Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mødepakke for øverste chef på virksomheden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mødepakke for øverste chef på virksomheden"— Præsentationens transcript:

1 Mødepakke for øverste chef på virksomheden
Kick Off–møde for ledelse og arbejdsmiljøorganisationen ved start af kampagne Mødepakke for øverste chef på virksomheden

2 Dagsorden for kick off-møde 5 Handlingsplan for kampagnen
1. Formål med kampagnen 2. Formål med møde i ledelsen / AMO Hvad skal vi nå frem til i dag? 3 Commitment Hvilke holdninger har vi? 4 Drøftelse af konkrete tiltag: Instruktion Rollemodel 5 Handlingsplan for kampagnen 6. Er vi klar?

3 Kampagnen Formål: Forebygge og reducere antal el-ulykker Forebygge og reducere risikabel adfærd i forhold til el Virkemidler Instruktion – den nødvendige viden til de 5 kompetenceniveauer Påvirkning – sikre korrekt adfærd hos medarbejdere og ledelse, så alle agerer i forhold til eget kompetenceniveau

4 Formål med kick off-møde
1. Skabe enighed i ledelse / arbejdsmiljøorganisation (AMO) om opbakning til og gennemførelse af kampagnen 2. Aftaler om nødvendige kompetenceniveauer for jeres medarbejdere 3. Aftaler om ledelse og AMO som gode rollemodeller 4. Igangsætte proces mod ny kultur, hvor den enkelte handler i forhold til eget kompetenceniveau 5. Konkrete aftaler om igangsætning af kampagne og brug af kampagnematerialer

5 Commitment På opdagelse i vores holdninger og adfærd om el-sikkerhed
Case: En betroet produktionsmedarbejder restarter efter et produktionsstop en fredag aften en maskinlinje ved at åbne el-skabet, da han vil ikke ulejlige elektrikeren, og fordi mejeriet er bagefter i forhold til deadline. I mindre grupper (10 min.): Kan det ske hos os? – og hvorfor? Er det ok? (Udfordrer gerne hinanden) Øverste chef eller formanden for AMO samler op i plenum. Drøft og noter også i plenum: Hvilke udfordringer skal imødegås hos os for ikke at få lignende situationer? Sæt dem evt. i aktionsplan

6 Symbolforklaring Blå+ Blå Hvid+ Hvid Grøn
Teknikere med el-faglig uddannelse (sagkyndig). Blå+ Blå Teknikere uden el-faglig uddannelse, men særligt instrueret i forhold til at løse specifikke problemer på det el-faglige område. Produktionsmedarbejdere, der er særligt instrueret i forhold til at løse specifikke problemer på det el-faglige område. Hvid+ Hvid Produktionsmedarbejdere i almindelighed, der ikke er særlige instrueret på det el-faglige område. Grøn Chauffører og terminalmedarbejdere, der ikke er særligt instrueret på det el-faglige område. Eksterne håndværkere indplaceres i forhold til deres uddannelse.

7 hvilke kompetenceniveauer? Drøft særligt behovet for hvid+ og blå+
Hvem skal have hvilke kompetenceniveauer? Drøft omfang af uddannede medarbejdere på daghold, aften- og nathold, i weekenderne og så videre, jævnfør de 5 kompetenceniveauer Drøft særligt behovet for hvid+ og blå+ Aftal en ansvarlig for at lave en konkret plan færdig Sæt det i handlingsplan

8 Instruktion til medarbejderne
Aftal hvordan I vil bruge instruktions- og tjeklisterne samt App´en i forbindelse med: Forebyggelse – instruktion og vedligehold Førstehjælp Hvis ulykken er sket Hvem gør hvad Sæt det i handlingsplan Eksempler: Instruktionspunkter lægges sammen med alm. instruktion for nyansatte Særlig instruktion vedr. el af ved ansættelse Instruktion af alle medarbejdere ved igangsætning af kampagnen Konkurrence vedr. kendskab til App. og kampagnen.

9 Eksempler på en god rollemodel
I plenum Debater hvordan I vil være en god rollemodel Er I enige? – eller hvad kan I blive enige om? Aftal konkret, hvad I vil gøre for at være en god rollemodel i kampagnen Sæt det eventuelt i handlingsplan Eksempler på en god rollemodel Overholder selv reglerne om el-sikkerhed og udviser god adfærd Påvirker holdninger og adfærd om el-sikkerhed Taler om el-sikkerhed i hverdagen Taler om el-sikkerhed på tavlemøder Instruerer efter planen Påtaler / stopper forkert adfærd (fx hvid, der agerer som hvid+) Roser personer, der har god adfærd Bruger konsekvens Informerer om App. på infoskærme Laver rundering med fokus på el Laver audit om de 5 kompetenceniveauer hos medarbejdere

10 Brug af kampagnematerialer
For eksempel: Brug klistermærker, hvor der har været situationer med forkert adfærd Sæt klistermærker på steder, hvor der kan opstå el-ulykker Brug plakaten ved tavlemøder Brug flyeren til omdeling i kantinen Kick off møde for medarbejderne

11 Aftal konkrete handlinger, og sæt dem i jeres handlingsplan
Deadline Ansvarlig Igangsætning af kampagnen (Plakat, klistermærker, App. m.v.) Afklare behov for personer med forskellige kompetenceniveauer Instruktion af medarbejderne om el-sikkerhed i forhold til de 5 kompetenceniveauer Udfordringer, der skal håndteres før igangsætning (fra drøftelser om case) Gennemførelse af handlinger for at være en god rollemodel

12 Er vi klar?

13


Download ppt "Mødepakke for øverste chef på virksomheden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google