Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogmøde 17. januar 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogmøde 17. januar 2011."— Præsentationens transcript:

1 Dialogmøde 17. januar 2011

2 Aftenens program Velkomst, v/Jørgen Suhr, skolebestyrelsesformand Ordstyrer: Hanne Holst, næstformand Gennemgang af tidsplanen for høringssvar og klassedannelser 19.30 – Skolestruktur, nye klassedannelser og fremtidige tanker om skolens udvikling. - Dialog mellem forældre og skolebestyrelsesmedlemmer. 20.40 – Kort opdatering om processen for klassedannelser på kommende 4. og 7. årgang. 20.55 – Evt og afslutning

3 Tidsplan for skolestruktur, klassedannelser og høringssvar
4/ : Skolestruktur vedtaget i Børne og Fam. udv. 17/ : Skolestruktur vedtaget i Økonomi udvalget 22/ : Dialogmøde Hillerødsholmskolen 24/ : Skolestruktur vedtaget i byrådet 11/1 2011: Skolebestyrelsesformænd til dialogmøde med Børne og Familieudvalget 17/1 2011: Dialogmøde Hillerødsholmskolen 26/1 2011: Dialogmøde med skolens ledelse: 3. årgangs forældre på Hillerødsholmskolen 25/1 2011: Frist for høringssvar fra skolebetyrelser og andre interessenter 8/ : Dialogmøde med skolens ledelse: 6. årgangs forældre på Hillerødsholmskolen 23/2 2011: Endelig vedtagelse i byrådet Ultimo februar: Nye skoleledere for de nye distrikter  Folkeskoleloven ????? Primo marts: Ressource tildeling forventes udmeldt April (før påske) Skoleledelsens beslutning om nye klassedannelser Maj (evt. juni) Dialogmøde Hillerødsholmskolen

4 Ny skolestruktur:. - Fra 14 til 7 skoledistrikter
Ny skolestruktur: - Fra 14 til 7 skoledistrikter - Hillerødsholm og Gadevang sammenlægges Elevtal Hill HH GV HH+GV Nu Elevtallet i Hillerød Kommune falder med ca 0,5% i den nuværende byrådsperiode. Faldet er på godt 6% for HH+GV i samme periode (skoleåret 10/11 til 13/14)

5 Klassedannelser påvirkes af: - nuværende økonomi - ny skolestruktur
Klassedannelser i næste skoleår 2011/12 3 børnehaveklasser i stedet for oprindeligt 4 klasser. Øvrige årgange kan blive reduceret. Reduktionen af klasser på kommende 4. og 7. årgang uafhængigt af ny skolestruktur. Gadevang Skole Fortsat undervisning på samtlige nuværende skole-matrikler i kommunen. Der kan være årgange uden en klasse. Hillerødsholmskolen og Stadionkvarteret Elever fra det nuværende distrikt kan evt. blive flyttet til Gadevang. Kommunen skal sørge for befordring i Klasse, hvis skolevejen er længere end 2,5 km. Nye klassedannelser foretages af skolens ledelse

6 Klassedannelser Indskolingen (0.-3. kl.)
Nærmiljøet er afgørende uanset om man går på Hillerødsholmskolen eller Gadevang Skole Mulighed for samlæsning på tværs af klasser i Gadevang undersøges Mellemtrinet (4.-6. kl.) Nye klassedannelser på 4. årgang vil være hovedreglen fremover Udskolingen Mulighed for linieopdeling startende i 7. klasse undersøges En linieopdeling vil betyde, at der fremover dannes nye klasser på 7. årgang

7 Udmøntning af besparelse uden at ”tvangsflytte” elever i indskolingen
Der skal findes godt 50 lektioner for at undgå sammenlægninger på indskolingen Skolebestyrelsen har ønsket at prioritere nærmiljøet højt for de yngste elever Skolens ledelse har udarbejet flg. alternative forslag til besparelser: Lodret samlæsning af klasser på Gadevang skole – 25 lektioner spares. 1.klasserne og 2.klasserne er næste skoleår 57 elever pr. klassetrin fordelt i tre klasser. Et oplæg kunne være, at hver årgang samlæses i 5 lektioner pr. uge med 2 lærere. Herved spares i alt 10 lektioner Nedsættelse af timetallet på mellemtrinet og i udskolingen til Undervisningsministeriets minimumstimetal – 12 lektioner spares. Samlæsning af fire klasser i idræt på 2-3 årgange – 4-6 lektioner spares. Medieundervisning sættes ned fra 8 til 4 lektioner – 4 lektioner spares. Sammenlægning af kommende 6. årgang med 80 elever til tre klasser – 26 lektioner spares. Skolebestyrelsen indstillede på mødet d. 6. januar 2011, at der arbejdes videre med forslagene 1, 2, 4 og 5 KONKLUSION: Model A: Der sammenlægges klasser på hver årgang og nogle elever fra HH må til GV Model B: Der etableres samlæsning på GV samt andre besparelser på ialt ca. 45 lektioner. Vi skal finde yderligere 5 lerktioner og/eller have hjælp Model B er skolebestyrelsensens indstilling

8 Skoleudvikling Hillerødsholmskolen og Gadevang Skole
Vi ønsker at profilere vores samlede skole endnu stærkere: Samlæsning på tværs af årgange på Gadevang Skole Differentieret undervisning Styrkelse af sociale kompetencer Gode erfaringer fra Uvelse Skole Linie valg efter 6. klasse (forslag): Idræt/sundhed Naturfaglig Kultur/Humanistisk IT/medier Musisk/kreativ Vi er er den lokale skole med mange ressourcer Lærere Ledelse Forældre

9 Klassedannelser for kommende 4. og 7. årgang
Reduktion i antallet af klasser vedtaget af skolebestyrelsen d. 27/ Kommende 4. årgang: fra 4 til 3 klasser Kommende 7. årgang: fra 5 til 4 klasser Beslutningen er sket med baggrund i skolens elevtal, herunder den nuværende økonomi. Skolens ledelse beslutter den faktiske klassedannelse. Der har været dialog og en del tilbagemeldinger fra klasserne. Fælles dialogmøder med skolens ledelse på de berørte årgange: Uge 4: forældrene til elever i 3. årgang (kommende 4. årgang) Uge 6: forældrene til elever i 6. årgang (kommende 7. årgang) Nye klassedannelser meldes ud før påske


Download ppt "Dialogmøde 17. januar 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google