Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skov og Energiskov Niels Heding Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole Skov og Landskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skov og Energiskov Niels Heding Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole Skov og Landskab."— Præsentationens transcript:

1 Skov og Energiskov Niels Heding Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole Skov og Landskab

2 Det samlede bidrag fra træ andrager ca. 2 milliarder kg svarende til 900 mill l olie eller godt 8% af Danmarks samlede olieforbrug! –og det er et konservativt estimat

3 Kontamineret træaffald Kraftvarme Brændværdi ”34 ”PJ

4 Træaffald fra træindustrien Eget energibehov Varmeværker og kraftværker Individuel bolig- opvarmning –træpiller Brændværdi i alt 14 PJ

5 Flis og brænde fra de danske skove Varmeværker og kraftværker Individuel boligopvarmning Brændværdi i alt 15 PJ

6 Flis og lignende fra energiskove Varmeværker Bidrag ubetydeligt

7 Bæredygtighed Asken bringes tilbage i skoven Træ til energi er næsten fuldt bæredygtigt

8 Forsyningssikkerhed? Det årlige forbrug af træ til energi er 4 mill m 3. Den danske hugst er på godt 2 mill m 3, hvoraf ca. 2/3 ender som energi Der en stor risiko for at vi kommer til at mangle træ til energi

9 Skovrejsning –ny praksis kan give mere energitræ +Der står mere træ derude end vi hidtil har regnet med

10 Skovbrug? Agroforestry? Energiskov –Påkrævet ny indsats

11 Metoder til køb og salg Fremstilling af træpiller Logistik Standardiseringsprojekt Bionorm 2 Træaffald fra industrien - forskning

12 Mere information Træ til Energi –Teknologi, forsyning og økonomi Kan rekvireres hos Skov & Landskab, KVL


Download ppt "Skov og Energiskov Niels Heding Den kongelige Veterinær og Landbohøjskole Skov og Landskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google