Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Didaktisk design – digitale medier den

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Didaktisk design – digitale medier den"— Præsentationens transcript:

1 Didaktisk design – digitale medier den 7.2.2010
Birgitte Holm Sørensen Forskningslab: IT og Læringsdesign (ILD) Aalborg Universitet - København

2 Brug af internettet: 9-16 årige
26% af de 9-10 årige har en profil på internettet (Medierådet for børn og Unge 2009) 4 år er gennemsnitsalderen for debut på internettet (Medierådet, Sverige 2010)

3 Didaktik græsk didaktike: undervisningskunst Didaktikken grundlægger J
Didaktik græsk didaktike: undervisningskunst Didaktikken grundlægger J.A. Comenius ”Didacta Magna” – den store undervisningslære. læren om undervisning læren om dannelsens indhold læren om undervisning og læring (Karsten Schnack: Er didaktik og curriculum det samme? DPU 2000)

4 It-integreret didaktisk design
Definition Den proces hvor formål, mål, indhold fastsættes planlægning, organisering og arenaen for undervisning og læring udformes på baggrund af teorier og i forhold til it-integreret praksis i en kontekst der foretages en evalueres.

5 Før-proces-, i-proces og efter-procesbegreb
design - redesign

6 Didaktik It’s indflydelse på didaktiske kategorier
Mål Indhold Organisering og tilrettelæggelse af undervisning og læreprocesser Læringsressourcer Evaluering Deltagerforudsætninger Undervisnings- og læringsrum It som uddannelsestransformer

7 Forskning i it i undervisningen har voksende fokus på, om/på hvilke måder it medvirker til at
facilitere læreprocesser og kvalificere læringsresultater

8 Teknologiske udvikling - gentænke fag og didaktik
Nye teknologiers læringspotentiale - nye måder at tænke fag og didaktik på

9 Didaktik – traditionelt underviserens domæne
Den traditionelle didaktik tager ikke højde for den lærende som den, der målsætter, indholdsvælger, planlægger, gennemfører og evaluerer Arbejde med projekter og digital produktion betyder, at den lærende i højere grad selv målsætter, planlægger og tilrettelægger deres læreprocesser Underviseren som didaktisk designer Den lærende som didaktisk designer

10 It’s styrker i forhold til læring
Multimodalitet Internettet Interaktivitet Motivation

11 Lærerstuderende som lærende & som kommende lærere
Tilegnelse af faglighed Tilegnelse af didaktik Kompetencer i udvikling af it-integrerede fagdidaktiske design Kompetencer i at agere i koblede læringskontekster

12 Forskellige koblede læringskontekster
skoler Virksomheder Udd.inst. Kulturelle partnere Andre udd. institutioner

13 Uformel og formel læring
Den uformelle læring Læring er et middel i forbindelse med aktiviteter Formel læring Læring er et mål for de aktiviteter, som sættes i gang

14 Udd.inst. Museum

15 Udd.inst. Museum

16 Kommunikation og didaktik
Afsender Medium Modtager Industrisamfundets didaktik tænkning

17 … fra 70’, 80’, 90’, 00’erne Projekter (problemorient.-, netværks-, æstetiske- & innovations-) Undersøgelse Produktion Formidling Analyse Dialog

18 Uddannelse 2.0 – udfordringer Hvordan udvikle it-integrerede didaktikker relateret til vidensamfundets uddannelser?

19 Kommunikation og didaktik Læring i netværk (Netværk: aktører + relationer) Sociale og mobile teknologier *

20 Digitale læringsressourcer
Didaktisk designet Ikke didaktisk designet – Web 2.0 teknologier

21 Museum digitale rlæringsressourcer Didaktisk designede
Bringe ekspertviden i spil: Planlægge didaktisk brug af Smartphone, iPad, iPod, netbook mv. Eksperten styrer og afgrænser i forhold til oplevelse og læreproces (Walk through, nedslag om enkelte værker, etablering af dialoger mellem besøgende, besvarelsen af spørgsmål mv.) Digitale medier supplerer de udstillingen? tilføjer de et ekstra lag /dimension i kommunikationen?

22 Digitale læringsressourcer
Didaktisk designet Ikke didaktisk designet – Web 2.0 teknologier

23 Studerendes digitale produktion - egen faglig udvikling og/eller didaktisk designet:
Blogs – indlæg om et emne, der kobler udd. emne og bruger museet som vidensressource Locations baseret spil eller informationsdatabaser – finder informationer i bymuseet som integreres med de lærendes egne fotos, interviews mv fra byrummet og kobles locationsmæssigt til bygninger og steder Game Maker – konstruerer spil om fx historiske perioder Ipad/Skype/google docs + – i projekt : koble studerende hjemme på udd. stedet med studerende på museet, hvor der sendes spørgsmål og informationer auditive, tekster, foto, video de studerende imellem Facebook – studentergrupper om fx kunstemner, hvor man diskuterer, opdaterer, lægger billeder ind mv. Photo Story– konstruerer fortællinger om historieske /naturvidenskabelige emner, hvor man tager udgangspunkt i historiske/naturvidenskabelige objekter YouTube –videoproduktion med udgangspunkt i kunstværker /museumsobjekter og hvor museet bruges som vidensressource iBook Creator - undersøgelse af fx en historisk epoke – ved fotos, tegninger, tekster, interview med kurator mv til skabelse af en iBook

24 …at producere idéer målsætte eksperimentere ressourcer
finde en rute mod målet deadline rammeplanlægning Produktions kompetencer

25 Multimodaliteter – flere læringstilgange
Formidling – skal selv kunne det faglige stof Målgruppetænkning – kan de andre forstå det Præstation – lave et godt resultat Kombinere flere fagligheder – fx historie, arkitektur Praksisrelation – omsætte til hverdagskontekster Ejerskab - interesse


Download ppt "Didaktisk design – digitale medier den"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google