Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektarbejde – fra en positiv indgangsvinkel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektarbejde – fra en positiv indgangsvinkel"— Præsentationens transcript:

1 Projektarbejde – fra en positiv indgangsvinkel

2 To måder at arbejde med udvikling og forandring:
DEN VÆRDSÆTTENDE UNDERSØGELSESMETODE: De forelskede DEN PROBLEMORIENTEREDE UNDERSØGELSESMETODE: Hos lægen Identificering af problemer Undersøge det bedste af ”hvad er” Fremtidsdrøm! ”Hvad kunne der være” Dialog! ”Hvad er det vi vil” Opfinde / Skabe ”Hvordan vil vi gøre” Analyse af årsager Analyse af mulige løsninger Enhver situation kan beskrives på mange måder (eks. flod) To udviklingsmåder Problemorienterede: opfinder næsten et problem for at et team kan udvikle sig. Når arbejder med mere end et individ bliver svære at få defineret årsagen og det bliver ofte tale om placering af skyld - eks. medarbejdere tager ikke ansvar....eks. dialog om møder Trivselsprojekt Problemorienteret: Eks. dårligt samarbejde - manglende ledelse/manglende kompetencer/etc. - synlig ledelse/kompetenceforøgelse - kurser Værdsættende: Begynd at kig efter det, som du ønsker at skabe, f.eks. ’god kunderelation’: ”Hvad har vi af gode erfaringer med...?” Skaber det vi taler om: eks. herlev og stolthed skaber en ny kontekst for vores handlinger - kreativ proces uden begrænsninger -> hjælper til at se muligheder Valg mellem mulige veje + udvælgelse af det, der er særligt vigtigt. Finde de handlinger, der kan skabe den ønskede virkelighed Behandlingen

3 Projektets fire faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Idé & problem-
formulering Planlægning Gennemførelse Afslutning & opfølgning

4 - hvad skal gøres hvornår af hvem?
Projektpil Interessenter Løsninger Arbejds-gruppen Problemer Faser, roller og ansvar - hvad skal gøres hvornår af hvem? delmål eller dato KOMMUNIKATION MED MEDIER?

5 Del- mål Del- mål målfest!

6 Gode råd fase 1 – idé og problemformulering
Gør det enkelt! Tænk enkelt Arbejd enkelt Bevar det enkelt

7 Gode råd fase 2 - Planlægning
Det formelle: Idé (baggrund) Mål (hvorfor?) Organisation (af hvem?) Målgruppen (for hvem?) Aktiviteter (hvordan?) Tidsplan (hvornår?) Budget (hvor meget?) Det uformelle: Planlægning er ofte symbolsk Lav mål og visioner, der motiverer Husk menneskene bag Vær i planlægningen parat til, at tingene ikke altid går som planlagt

8 Projektbeskrivelse Hvad ? Hvordan ? Hvem ? Hvornår ? Hvor meget (koster det) ?

9 Hvad? Hvad er formålet med projektet? Hvad vil I gerne opnå? (mål – succeskriterier)

10 Hvordan? Hvilke aktiviteter skal der igangsættes? Hvordan formidler vi projektet og til hvem?

11 Hvem? Vigtigt at overveje med hensyn til henvendelses-form, formidling etc. Afhængig af projektet, så kan det vurderes, om det er den bedste måde at nå målgruppen på. Fordeling af opgaver og ansvar på deltagerne Hvilke aktører er der i projektet? Afdelingen alene? Andre afdelinger/lokalgrupper? Lokale samarbejdspartnere? Kræver projektet assistance fra sekretariatet?

12 Hvornår? Hvornår projektet forventes påbegyndt og afsluttet? Nyttigt at få afklaret med hensyn til forventninger fra deltagerne indbyrdes. Sæt gerne pejlemærker – dvs. delmål - for de enkelte etaper.

13 Hvor meget? Hvor mange penge skal der bruges, og til hvad?

14 Hvor finder jeg mere om projekter?
Dn.dk/aktiv

15 Projekt Vi baner vejen oktober 2006

16 Et projekt bliver født: Vi baner vejen

17

18 Fra bane til spor Forår 2007 Efterår 2009

19 At skabe en sti fra Køge Bugt til Vellerup Vig
En guddommelig idé At skabe en sti fra Køge Bugt til Vellerup Vig Projektets særheder: 4 afdelinger Lodsejere Penge Tid At holde ildsjælene tændte

20 Et guddommeligt projekt

21

22

23

24 En guddommelig projektpil: Tidslinier Guderne 091
Pleje af samarbejds-partnere frem til maj 2009 1/5 1/2 1/3 1/4 27/4 Pæletekster fra Kristine Teksterne lægges på dn-net Grønt Råd i Roskilde Møde mellem Karl, Erik og Charlotte H. Antal pil-pæle indberettes til Karl (efter optælling i felten) Søren har færdiggjort et udkast til Greve-delen af hjemmesiden. Pæle: Placering, Projektering, Bestilling, Præcisering, Klargøring og nedramning. Pyntning Karl kender det nøjagtige antal Pæle. Viden leveres af: Bjarne, Bertil, Jens, Per og Niels Jørgen Sam-arbejds-partnerne 7/5 Indvielsesfest-gruppen udarbejder budget i samarb. m. Karl 2/6 Deadline for indsigelser til redigerede tekster på DN-nettet Bertil træffer aftale ca om orienteringsmøde Møde i Kæphøj kl Forplejning: Erik Møde I Kæphøj kl

25 Tidslinier Guderne 092 Løbende: Indviel-sesfest-gruppen arbejder
PR-indsats! Hjemmesidearbejde 15/6 1/7 1/8 Brochure afleveres til trykning Indviel-sesfest-gruppen arbejder Sommerferie

26 Tidslinier Guderne 093 Indviel-sesfest-gruppen arbejder 15.8.09
Sidste pæl er sat op Projektet afsluttes! Fælles-taler mv. Kl Indviel-sesfest-gruppen arbejder


Download ppt "Projektarbejde – fra en positiv indgangsvinkel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google