidlingen: –diskrete skilte og informationstavler i naturen –vandreturskort- og foldere –trampestier –måske tilbud med naturvejledning og friluftsaktiviteter i tilknytning til de fredede områder.

7 Skiltning af fredede områder Skilte og afmærkning i nye fredede områder Genskiltning ved ødelagte skilte i fredede områder I samarbejde med stats-skovvæsenet og private lodsejere

8

9 Foldere Oplæg fra afdelingen Layoutskabelon Omdeling til lokale beboere og bibliotek Tænk på logistik

10 Anden formidling Audioguides Iphone- eller Androide apps Geocaching

11 Støttemuligheder Grønne Partnerskaber DN har en pulje penge til frednings-formidling, men større projekter skal søge særskilt Ny pulje starter formentlig 2011 Tilskud til friluftsfaciliteter ved fortidsminder og fredede områder Ny ordning fra 1. juli 2010 Formålet med ordningen er at give offentligheden adgang til flere og bedre naturoplevelser. www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekttyper/Friluftsfaciliteter/

12 Naturpleje Naturpleje-projekter: –basispleje –kogræsserlaug –høslæt –dyre- og fugleprojekter (vilde dyr, fuglekasser)

13 Gistrup - Aalborg Eksempel på pleje måske kan føre til fredning. Græsning ophører – DN plejegruppe opstår. Flere hulveje, kirkesti ml. Gistrup og Nøvling kommer frem, 150 forsk. planter på overdrevet. Opret kobjælde Kommune nu opmærksom på pleje af området.

14 Signalbakken - Aalborg Førstehjælpspleje Vedvarende pleje

15

16 Pleje ved hjælp af græsning Et større projekt hvor man bl.a. skal vide noget om valg af dyr, dyrehold, finansiering, forenings- hold, osv.

17 Naturpleje - høslæt Giv naturen en hånd Høslætslaug Med le, river og ørnenæb Naturperler gror til

18 Lekursus

19

20 Melby Overdrev Aktivering af lokale og sommerhusejere Fjernet over 40.000 fyrretræer Deltagelse af over 500 mennesker

21 Husk at informere lokalpressen Forhåndsomtale i lokalavis Sæt plakater op i supemarkeder Informér Grønt Råd eller andre grønne organisationer DN lokalt nyhedsbrev Få gode billeder Efteromtale Hør om der er interesse for et naturplejelaug

22 Naturpleje er for alle Spørgsmål?

23 kontakt Thomas Eriksen, ter@dn.dk Nick Leyssac, nl@dn.dk


Download ppt "Danmarks fredede områder. Fredede områder i Danmark Vi har fokus rettet mod at øge interessen for de fredede områder 1.hjemmeside med beskrivelse af fredede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google