Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen"— Præsentationens transcript:

1 Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
Mette Trinderup & Morten Hedegaard

2 Program Tid Programpunkter Kl. 12.30 – 12.40
Tid Programpunkter Kl – 12.40 Velkomst - Præsentation – Program – fakta Kl – 13.15 Hvad er sikkerhedskultur Kl – 14.00 Kommunikation om sikkerhedskultur + sikker adfærd Kl – 14.15 Pause Kl – 15.00 Sikkerhedscirklen Kl – 15.25 Risikovurdering Kl – 15.45 Indsats områder Kl – 16.00 Opsamling + Farvel og tak Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

3 Hvor mange arbejdsulykker sker der?
I 2011 var der ca anmeldte arbejdsulykker og 42 arbejdsulykker med dødelig udgang i Danmark. Ud af dem var ca anmeldelser inden for bygge- og anlægsbranchen. Det vil sige, at bygge- og anlægsbranchen står for ca. 11 % af anmeldte arbejdsulykker i Danmark. Derudover har unge i bygge- og anlægsbranchen 2-3 gange højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke end deres ældre kolleger. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Fakta De nyeste tal fra Bygge- & Anlægsområdet er ikke kommet endnu

4 Fakta om arbejdsulykker
De analyser man har lavet omkring arbejdsulykker giver et billede af, at mange af arbejdsulykkerne, kunnet have været undgået. En af metoderne til at undgå ulykkerne er f.eks. ved at man systematisk arbejder med sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dette kan foregå gennem systematiske procedurer/arbejdsmetoder eller værktøjer der er med til tjekke og opretfolde arbejdsrutiner som er sikkerhedsmæssig forsvarlig for alle. Undersøgelser viser også, at mindst dobbelt så mange er kommet til skade på arbejdet uden at anmelde det. Det er oftest de unge medarbejdere, som ikke anmelder skaden og der er samtidig også en højere underrapportering for mindre alvorlige ulykker som for eksempel sårskader, end for alvorlige ulykker som amputation. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Vend evt. tilbage til Fakta

5 Arbejdets organisering Normer Adfærd Holdninger Ulykkesforebyggelse
Visioner Værdier Kultur Risikovurdering Procedure Arbejdets organisering Normer Adfærd Holdninger Ulykkesforebyggelse Arbejdsmiljøpolitik Hvad er sikkerhedskultur Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Inspiration til de kommende spørgsmål

6 Sikkerhedskulturen Sikkerhedskulturen er de fælles værdier, vaner og opfattelser der har betydning for, hvordan både ansatte og ledelse forebygger risici og ulykker. Det er sjældent den enkelte medarbejders adfærd alene, som udgør et sikkerhedsproblem. Det handler derimod ofte om, hvilken sikkerhedskultur - hvilke fælles værdier og holdninger omkring sikkerhed - der findes på en arbejdsplads. Ved at være opmærksom på, de nogle gange forskellige, sikkerhedskulturer og de uskrevne regler og normer bliver det muligt at forstå, hvilke barrierer der er for sikkerhedsarbejdet i de forskellige kulturer. Sikkerhedskulturer kan ændres, og det kan de konkrete forhold, som har været skyld i en ulykke eller en arbejdsskade også. Kultur er den måde hvorpå tingene bliver gjort i organisationer. Det er også et velkendt faktum, at virksomhedskulturen påvirker evnen til at gennemføre og skabe forandringer. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

7 Arbejdsspørgsmål ift. sikkerhedskultur
Hvad er sikkerhedskultur – hvordan kan det forstås og hvad indebærer det? Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Arbejd i grupper: arbejdsledere og arbejdstagere Tillægsspørgsmål: Hvordan prioriterer vi sikkerhed på vores arbejdsplads? Hvordan samarbejder vi om at forebygge ulykker i virksomheden? Hvad kan vi gøre for at forberede sikkerheden og arbejdsmiljøet?

8 Kommunikation ift. sikkerhedskultur på arbejdspladsen
Kommunikation omkring sikkerhed og arbejdsmiljø er med til at give et fingerpeg om de enkeltes medarbejders viden og holdninger til sikkerhedskultur på arbejdspladsen. Tydelig kommunikation omkring hvad der er god sikkerhedsadfærd, samt fokus på hvordan der kan tages hånd om evt. ændringer af arbejdsrutiner og procedure, har vist sig at have en stor indvirkning på antallet af ulykker på en arbejdsplads. Det vil altså sige, at ved at tale og snakke og arbejde med sikkerhed i det daglige, opbygger man samtidig en kultur omkring sikkerhed. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

9 Kommunikation ift. sikkerhedskultur på arbejdspladsen
For at skabe en kulturændring er det vigtigt at den daglige ledelse, i både tale og handlinger, viser at sikkerhed er høj prioriteret, f.eks. gennem konstruktiv feedback og det gode eksempel – det signalerer engagement og en vilje til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle. Når ledelsen går forrest og sætter standarder for nye sikkerhedsnormer, motiverer det medarbejderne til at udvise ansvarlighed og ejerskab for at skabe en sikker arbejdsplads. Når der er skabt en positiv kultur omkring sikkerhed, skabes der samtidig en mere sikker arbejdsplads for alle medarbejder. Vi kommer til at ”passe” på hinanden uden at vi lægger mærke til det, fordi det er blevet til en kultur – det er blevet til en vane, et sæt holdninger og et sæt ”leveregler” for hvordan vi arbejder. Det er denne ændring i hele ens adfærd og tankegang, der i sidste ende er med til at sikre at færre kommer til skade på arbejdspladsen. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

10 5 grundlæggende måder at ændre og sikre en god sikkerhedskultur
Ledelsen skal gå forrest som et godt eksempel. Giv feedback, så folk ved om de lever op til virksomhedens, sjakkets, teamets sikkerhedsnormer. Instruktion og træning kan være med til at synliggøre konsekvenser af risikoadfærd. Involvering af medarbejderne i risikovurdering fører ofte til bedre løsninger. Hyppige møder, relevant uddannelse om ulykkesforebyggelse og arbejdsmiljø øger bygge- og anlægspladsernes sikkerhedsniveau. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Kulturskabere & Kulturbærere

11 Hvordan skaber man sikker adfærd og en god sikkerhedskultur?
Sikker adfærd er den adfærd, som er nødvendig for at undgå ulykker, og som har stor betydning i forebyggelsen af ulykker. Gennem kendskab, instruktion og viden omkring hvorfor ulykker sker – dvs. hvilke fare og risici der er ved bestemte arbejdsopgaver, samt vigtigheden af sikkerheden – er alt sammen med til at skabe en bevidsthed om og en opmærksomhed på de forskellige farer der er ved forskellige arbejdsopgaver, men det er også med til at opbygge en ny og bedre kultur omkring sikkerhed. Når man er bevidst om de forskellige risici og fare, ved et specifikt arbejde, er man også bedre klædt på og i stand til at lave en sikker vurdering af hvilke foranstaltninger der skal tages hensyn til. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

12 Sikker adfærd ? Hvad er sikker adfærd?
Hvad er det for barrierer der findes for at arbejde med sikker adfærd?- er dine prioriteringer de rigtige? Hvordan kan der arbejdes med sikker adfærd på din arbejdsplads? Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Diskussion i plenum min. Pause efter denne slide

13 Sikkerhedskultur cirklen
Brainstorm om hvilke områder, som er vigtige for dig i forhold til sikkerhedskultur. Inddel cirklen i lagkagestykker, så hvert lagkagestykke symboliserer ét område som for dig er vigtig i forhold til sikkerhedskultur. Jo vigtigere du synes området er, jo større skal lagkagestykket tegnes Når du har opdelt cirklen med de områder du har valgt, skal du skravere hvert lagkagestykke ud fra hvor meget du synes der bliver arbejdet med det enkelte område. Hvis der bliver arbejdet meget med området, skal lagkage stykket skraveres meget og hvis ikke der arbejdes særlig meget med området skal skraveringen ikke fylde særlig meget af lagkage stykket. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Introduktion til sikkerhedskultur cirklen og hvad deres opgave bliver (5 min.) Cirklen uddeles Udfyldes individuelt, eller firmavis

14 Sikkerhedskulturcirklen
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Arbejde med sikkerhedskultur cirklen. I alt 30 min

15 Sikkerhedskulturcirklen
Vælg 2 områder fra din sikkerhedskulturcirkel som du synes er de vigtigste at arbejde med. Lave derefter en handleplan over de tiltag der skal til for at forbedre området, f.eks. hvem gør hvad, hvornår og hvordan. Handleplanen er med til at skabe et overblik i forhold til hvilke områder der skal prioriteres og hvad målsætningen er, samt hvem de ansvarlige for opgaven er. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Arbejdsopgave. 20 min + opsamling 10 min Handleplan evt. på punktform og opsamling i plenum Kort pause efter denne slide

16 Hvad…? Var der noget farligt?
Risikoopfattelse Så du den farlige ting? Hvad…? Var der noget farligt? Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

17 Vi opfatter risiko meget forskelligt
Det er vigtigt at vi taler om det samme, når vi taler om risiko. Risikovurdering har til formål at afdække mulige risici, prioritere dem og finde mulige løsninger på de pågældende problemer. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

18 Hændelsestræet A B Stillads opføres Stillads vælter helt
Stillads vælter delvist Objekter falder fra stillads Rammer menneske Rammer bil Rammer skur Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Lad os se på, hvordan man kan illustrere hændelser

19 Risikovurdering En risiko består altid af sandsynligheden for at et eller andet kan hænde, samt konsekvensen af den pågældende hændelse. Sandsynlighed Hvor tit vil en hændelse ske, hvad er sandsynligheden for at den sker? Konsekvens Hvad vil der ske, når hændelsen indtræffer, hvad er konsekvensen? Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

20 Risiko = Sandsynlighed x Konsekvens
Risikovurdering Risiko = Sandsynlighed x Konsekvens Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

21 Risikovurdering Stillads falder sammen Mursten falder fra stillads
Lille sandsynlighed, stor konsekvens Mursten falder fra stillads Stor sandsynlighed, stor konsekvens Skrue falder fra stillads Stor sandsynlighed, lille konsekvens Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

22 Risikovurdering Reduktion af risiko kan foretages på 2 måder:
Reduktion af sandsynligheden for at det pågældende problem skal opstå (forebyggelse) Reduktion af konsekvenserne af den forventede hændelse (afhjælpning eller håndtering (driftsstyring)). Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 Fodlister reducerer sandsynligheden for at genstande falder ned fra stilladset Hjelme reducerer konsekvensen ved at blive ramt af faldende genstande

23 Risikovurdering Find 3 eksempler på, hvad der kan gå galt på din arbejdsplads, skriv dem på hver sin gule lap. Vurder konsekvenserne af de enkelte hændelser/problemer på dine gule lapper. Vurder sandsynligheden for at den enkelte hændelse/problem forekommer. Placer de gule lapper med hændelserne/problemerne i det felt du mener passer bedst, på det udleverede skema. Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

24 Risikovurdering Sandsynlighed 1. Meget sandsynlig Moderat risiko
Moderat risiko Alvorlig risko Risiko kan ikke tolereres 2. Sandsynlig Risiko kan tolereres Alvorlig risiko 3. Usandsynlig Ubetydelig risiko Risisko kan tolereres 1. let skadelig (lille/ingen/ minimal) 2. Skadelig (minimal) 3 Særdeles skadelig (stor/alvorlig skade) Konsekvens Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

25 Swiss Cheese / Schweitzer ost-modellen
Lovgivning Instrukser/APV Opførsel og handlinger Ulykke Fejl og hændelser Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

26 Opsummering og afrunding
Forskellige værktøjer og metoder til at arbejde med sikkerhedskultur. Hvad er sikkerhedskultur 5 måder at sikre en god sikkerhedskultur Ledelsens god eksempel Feedback Træning og instruktion Medarbejder involvering Uddannelse og kurser osv. Sikkerhedskulturcirklen Iværksætte handleplaner Risikotræet og risikoanalyse ”Swiss cheese” modellen Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

27 Hvad tager jeg med mig hjem i dag?
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013 5 minutter til gule lapper med hvad I her fået med hjem, 5 minutter i plenum

28 Spørgsmål og kommentarer
Mette Trinderup – Morten Hedegaard – Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen 26. februar 2013

29 Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013


Download ppt "Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google