Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E-læring, sprog og integration DGI byen 22. marts 2006 Mads Bo-Kristensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E-læring, sprog og integration DGI byen 22. marts 2006 Mads Bo-Kristensen."— Præsentationens transcript:

1 E-læring, sprog og integration DGI byen 22. marts 2006 Mads Bo-Kristensen

2 2 ”e-learning” ”e-learning” 58.000.000 hits i Google 58.000.000 hits i Google e-mail  e-handel  e-læring e-mail  e-handel  e-læring Begrebet ”e-læring” blev taget i brug i 1998 Begrebet ”e-læring” blev taget i brug i 1998 Fleksibelt tilrettelagt undervisning og læring med IT Fleksibelt tilrettelagt undervisning og læring med IT Med eller uden underviser(Andresen 2000) Med eller uden underviser(Andresen 2000) e-læring

3 Mads Bo-Kristensen3 E-læring 2006 ”E-læring er en læringsform, der kombinerer traditionelle IT læringsformer og -materialer med nye, spændende muligheder for kommunikation og læring, som Internettet tilbyder.” (Videnscenter for integration 2006) (Videnscenter for integration 2006) M-læring (mobil læring) M-læring (mobil læring)

4 Mads Bo-Kristensen4 Design af e-læringsmaterialer to principper 1. Hvilke(n) didaktik(ker) skal inddrages? 2. Hvordan kan brugerfladen støtte denne eller disse didaktikker?

5 Mads Bo-Kristensen5 Didaktikken ”Det didaktiske design” Hvad skal læres? Hvad skal læres? Hvorfor skal det læres? Hvorfor skal det læres? Overvejelser over indhold Overvejelser over indhold Hvordan skal det læres? Hvordan skal det læres? Hvorfor skal det læres sådan? Hvorfor skal det læres sådan? Overvejelser over metode Overvejelser over metode

6 Mads Bo-Kristensen6 Brugerfladen ”interface designet” ”IT brugerfladen” (1) ”IT brugerfladen” (1) - Multimedier, interaktivitet, navigation - Multimedier, interaktivitet, navigation og kommunikation og kommunikation ”Den grafiske brugerflade” (2) ”Den grafiske brugerflade” (2) Knapper, farver, sideopbygninger Knapper, farver, sideopbygninger

7 Mads Bo-Kristensen7 Helt afgørende … Støtter brugerfladen materialets didaktik? Støtter brugerfladen materialets didaktik?

8 Mads Bo-Kristensen8 E-læringens ’hvordan’ fokus på overvejelser over ’metode’ Hvad er så en god måde at lære på? Hvad er så en god måde at lære på? Vores målgruppe er voksne Vores målgruppe er voksne Metoden skal begrundes i voksnes måde at lære på Metoden skal begrundes i voksnes måde at lære på ”Hvordan lærer voksne?” ”Hvordan lærer voksne?”

9 Mads Bo-Kristensen9 Hvordan lærer voksne? Lærer alene Lærer alene Lærer sammen med andre Lærer sammen med andre Lærer det, som er meningsfuldt at lære Lærer det, som er meningsfuldt at lære Gælder sprog og andre ting Gælder sprog og andre ting

10 Mads Bo-Kristensen10 Tre perspektiver Individuel læring Individuel læring Social læring Social læring Meningsfuld læring Meningsfuld læringEller: Et kognitivt perspektiv Et kognitivt perspektiv Et kollaborativt perspektiv Et kollaborativt perspektiv Et eksistentielt perspektiv Et eksistentielt perspektiv

11 Mads Bo-Kristensen11 5 minutters refleksion Fortæl sidemanden om en situation, hvor du lærte noget. Hvad lærte du? Hvad lærte du? Lærte du det alene? Lærte du det alene? Sammen med andre? Sammen med andre? Var det meningsfuldt for dig at lære? Var det meningsfuldt for dig at lære?

12 Mads Bo-Kristensen12 Et fokus Jeg vælger et perspektiv ud Jeg vælger et perspektiv ud Det kognitive perspektiv Det kognitive perspektiv Kunsten at adskille og at blande Kunsten at adskille og at blande - et kognitivt perspektiv - et kognitivt perspektiv - et kollaborativt perspektiv - et kollaborativt perspektiv - et eksistentielt perspektiv - et eksistentielt perspektiv (Bo-Kristensen 2004, 2005, 2006) (Bo-Kristensen 2004, 2005, 2006)

13 Mads Bo-Kristensen13 Individuel læring Det kognitive perspektiv Hár sproglig viden Hár sproglig viden ’At lægge mærke til’ (Schmidt 1990, Lund 1997) ’At lægge mærke til’ (Schmidt 1990, Lund 1997) Anvendelse af ny viden Anvendelse af ny viden Forforståelse, opmærksomhed, anvendelse Forforståelse, opmærksomhed, anvendelse

14 Mads Bo-Kristensen14 Hvad gør læreren ved det? Tilrettelægger stort og varieret input Tilrettelægger stort og varieret input - appellerer til forhåndsviden og skaber kontekst / sammenhæng - appellerer til forhåndsviden og skaber kontekst / sammenhæng Skaber muligheder for opmærksomhedsrettelse (fokusering) Skaber muligheder for opmærksomhedsrettelse (fokusering) Skaber muligheder for anvendelse Skaber muligheder for anvendelse

15 Mads Bo-Kristensen15 Eksemplet ”lytteforståelse” i et kognitivt perspektiv 3 typer lytteaktiviteter 1. Forforståelse (”førlytning”) 1. Forforståelse (”førlytning”) 2. Opmærksomhedsrettelse (”lytning”) 2. Opmærksomhedsrettelse (”lytning”) 3. Anvendelse (”efterlytning”) 3. Anvendelse (”efterlytning”)

16 Mads Bo-Kristensen16 En online lytteøvelse

17 Mads Bo-Kristensen17 Hvad skal læres? Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog Hverdagsrum og læringsrum Hverdagsrum og læringsrum ”Voksnes andetsproglige læringskontekst” ”Voksnes andetsproglige læringskontekst” (Bo-Kristensen 2004) Hverdags-samtalen Den autentiske samtale

18 Mads Bo-Kristensen18

19 Mads Bo-Kristensen19

20 Mads Bo-Kristensen20 Referencer Andresen, Bent B. 2000. E-læring – en designhåndbog. CTU. Bo-Kristensen, Mads. 2004. Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne: Bidrag til andetsprogsdidaktisk forankring af undervisningens multimediedidaktik. København: DPU Bo-Kristensen. 2005. Vurdering af it-materialer – til dansk som andetsprog for voksne. I: Sprogforum, nov. Kbh.: Dpb.

21 Mads Bo-Kristensen21 Referencer Bo-Kristensen, Mads. 2006. Content Development in Adult Second Language E- learning, Preceedings ICEL 2006 (in prep.) Lund,Karen.1997. Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af voksnes tilegnelse af dansk som andetsprog. Herning: Special-pædagogisk forlag. Schmidt, Richard W. 1990. The Role of Consciousness in Second Language Learning. I: Applied Linguistics, 11, 2.


Download ppt "E-læring, sprog og integration DGI byen 22. marts 2006 Mads Bo-Kristensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google