Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejersken Vi er modul 5 studerende og går på Via University College i Silkeborg. I vores klasse er vi 40 piger og 2 drenge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejersken Vi er modul 5 studerende og går på Via University College i Silkeborg. I vores klasse er vi 40 piger og 2 drenge."— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejersken Vi er modul 5 studerende og går på Via University College i Silkeborg. I vores klasse er vi 40 piger og 2 drenge.

2 Sygeplejerske teoretiker, Virginia Henderson:
”Sygeplejerskens unikke funktion består i at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje og viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen” Definitionen af en sygeplejerske: Eller i hvert fald hvad Virginia Henderson siger er en sygeplejerske.

3 Omsorg <3 Hovedessensen i sygepleje er omsorg.
Herunder Orems egenomsorg. Egenomsorgskapacitet og krav (defineres af alder, Køn, Udviklingstrin, Sundhedstilstand, Social og kulturel orientering, Sundhedsvæsenets tilbud, ex. mulighed for undersøgelse og behandling, Familiesituationen, Livsstil, Miljømæssige forhold, Adgang til tilstrækkelige og passende ressourcer) Egenomsorgssvigt Sygeplejesystemer – helt, delvist, støttende/undervisende Mange forskellige teorier – primært Henderson og Orem på vores første moduler.

4 Sundhedsfremme Det er sygeplejerskens opgave at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende

5 Uddannelsen Professionsbachelor 3,5 år 14 moduler 14 eksaminer
Det er en professionsbachelor uddannelse Tager 3,5 år – 7 semestre, 14 moduler – eksamen i slutningen af hvert modul Fag: Primært anatomi og fysiologi, biokemi og sygepleje. Nu begyndt på mere ”flyvske” fag sociologi mm.

6 Profession Formål, struktur og varighed
§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere den studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber jf. bilag 1.

7 Profession Stk. 2. Den studerende skal kunne:
1) udføre, formidle og lede sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter, 2) vurdere, begrunde og udvikle sit professionelle virke i forhold til patienten, 3) indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund, 4) udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet samt 5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse. Regner med at læse op!

8 Fordeling

9 Kliniske moduler Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed
Modul 6 - Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modul 11 - Kompleks klinisk virksomhed Modul 12 - Selvstændig professionsudøvelse Modul 13 - Valgmodul: Praksis-, udviklings- og forskningsviden Vores praktik moduler er bygget således op: Nogle moduler er fastlagte, såsom modul 6 og 8 – alle skal i hjemmepleje og på psyk. Afd.

10 Arbejdsområder Videre uddannelse: På sygehusene i det offentlige eller i det private regi kan du som sygeplejerske f.eks. arbejde på: Medicinske afdelinger, Kirurgiske afdelinger, Ambulatorier, Fælles Akut Modtage afsnit, Operationsafdelinger, Anæstesiafdelinger, Psykiatriske afdelinger, Skadestuer, Intensivafdelinger, Børneafdelinger, Dialyseafdelinger, Udenfor sygehusene kan du som sygeplejerske f.eks. arbejde på/i: Hjemmeplejen, Plejecentre og ældre centre, Distriktspsykiatrien, Sundhedsplejen, Sundhedscentre, Arbejdstilsynet, Privatklinikker, Fængselsvæsenet, Forsvaret, I en akutambulance, Medicinalindustrien, Internationale, hjælpeorganisationer som f.eks. Læger uden Grænser, feltsygeplejersker, Uddannelsesinstitutioner

11 Vugge til krukke Det er folk i alle aldre – ment som mennsker i alle mulige forskellige stadier i deres liv vi arbejder med – Uddybes i næste slide.

12 Alle aldre

13 Alle etniske typer Herunder alle etniske typer – der må ikke forskelbehandles og alle skal have hjælp på lige fod med hinanden – der er ikke plads til at man kan have forbehold over for nogen hvad enten det er deres religion, køn, livsstil mm. der er anderledes. (alkoholikere mm)

14 Fordomsfri

15 Innovativ Innovative ideer – Ilt sutten: da det er svært at have små børn til at have ilt kateder i næsen Smarte toiletter Robot bad Smarte senge

16 Færdighedslab

17 Ment som at var der ikke nogen sygeplejersker ville der ikke være styr på en skid.. Eller noget.. 

18 Tværfaglig samarbejde
Tværfagligt samarbejde med; læger, fys, ergo, hørecentre, optikkere, tandlæge, kommuner, hjælpere, assisetnter etc…

19 Af mangel på bedre billeder…..

20 The end!!


Download ppt "Sygeplejersken Vi er modul 5 studerende og går på Via University College i Silkeborg. I vores klasse er vi 40 piger og 2 drenge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google