Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

5 IT-didaktiske principper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "5 IT-didaktiske principper"— Præsentationens transcript:

1 5 IT-didaktiske principper
IT i undervisningen skal støtte individuel læring – herunder ligeværdig adgang til læring IT skal understøtte elevers og læreres muligheder for at arbejde med forskellige formidlingsformer Vi skal først tænke i didaktik – herefter i IT og teknik. Vi har mod til at bruge IT i undervisningen Elever skal lære at lære med IT

2 IT i undervisningen skal støtte individuel læring – herunder ligeværdig adgang til læring. Den enkelte elev skal have mulighed for at udnytte de fordele, der ligger ved at inddrage IT i undervisning. Derved understøttes flere læringsstile, mulighed for at få forklaringer gentaget og mulighed for at udvikle yderligere kompetencer. Herved udnyttes den motivation, der ligger i at elever får mulighed for at anvende tidssvarende kommunikationsværktøj. Læreren får flere og bedre værktøjer til at gennemføre en reel undervisningsdifferentiering. Princippet forudsætter, at både lærere og elever har kompetencer inden for IT, samt at der er muligheder for at kunne anvende IT såvel på skolen som hjemme. Undervisningsrummet vil herved blive udvidet i tid og sted.

3 IT skal understøtte elevers og læreres muligheder for at arbejde med forskellige formidlingsformer
Formidling er et væsentligt element i langt de fleste uddannelser på SE. Med IT gives der muligheder for at arbejde med skriftlighed på nye måder. Rapporter og opgaver kan afleveres som billeder, video, pod cast, animationer osv. Ved at udvide de traditionelle formidlingsformer med de muligheder, der ligger i IT, gives elever langt bedre og flere muligheder for at demonstrere deres viden inden for deres fagområde. Det vil også være muligt at understøtte læsesvage elevers mulighed for uddannelse. Det stiller krav til lærernes omstillingsparathed. Det handler om at se, om eleven opfylder et undervisningsfags mål i højere grad end at holde fast i traditionelle formidlingsformer.

4 Vi skal først tænke i didaktik – herefter i IT og teknik
De didaktiske overvejelser er kernen i læreres arbejde. Det vil til enhver tid være en lærers opgave at definere, hvordan læringen skal foregå i en given undervisningssituation. I disse overvejelser skal det være helt naturligt at inddrage IT. Derfor må såvel den enkelte lærer, som SE, have fokus på, at være opkvalificerede inden for dette felt. IT baseret undervisning kan skabe variation, kan få ellers passive elever engagerede i undervisningen og elever vil ofte blive mere selvstændige af, at der anvendes IT i undervisningen.

5 Vi har mod til at bruge IT i undervisningen Som organisation arbejder Svendborg Erhvervsskole til stadighed på at udforske nye muligheder og dygtiggøre os i at bidrage til elevernes læring. I sin enkelthed handler det om at bruge informationsteknologiens vifte af muligheder til at formidle det faglige stof og nå målene, men samtidig nå flere elever og elevtyper. IT i undervisningen forudsætter og bidrager til holdnings- og kompetenceudvikling hos såvel lærere som elever.

6 Elever skal lære at lære med IT Elever skal have de nødvendige IT kompetencer for at kunne anvende IT i deres læringsproces. Som uddannelsesinstitution må vi derfor sikre, at den enkelte elev kan anvende IT som redskab i deres læringsproces.


Download ppt "5 IT-didaktiske principper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google