Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne. Program for tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.00- 21.00 på LO-skolen 19.00Velkomst. Formand før Børne- og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne. Program for tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.00- 21.00 på LO-skolen 19.00Velkomst. Formand før Børne- og."— Præsentationens transcript:

1 Vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne. Program for tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.00- 21.00 på LO-skolen 19.00Velkomst. Formand før Børne- og Ungeudvalget, Gitte Kondrup Præsentation fra Center for Dagtilbud og Skole af forslag til ny organisering med mulighed for opklarende spørgsmål Præsentation af hovedpunkterne i analysen om specialundervisningsområdet med mulighed for opklarende spørgsmål Den videre proces Afslutning af formand for Børne- og Ungeudvalget, Gitte Kondrup

2 Figur 1. Forventningerne til antallet af 5-15-årige i hhv. befolkningsprognose 2010 og 2011*.

3 Fødselstal 2005200620072008200920102011 1.kvartal195191173184164144113 2.kvartal195181198146176152apr.34 3.kvartal198209172162159151 4.kvartal163176154167140125 I alt751757697659639572 113

4 1.De indledende skoleår, 0. – 6. klassetrin (ændret faseopdeling?) 2. De afsluttende år, 7. – 9. klassetrin (ændret faseopdeling?) 3. Rullende skolestart, klassedannelser og holddeling som fleksibel tilrettelæggelsesform 4. Undervisningsassistenter (Forsøg slutter til sommer med evaluering) 5. Særlig tilrettelagt undervisning / undgå udenkommunale placeringer samt inklusion/ eksklusion 6. Helhed og sammenhæng/ længere skoledag (undervisning og fritid) 7. Alle forældre støtter op om skolen

5 Processen: Revideret tids- og procesplan: 2. aprilOpstart af proces for skolebestyrelsesmedlemer, politikere og tillidsfolk 6. AprilBørne- og Ungeudvalget drøfter åbningsmødet og evt. særlige opgaver til seminaret den 7./8. april 7./ 8. april 2 dages seminar for skoleledelserne og TR (både undervisning og fritid) med drøftelse af åbningsmødets ideer og tanker. April – majCentrene for Dagtilbud og Skoler og Børn, Unge og Familier arbejder videre med de forslag der foreligger og drøfter dem løbende med en referencegruppe 27. aprilBørne- og Ungeudvalget samler op på processen indtil nu og drøfter rammer og indhold for mødet den 18. maj 11.MajSkoleinspektørmøde med drøftelse af de foreløbige resultater 13. MajMøde kl. 8.30-11.30 med TR’erne 17. MajBørne- og Ungeudvalget drøfter referencegruppens resultater og indhold og rammer for mødet den 31. maj tilrettelægges

6 18. majHeldagsmøde i den samlede skolelederkreds om struktur 31. majForslagsmøde, hvor Center for Dagtilbud og skoler samt Center for Børn, Unge og Familier fremlægger forslag og tanker for de indbudte til åbningsmødet den 2. april 8. juni (ex.ord.) 1. behandling af sagen i BUU – sagen sendes i høring.

7 Enhedsskole 360 gr. anbefaler: 1.Min. 3 spor 2. Styrket faglighed gennem større skoler 3. Udnyt mulighederne for, at store skoler kan have undervisning på flere steder

8

9 Forslag til Ny struktur: Nordkysten: To skoledistrikter: 1.HO 2.HE (inkl. AP) Ingen forandring nu, men et udvidet forpligtigende samarbejde

10 *Bymidten + nord for Kongevejen: To skoledistrikter: 1. BY + KO 2. GU +NV (inkl.O-hus, Læsehus, H-kl. på NY) evt. med nye distriktsgrænser

11 *Bymidten + nord for Kongevejen: Alternativt: Ét skoledistrikt: BY+KO+GU+NV

12 Helsingør syd/Snekkersten: Ét skoledistrikt: BO (inkl. SN): 0. – 6.kl. (inkl. ADHD) + RØ 7. – 9. kl. (inkl. Idrætslinien)

13 Espergærde + Tikøb: Tre skoledistrikter: 1. ES + TB 2. GR (inkl. Team V) + MØ 3. TK 0. – 6.kl.

14 Lokalekapacitet: Ved den foreslåede struktur: Ingen lokalemangel – men justering ift. SFO + faglokaler Transport: Der forventes minimale ekstra udgifter - som forventes rummet i det nuværende budget

15 Rationale ved teoretisk klassedannelse for 2011/12: Samlet muligt rationale i distrikt BS + KO: ca.1,0 mill. kr. Samlet muligt rationale i distrikt NV + GU: ca.1,0 mill. kr. *Alternative forslag: ca. 6,5 mill.kr. Samlet muligt rationale i distrikt BO+RØ: ca.3,0 mill. kr. Samlet muligt rationale i distrikt TB + ES: ca.1,5 mill. kr. Samlet muligt i MØ + GR (kun i 2011/12) : ca.0,5 mill. kr. ___________________________________________________________ I alt ca. 7,0 mill.kr *Alternative forslag: ca. 11,5 mill.kr

16 Tidsplan 31. majKl. 19.00 (LO-skolen): Forslagsmøde, hvor Center for Dagtilbud og skoler samt Center for Børn, Unge og Familier fremlægger forslag og tanker for de indbudte til åbningsmødet den 2. april 8. juni 1. behandling af sagen i BUU – sagen sendes i høring.SKB aftaler ex. ord. møde i uge 25 og fortsat drøftelse i august. Skolens ledelse er ansvarlig for en løbende drøftelse i A-MED, ligesom Centercheferne for dag og skole og Børn, Unge og Familier er ansvarlige for drøftelser i respektive Center-MED

17 15. august19.00: Aftenmøde for de indbudte til åbningsmødet den 2. april. Skolebestyrelser præsenterer deres overvejelser til drøftelse i plenum. 25. augustHøringsfrist for skolebestyrelser, A-MED, Center-MED m.fl. 7. sept.2. behandling af sagen i BUU efter høring. Fremsendelse til BY 19. sept.Sagen behandles i økonomiudvalget 26. sept.Byrådet beslutter evt. ændringer af skolernes organisering


Download ppt "Vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne. Program for tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.00- 21.00 på LO-skolen 19.00Velkomst. Formand før Børne- og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google