Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

All You can do is tickle it, and see how it jumps

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "All You can do is tickle it, and see how it jumps"— Præsentationens transcript:

1 All You can do is tickle it, and see how it jumps

2 De fagprofessionelle – smart people
Stor magt grundet professionsdominans og specialviden Fagprofessionelle er kreative indenfor eget fag, men har svært ved at lave forandringer – og lære pga. ”tunnelsyn” Fører til mange subkulturer og verdensbilleder, hvor der kæmpes om magten til at definere hvad der er relevant viden Konflikter

3 En sygeplejerske er vel en sygeplejerske
”jeg forpligter mig til Gud og for denne forsamling til at leve mit liv i renhed og til at udføre min gerning i troskab. Jeg vil gøre alt hvad der står i min magt, for at højne min stands mål. Jeg vil bevare som hemmeligheder alle personlige forhold og familieaffærer der under udøvelsen af mit kald kommer til min kendskab. Med troskab vil jeg bestræbe mig for at hjælpe lægen i hans arbejde og vie til deres velfærd, der er givet under min omsorg” Florence Nightingale

4 En sygeplejerske er vel en sygeplejerske
”Sygeplejersken skal bistå den enkelte syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død) som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje eller viden dertil” Virginia Henderson

5 Sygeplejerskernes livsverden
Den gode sygepleje Det gode samarbejde

6 Forskellige videnskabsretninger
Anæstesien – naturvidenskabelige retning Arbejder ud fra empiriske undersøgelser kerneområder – det er luftvejshåndtering, ”Mine bedøve folk og sørge for at folk bliver bedøvet på en sikker måde”

7 Forskellige videnskabsretninger
Sygeplejerskerne fra sengeafdelingen – humanvidenskabelige retning Kerneområdet i arbejdet: kommunikativ side, med fokus på information og vejledning. Målet er at gøre en forskel ”have tid til andet end – nå her er dine tabletter, og skal du vaskes lægger jeg nogle håndklæder – altså have tid til det ekstra – vil du have curler i håret eller skrubbes på ryggen?”

8 Den gode sygepleje - dokumentation
Anæstesien: Empiri – nemt at dokumentere ” man får et bette kys på kinden – det kan ellers være det samme nogle gange, og patienten som var meget nervøs siger ”det var vel nok en god oplevelse”

9 Den gode sygepleje - dokumentation
Sengeafdelingen: Lytte til sin fornemmelse eller ”Vi er ved at kvæles i chokolade nogen gange, og det må være et eller andet tegn på; at vi gør det sgu okay”

10 Det gode samarbejde Den gode tone
Gode kolleger – en man kender rigtig godt, og man kan sige undskyld til, når lunten går af Den dygtige kollega Tryghed og tillid Begge afdelinger giver udtryk for et særdeles godt monofagligt samarbejde, og stolthed over deres arbejde og afdeling

11 Det gode samarbejde ”nogle gange kan jeg have en oplevelse af, når man feks. Samarbejder om en patient, at kommunikationen helt udebliver – altså det foregår helt uden sprog, fordi man ved sådan, hvad den anden skal gøre – det er en helt unik samarbejdssituation”

12 tværfaglighed Sengeafdelingen: Manglende anerkendelse fra anæstesien
Anæstesien ved ikke hvad der foregår på sengeafdelingen og kender ikke sygeplejerskerne Har kun fokus på ”den lille anæstesidel” og ikke på det hele menneske Anæstesien ”glemmer” at s. afd. Har mange patienter at tage sig af – kan ikke kontrollere alt. Eks. ur

13 tværfaglighed Anæstesien
- ingen problemer med anerkendelse, men synes der er for mange ”svipsere” - ved ikke hvad de laver i anæstesien, for så ville de svipsere aldrig finde sted!

14 …det med den gode tone ”jeg kan ikke forstå - nogle gange er der nogle ting som de ikke har gjort ved patienten – og det kan jeg ikke forstå. Så ringer i op og skælder lidt ud, og så bliver vi lidt uvenner. Det er måske lidt dårlig kommunikation, men sådan er det” ”det gør altså noget ved ens faglighed, at uanset hvad fa'en man gør – om man så står på hovedet til på søndag, så er de stadig ikke tilfredse”

15 Hvad er problemet…? Hvad gemmer der sig bag kommunikative samarbejdsproblemer? Krænkelse og manglende anerkendelse? . .. Eller for mange svipsere?

16 Magtforhold Eksempler på de gode samarbejdssituationer
”jamen, jeg bliver glad, for selvfølgelig får man ros for noget man har opdaget, men det er også det med at komme til at snakke med dem” Svært at kæmpe mod liv og død spørgsmål

17 At forstå virkeligheden som et sammenhængende hele
- Bohm – at opleve verden fragmentarisk, og grænserne er menneskeskabt - hvilke opgaver der hviler på hvilke sygeplejersker, er ikke en naturskabt, men menneskeskabt orden! (tunnelsynet) Anskuer verden ud fra eget verdensbillede At gøre en forskel skabe sikkerhed

18 Hvordan skaber vi så et fælles tredje?


Download ppt "All You can do is tickle it, and see how it jumps"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google