Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fagidentitet Takt eller utakt mellem uddannelse og arbejdspraksis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fagidentitet Takt eller utakt mellem uddannelse og arbejdspraksis."— Præsentationens transcript:

1 Fagidentitet Takt eller utakt mellem uddannelse og arbejdspraksis.
Dorte Steenberg, DSR, næstformand SSN september 2011

2 Fagidentitet - en definition Fagidentitet - og uddannelse
Fagidentitet - og arbejdspraksis SSN september 2011

3 Fagidentitet - En definition
De træk, der kendetegner sygeplejerskeprofessionen og/eller afgrænser det fra andre fagområder. Et teoretisk begreb – identitet er individuelt båret. Professionsteoretisk: SSN september 2011

4 Vi skal behandle patienterne – ikke fyre deres sygeplejersker!
Humanisme? Solidaritet? Vi skal behandle patienterne – ikke fyre deres sygeplejersker! Den moderne Florence? SSN september 2011

5 Sygeplejen i Samfundet
Sygeplejen som: Historie- og identitetsskabende Livsbevarende og livsreddende Samfundsforandrende og holdningsbestemt Socialt og sundhedsmæssigt nødvendig For patienter/borgere – og os (Frit efter Betina Dybbroe) Sygepleje drejer sig i høj grad om at skabe en hverdag for borgere, der har behov for det. Sygepleje: en mere generel definition er følgende At fremme sundhed og hjælpe personer, der har eller kan blive udsat for sygdom/sundhedssvigt med at få varetaget deres behov Om fagidentitet: Bliver stadig mere forskellig i takt med udvidelse af krav til sygeplejen/sygeplejersker – orienterer sig mod forskellige dele af sygeplejen Fagidentitet er med andre ord knyttet til bestemte praksisser og praksisfællesskaber – men også til den enkelte sygeplejerskes baggrund, erfaringer m.m. SSN september 2011

6 Fagidentitet – i samfundet
Så hvad er problemet? SSN september 2011

7 Ideal faglig identitet
Arbejds- identitet Ideal faglig identitet SSN september 2011

8 Fagidentitet – Som læreproces
At skabe den røde tråd Trods ”kaos” En læreproces der er kollektiv og individuel SSN september 2011

9 FAG Specialisering og krav om viden Uddannelse Stram økonomi og markedsgørelse Flere ældre og kronisk syge Accelererede forløb og teknologi Uddannelse har stor betydning i den måde den præger de kommende sygeplejerskers fagidentitet på. Men senere videreuddannelse er af ligeså stor betydning for udviklingen (Fællesskab kræver Fællesskab) Derfor er det naturligvis ikke uvæsentlig hvordan uddannelse bygges op og hvordan der arbejdes med teori og hvordan teoretikerne forstås. Kari Wærness peger derudover hvordan omsorgsmodtageren er en del af arbejdets skabelse og derfor er det ikke alene økonomi, markedsgørelse m.m. der kan definere sygeplejen. SSN september 2011

10 Offentligt ansattes position og forskelligartede hensyn
Politikere Offentligt ansattes position og forskelligartede hensyn (Lov)lydighed Ledere Borgere Ansatte Responsivitet (”kommercialisme”) Loyalitet (”bureaukratisme”) Beagte (”professionalisme”) Faget/ kolleger Kilde: Kvaliteten der blev væk af Lene Dalsgaard og Henning Jørgensen SSN september 2011

11 Fagidentitet – og arbejdspraksis
Der aflejres over tid en forståelse hvad god sygepleje er – En forståelse der (også) bygger på de faktiske erfaringer SSN september 2011

12 Fagidentitet – og positionering
Hvad sker der hvis der ikke er takt mellem uddannelse og arbejdspraksis – eller mellem ideal og realitet? SSN september 2011

13 Fagidentitet- og arbejdspraksis
Der lægges kollektive – og/eller individuelle strategier for at overkomme ”gabet” Nogle strategier/positioneringer er mere legitime end andre. SSN september 2011

14 Fagidentiten – 4 ”typer”
Minilægen Patientnærkontakten Projektsygeplejersken Superkoordinatoren (Ikke funktioner, men sider af sygeplejen, der blev lagt forskellig vægt på) SSN september 2011

15 Politisk må vi arbejde for, at
Fastholde og udvikle professionens unikke kompetencer Skabe rum for debat om faglighed og uddannelse og styrke fællesskaber Sikre at professionen bliver så respekteret som mulig Forbedre rammer og vilkår for sygeplejen Det kortsigtede perspektiv: det skal fungerer her og nu Det langsigtede: mangel på arbejdskraft, hvad bliver der af sygeplejen m.m Vsygeplejersker rummer begge dele. SSN september 2011


Download ppt "Fagidentitet Takt eller utakt mellem uddannelse og arbejdspraksis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google