Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Pecha kucha Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Navn, alder, modul/semester

2 Opbygning og varighed 3 ½ år 14 moduler
Hvert modul har fokus på sygeplejefagligt tema og udgør enkeltvis et afsluttet forløb. Uddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning (praktik). Den kliniske undervisning foregår på sygehusene, i den kommunale hjemmepleje og i færdighedslab.

3 Hvad er en sygeplejerske? - generelle opfattelser…

4 Fysioterapeut ”En sygeplejerske koordinerer arbejdet mellem forskellige faggrupper” ”De er med til at tilrettelægge plejen” ”De skaber den røde tråd fra indlæggelse til udskrivelse”

5 Jordemoder ”Sygeplejersken plejer de syge”
”Sygeplejersken har en bred faglig viden om sygdomslære, omsorgs- og plejebehov samt sår og sårpleje” ”Hun er uundværlig”

6 Patient ”Hun er en travl dame” ”Hun er lavtlønnede”
”Det er sygeplejersken der gør, at man får det bedre”

7 Social- og sundhedsassistent
”Sygeplejersken uddelegerer opgaver” ”Hun er en vigtig samarbejdspartner” ”Fungerer som en slags overordnet”

8 … men hvad siger de kloge hoveder…
Fungerer selvstændigt Indgå tværfagligt Udføre, formidle og lede sygepleje Vurdere, begrunde og udvikle sin profession Indgå samarbejde med pt og pårørende uafhængig af etnisk baggrund (Bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen)

9 … Men hvad kan sygeplejersken f.eks.?
Opgaver Sårpleje Hygiejne Medicingivning inkl. injektioner Medicindosering Professionel omsorg Vejledning Værdier Empati Omsorg Rummelighed Dvs. at være… Opgaver og værdier.

10 Sundhedsfremmende Sundhedsbevarende Forebyggende og behandlende
Rehabiliterende og lindrende

11 … Hvordan skiller sygeplejersken sig ud?
”Alle kan udføre pleje og omsorg - men vi har teorien bag handlingerne” Citat: sygeplejestuderende ”Andre kan tage sig af stabile og simple patienter – mens vi også kan tage os af de uforudsigelige og komplekse patienter (akutte)” Citat: underviser ”Vi skal kunne rumme en bred aldersgruppe”

12 Sygeplejeerhverv Primærsektor Plejehjem Hjemmepleje Sekundærsektor
Sygehus Lægepraksis Fængselssygeplejerske Militær Videreuddannelse Sundhedsplejerske Behandler sygeplejerske Anæstesi sygeplejerske Operationssygeplejerske

13

14 Uddannelsen indtil nu…
Fag og profession (anatomi og fysiologi, biokemi, biofysik, sygepleje) Sundhed og sygdom (anatomi og fysiologi, sygepleje, mikrobiologi, ergonomi)

15 Somatisk sygdom og lidelse (anatomi og fysiologi, genetik, sygdomslære, patologi, ernæringslære og diætetik) Grundlæggende klinisk virksomhed (Sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi, ernæringslære og diætetik) Tværfagligt modul (Folkesundhed, sundhedsinformatik, sygdomslære, organisation og ledelse, jura, sociologi)

16 Sundhedsfremme og bæredygtighed
Vejledning ift. KRAM og motivationssamtaler ”Eks.: At have en samtale med en patient vedr. rygning” Vi er som sygeplejersker blevet bedt om at beskrive, hvordan vi er sundhedsfremme og bæredygtige…

17 Sundhedsfremme og bæredygtighed
Bæredygtighed ift. miljø Materialer Bæredygtighed mellem patient og sygeplejerske Holdbare relationer Tillid Tryghed

18 Innovativ sundhedsfremme og bæredygtighed
At være nytænkende ift. patienten… F.eks.: Telemedicin, være kreativ over for den enkelte patient.

19 …….!!SÅ DERFOR BLIV NURSE!!

20 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN…


Download ppt "Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google