Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til valgmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til valgmøde"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til valgmøde

2 Gladsaxe Kommune Vadgård Skole
FOLKESKOLEREFORM 2014

3 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Missionen

4 Det faglige niveau i dansk og matematik skal hæves
Mål 1

5 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test - dvs. befinde sig i gruppe 3, 4 eller 5 Resultatmål 1

6 Nationale test

7 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
Mål 2

8 Allerdygtigst er defineret som den del af eleverne, der befinder sig i gruppe 5 i de nationale test i læsning i 8. klasse og matematik i 6. klasse. Resultatmål 2

9 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
Mål 3

10 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. Resultatmål 3

11 Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professional viden og praksis Mål 4

12 Resultatmål 4 Elevernes trivsel skal øges
Termometerundersøgelse fra DCUM Efteruddannelse af lærere og pædagoger Resultatmål 4

13 Fokus på læring Løfte alle elever fagligt, personligt og socialt
Differentiere og skabe rammer for at understøtte elevernes mulighed for at følge deres interesser i deres læring Systematisk dialog om læring – med eleven og forældrene Løbende dialog Bevægelse i undervisningen (45 min. om dagen) Fokus på læring

14 Mere undervisning i fagene
I loven er der lagt op til en væsentlig forøgelse af timetallet svarende til næsten et års undervisning mere i løbet af skoletiden. Mere undervisning i fagene

15 Mere undervisning i fagene
1 time mere i da i kl. 1 time mere i mat i 4. – 9. kl. 1 time eng. i 1. og 2. kl. 1 time mere i idræt i 1. kl. 1 time mere musik i 1. og 5. kl. 1 time mere håndværk og design i 4. kl. (faget håndværk og design erstatter håndarbejde og sløjd) 2. fremmedsprog (ty/fransk) 1 time i 5. og 2 i 6.kl 1 time mere i N/T i 2. og 4. kl. 2 timer obligatorisk valgfag 7. – 9. kl. Geografi – en time flyttes fra 8. til 7. kl. 5 – 7 ugentlige understøttende timer Gennemsnitlig 45 min. motion/dag Faget hjemkundskab ændrer navn til ”Madkundskab” Mere undervisning i fagene

16 En skoledag på Vadgård Skole
Indskoling Mellemtrin Udskoling Morgenåben Fagdelt/ Understøttende uv. understøttende uv. Understøttende Uv. Pause/aktiviteter /16.00 Fagdelt/ understøttende SFO Skoleklub Ungdomsklub

17 Den sammenhængende skoledag
Fagdelt undervisning Understøttende undervisning Samarbejde med lærere og pædagoger Pædagoger på alle årgange Skole, SFO og skoleklub er ét Skoleklub i nuværende Club 222 Den sammenhængende skoledag

18 Understøttende undervisning
Læreren har ansvaret for målfastsættelse og gennemførelse af undervisningen Understøttende aktiviteter (5 – 7 timer/uge) Kan varetages af andre faggrupper Fysisk aktivitet, faglig fordybelse og lektiehjælp vil være obligatoriske elementer i den understøttende undervisning Særlig støtteundervisning, træning, mål og feedback Understøttende undervisning

19 Holddannelse 50%- reglen på 6.- 10. klasse udgår
Dog må der ikke være permanent niveaudeling Holddannelse skal ske ved skoleårets start og evalueres hver måned Holddannelse

20 udskoling Valgfag obligatorisk fra 7. kl.
Udskolingslinjer, profillinjer, toninger Idræt udtræksfag Mere holddeling (også på tværs af klasser) Folkeskolens afgangsprøve (FSA) omdøbes til ”9.klasseprøven” udskoling

21 ”Det er en grundværdi for folkeskolen at den skal være indrettet med plads til alle børn”
PALS Klasseledelse Fokus på læringsmiljøet Inklusion

22 Styrket forældresamarbejde
Skolebestyrelsen skal udarbejde principper for hvilke forventninger skolen har til forældrene i samarbejdet Holddeling understøttende undervisning Samarbejde med lokalsamfundet Adgang til at deltage i ex. Musikskole, eliteidræt Styrket forældresamarbejde

23 Skolen skal være mere åben i forhold til det omgivende samfund
Musik- og Billedskolen AB Foreninger Det private erhvervsliv Den åbne skole

24 Vadgård Skole i forhold til reformen
Samarbejdet mellem lærere og pædagoger Nationale tests og elevernes læring Synlig læring Bevægelse i undervisningen PALS Samarbejde med AB Digitalisering (infrastruktur, IT-tekniker) Vadgård Skole i forhold til reformen


Download ppt "Velkommen til valgmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google