Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse"— Præsentationens transcript:

1 Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007, Herning Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU

2 Omkostninger og gevinster
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge Sikkerhed og kultur Omkostninger og gevinster

3 Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007 Udviklingen

4 Skadestuebehandlede ulykker landbruget
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Udviklingen i ulykkesfrekvensen, dvs arbejdsulykker pr beskæftigede Skadestuebehandlede ulykker landbruget Skadestuebehandlede ulykker alle erhverv Anmeldte ulykker alle erhverv Anmeldte ulykker i landbruget

5 Rød – landbruget Blå – alle erhverv
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Udviklingen i dødsulykkesfrekvensen dødsulykker pr beskæftigede Rød – landbruget Blå – alle erhverv

6 Landbrugets dødsulykker
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Udviklingen i antal skadestuebehandlede arbejdsulykker pr beskæftigede Landbrugets dødsulykker

7 Hvad er problemet Plantekongres 2007 Udviklingen Lektor PhD
Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet

8 Landbruget er karakteriseret af: Mange virksomheder med få ansatte
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Hvad er problemet Landbruget er karakteriseret af: Mange virksomheder med få ansatte Mange forskelligartede opgaver Årstidsbestemte opgaver Mange ad hoc opgaver Egen oplevelse af ulykker er få De fleste risici, dem kan man godt takle

9 Sikkerhed kontra effektivitet
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed kontra effektivitet Gradient mod mindre besvær Gradient mod større effektivitet Grænse for økonomiske belastning Grænse for uacceptabel arbejdsbelastning Modgradient fra kampagner og sikkerhedskultur Grænse for acceptabel udførelse Grænse for den funktionelle risiko Fejlmargen

10 Risici og farekilder Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder

11 Ulykkestyper og risici i landbruget
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Ulykkestyper og risici i landbruget

12 Hvordan forebygge Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge

13 at beslutte, hvilken sikkerhed man ønsker at opnå
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Hvordan forebygge De vigtigste aktiviteter, en virksomhed bør gennemføre for at opnå god sikkerhed, er : at beslutte, hvilken sikkerhed man ønsker at opnå at beskrive, hvordan man kan opnå denne sikkerhed at drøfte med medarbejderne, hvordan man i fællesskab kan gennemføre arbejdet på sikker måde at planlægge og gennemføre målrettede sikkerhedsaktiviteter at vurdere, om de igangsatte aktiviteterne virker efter hensigten, så målene bliver nået.

14 Forebyggelseskæden Hvordan forebygge Grundlæggende årsager
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Hvordan forebygge Forebyggelseskæden Grundlæggende årsager Årsags kæde af hændelser Kritisk hændelse Farlig situation Ulykken skadeforløbet Målet offeret Fjern de grundlæggende årsager Begræns omfanget af skades-forløbet Beskyt offeret Bryd kæden af hændelser Beskyt farekilden

15 Sikkerhed og kultur Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge Sikkerhed og kultur

16 Holdning og værdier for sikker adfærd, skal være i fokus
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Den fysiske sikkerhed skal være i orden, så man ikke skal tænke på sikkerhed hele tiden Arbejdet skal tilrettelægges på en måde, så den lette måde også er den sikre De risici, der så alligevel vil være der, skal man være bevidste om og vide hvordan man forholder sig Holdning og værdier for sikker adfærd, skal være i fokus

17 Orden og ryddelighed, hvor man arbejder og færdes
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Den fysiske sikkerhed De tekniske hjælpemidlers indretning, sikkerhedsudstyr og vedligeholdelsestilstand- både maskiner som håndværktøj Orden og ryddelighed, hvor man arbejder og færdes Sikkerhed ved brug af og færden på stiger, trapper, raposser og ved niveauforskelle i øvrigt Elektriske installationer, opbevaring af kemikalier

18 Arbejdets tilrettelæggelse
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Arbejdets tilrettelæggelse Planlæg opgaven med omtanke, Overvej hvilke risici det indebær Overvej metode og eventuelt alternativer Sikre det rigtige udstyr Sørg for at alle ved hvad der skal ske

19 God instruktion og oplæring
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur God instruktion og oplæring Hvilke risici arbejdet indebær Klare instrukser om hvordan arbejdet kan udføres sikkert Hvilke forventninger der er til sikker adfærd Konsekvenser for ikke at overholde reglerne

20 Risikovurderingen og APV
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Risikovurderingen og APV Omgang med dyr Færden og ophold, især ved højdeforskelle, risiko for fald Manuel håndtering af stor og småt Intern transport og trafikrisikoen Brug af mobile arbejdsmaskiner Brug af tekniske hjælpemidler incl. Håndværktøjerne Risici for udskridning eller nedfald af hvad som helst

21 Få afklaret holdningen til sikkerhed og sundhed
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Holdninger og værdier Få afklaret holdningen til sikkerhed og sundhed Tal om hvilke værdier, den enkelte har til sikkerhed og sundhed Ofte vil der herske forskellige opfattelser for hvor grænsen går for god sikker adfærd Forståelse for den sikkehedsmæssige afhængighed man har til hinanden i det daglige arbejde

22 Omsorgen for de ansatte og sig selv
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Omsorgen for de ansatte og sig selv Man lærer af sine fejl – kan man lære af de fejl andre har gjort Man skal prøve grænser – men nogle grænser skal ikke prøves At foretage sig noget risikofyldt går i reglen godt – men ikke altid Risikoen kan ændre sig markant på få sekunder under ”uheldige omstændigheder”, som kan være vanskelige at forudse Gode arbejdsnormer og rutiner er den bedste sikkerhed

23 Uheldige omstændigheder
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Uheldige omstændigheder Når flere sikkerhedsregler overtrædes på samme tid Når opgaven kræver opmærksomhed og opmærksomheden svigter eller sløves, fx på grund af træthed eller stress Når risikoen ikke er erkendt og der fx sker mange ting på samme tid eller uforudsete aktiviteter fjerne mulighed for overblik Når man skal skynde sig og undlader at tage sikkerheden alvorlig

24 Arbejdsgiverens opgave
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Arbejdsgiverens opgave At sikre sig et så fyldestgørende billede af den daglige risici dvs ved alle de funktioner og opgaver, som udføres At sikre så stor grad af passiv sikkerhed som muligt At sikre alle kender til restrisikoen og på hvilken måde opgaven forventes udført på en sikker måde At der opbygges en sikkerhedskultur om hvordan man arbejder her og at der er troværdighed herfor At der er klare konsekvenser når sikkerheden ikke overholdes

25 Held eller uheld kontra målrettet sikkerhed
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Held eller uheld kontra målrettet sikkerhed Sikkerhed kan kun opnås gennem en høj prioritering og ledelsesinvolvering Sikkerhed kan kun opnås gennem gode normer for arbejdets udførelse Sikkerheds kan kun opnås ved at få konsekvenserne for det modsatte sat i tale, for at skabe bevidsthed om alvoren

26 Ulykker er ikke noget der bare sker - de forårsages
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Ulykker er ikke noget der bare sker - de forårsages Derfor kan de forebygges

27 Omkostninger og gevinster
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007 Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge Sikkerhed og kultur Omkostninger og gevinster

28 Virksomhedens ulykkesomkostninger
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Virksomhedens ulykkesomkostninger Gennemsnitpris kr. Ulykke Omkostningsanalyse Årsagsanalyse Tid

29 Gevinster ved godt sikkerhedsarbejde
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Sikkerhed og kultur Gevinster ved godt sikkerhedsarbejde Færre arbejdsskader Færre sygedage Færre fejl Mindre tab Øget kvalitet

30 Tak for opmærksomheden
Lektor PhD Kirsten Jørgensen BYG-DTU Plantekongres 2007, Herning Tak for opmærksomheden


Download ppt "Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google