Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Multimodalitet i danskfaget med hjemmesider som eksempel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Multimodalitet i danskfaget med hjemmesider som eksempel"— Præsentationens transcript:

1 Multimodalitet i danskfaget med hjemmesider som eksempel
Lektor Rasmus Fink Lorentzen

2 Undervisningens form kan forandres hen imod:
Flere autentiske kommunikationssituationer Et nyt multimodalt tekstbegreb Samt mere: Videndeling mellem elever, studerende og undervisere Portefølje (oversigt over egne produkter og undervisningsforløb) Logbog (refleksioner over egen læring) It-didaktisk design kan facilitere dette

3 Generaliseringer udledt af eksempler på praksis:
Hjemmesider i seminarieundervisningen (den studerendes egen læring) Hjemmesider i folkeskolen, initieret af lærerstuderende (didaktisk refleksion) Eks. på fiktion der udnytter multimodalitet, Sirene (litteraturpædagogik) Interaktive assistenter (didaktisk refleksion) Weblog som redskab til at binde praktik og seminarieundervisning sammen (refleksion og læring) Netundervisning – hvad stiller vi op? (det digitaliserede dialogiske klasserum) Hjemmesiden som ramme om egen organisering og udviklingsarbejde (arbejdsredskabet)

4 Hvad er en multimodal tekst? Definition:
Når fx billeder, ikoner, animationer, film samt layout, links og farver spiller sammen i en tekst, dvs. når teksten udgøres af flere modaliteter Skrift og tale har været de dominerende modaliteter, men nu er der kommer nye til (Kress 2003, Bundsgaard & Kühn 2007)

5 Hjemmesiden i seminarieundervisningen
Fokus på den studerendes egen læring og organisering af produkter Videndeling og arbejde i netværk Ramme om projektarbejde

6

7

8

9

10

11 Hjemmesider i 1.b - lærerstuderende i praktik
Fokus på Didaktisk refleksion Kommunikationssituationer Multimodalitet

12

13

14

15

16

17 Daddy Do You Love Me? Sirene, en multimodal tekst i litteraturundervisningen

18 Kompetenceudvikling i mødet med Sirene – hvilke kompetencer er oplagte?
Den narrative kompetence Den empatiske kompetence Den etiske kompetence Den æstetiske kompetence Den hermeneutiske kompetence Scenariekompetence

19 Kompetencehjulet

20 Interaktive assistenter Fokus på didaktisk refleksion
Et eksempel på arbejdet med de interaktive assistenter i seminarieundervisningen: Udviklet af 2. årsstuderende (it-læremiddel som mål) Anvendt af 1. årsstuderende (it-læremiddel som middel)  To slags læring samt feedback

21

22

23

24 Blogs –praktikkens blyant?
Formål: at forbedre sammenhængen mellem undervisningen og praktikken Bloggen giver mulighed for at Fastholde praksiserfaringer mens man er i praksis Læse og kommentere på andres erfaringer Reflektere over praksis i seminarieundervisningen Fokus på læring via refleksion

25

26 Netundervisning Hvad stiller vi op?
Mål/vision: Det digitaliserede dialogiske rum Et eksempel: Blicher i cyberspace

27

28 Hjemmesiden som underviserens arbejdsredskab
Organisering – tekster/undervisning/empiri Refleksion – blog med metodiske overvejelser Videndeling – udviklingsarbejder/projekter

29

30 Og så fordi det er sjovt!

31 Litteratur og henvisninger
Bundsgaard, Jeppe og Lisbet Kühn: Danskfagets it-didaktik, Gyldendal 2007 Bundsgaard, Jeppe, Eva Terese Christiansen, Sanne Haarder Flament, Thorkild Hanghøj, Rasmus Fink Lorentzen, Karen Monrad, Betina Poulsen og Helle Rørbech (2009): Kompetencer i dansk, København: Gyldendal Bundsgaard, Jeppe (2009): En forandret skole i en forandret verden. In Medier og medieundervisning (2nd ed.). København: Gyldendal. Kress, Günther: Literacy in the New Media Age, 2003 Thorlasius, Lisbet: ”Visuel kommunikation på WWW” i: Digitale verdener - De nye mediers æstetik og design, 2004 (blog m.m.) (interaktive assistenter) (udviklingsarbejde)


Download ppt "Multimodalitet i danskfaget med hjemmesider som eksempel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google