Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerskens virke

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerskens virke"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerskens virke
- Hvad går sygeplejerskens arbejde ud på? Sygeplejerskens virke

2 Dorothea Orem Sygeplejersken drager omsorg når
en patient ikke selv er istand til det. Fremme menneskets normalfunk- tion. Patienten i centrum.

3 Virginia Henderson “Sygeplejersken skal bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til den fredelige død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje eller viden dertil."

4 HUSK DET!!

5 Sygeplejeetiske Retningslinjer
Sygepleje baseres på omhu og samvittighedsfuldhed. Udføres uden diskrimination. Udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje for mennesker der har behov for det.

6 Fnis fnis…. ”Hvis vi gav dem god mad, ville du jo have mere lyst til at blive her, i stedet for at komme hjem.”

7 Sygeplejerskens arbejdsområder
Hospital Sundheds-plejerske Nødhjælp Sygeplejersken på en boreplatform

8 Osv… Primærsektor Sekundærsektor Videreuddannelse Plejehjem
Hjemmepleje Sekundærsektor Sygehus Lægepraksis Fængselssygelejerske Militær Videreuddannelse Sundhedsplejerske Behandler sygeplejerske Anæstesi sygeplejerske Operationssygeplejerske

9 Hvad laver en sygeplejersken egentlig?
Opgaver: Sårpleje Hygiejne Medicingivning og dosering Professionel omsorg Vejledning Værdier: Empati Omsorg Rummelighed

10 Fra vugge til krukke

11 Bachelor 3½ år, 14 moduler. 40% praktisk træning.
60% teoretisk træning. Vi er i gang med det 5. modul.

12 ”Vi skal kunne rumme en bred aldergruppe.”
Alle kan udføre pleje og omsorg – men vi har teorien bag handlingerne.” ”Andre kan tage sig af stabile og simpleptienter – mens vi også kan tage os af de uforudsigelige patienter og komplekse patienter (akutte).” ”Vi skal kunne rumme en bred aldergruppe.” Citat: Studerende Citat: Underviser Citat: Underviser

13 Uddannelsen indtil nu:
Fag og profession (Anatomi og fysiologi, biokemi, biofysik, sygepleje) Sundhed og sygdom (Anatomi og fysiologi, sygepleje, mikrobiologi, ergonomi)

14 Somatisk sygdom og lidelse (anatomi og fysiologi, sygdomslære, patologi, ernæringslære og diætetik)
Grundlæggende klinisk virksomhed (sygepleje, anatomi og fysiologi, mikrobiologi, ernæringslære og diætetik) Tværfagligt modul (Folkesundhed, sundhedsinformatik, sygdomdslære, organisation og ledelse, jura, sociologi)

15 Sundhedsfremmende Sundhedsbevarende Forebyggende og behandlende
Rehabiliterende og lindrende

16 Innovation At være nytænkende og udvikle sygeplejefaget.

17 Telemedicin (Visuel kommunikation, KOL kuffert)
Social robot (”PARO”) Intelligente senge Vaske kabine Ilt-sut Absorberende lagen til fødesenge.

18 Telemedicin Vaskerobot Robotsæl Ilt-sut

19 Sygeplejersken anno ‘13 Fungerer selvstændigt Indgå tværfagligt
Udføre, formidle og lede sygepleje Vurdere, begrunde og udvikle sin profession Indgå samarbejde med pt og pårørende uafhængig af etnisk baggrund (Bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen)

20 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


Download ppt "Sygeplejerskens virke"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google