Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dana Lim A/S - Formulatorvinklen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dana Lim A/S - Formulatorvinklen"— Præsentationens transcript:

1 Dana Lim A/S - Formulatorvinklen
Kemiens Dag13 Dana Lim A/S - Formulatorvinklen 120 ansatte 2 medarbejdere i miljøafdelingen Salg til industri, professionelle og forbrugere 500 produktrecepter 400 råvarer 350 stoffer

2 Dana Lim A/S Produkttyper
Kontaktlim Montagelim Fugemasse Spartelmasse Vævlim Kit Kontor & hobby lim Plastisk træ Tapetklister Kontor & hobby lim Industrilim Trælim

3 Udfordringerne Internt Upstream/leverandører Downstream/kunder
ANVENDELSE Leverandør Dana Lim Kunde SDS SDS SDS Leverandør Internt Upstream/leverandører Downstream/kunder

4 Udfordringerne ANVENDELSE Status på Dana Lim A/S:
SDS SDS SDS Leverandør Leverandør Dana Lim Kunde Status på Dana Lim A/S: - 150 råvarer: ES ift. brug i produktion - 100 produkter: ES ift. brug hos kunder - Pt. modtaget 6 ES på råvarer - 1 råvare udløser krav om ES på produkt Overensstemmelsestjek ift. intern brug ES-data implementeret i APB og Produktionsmetode Næste skridt: ES for produkter… Mangler: Råvare-ES’er, IT-værktøj og evt. uddannelse?

5 Udfordringerne ANVENDELSE
SDS SDS SDS Leverandør Leverandør Dana Lim Kunde Har kommunikeret vores og vores kunders brug 1 år før reg. deadline Hvor meget skal vi presse leverandørerne ift. manglende ES? de er jo i samme båd som os… (mangler IT-værktøj og ES’er) vi er ikke selv klar til at arbejde videre med ES’er i eSDS Overensstemmelsestjek… Hvad gør vi, når det ikke passer? Kommunikation… Virker det i praksis?

6 ES-eksempler Citronsyre i industrilim - formulering: Brugsfrekvens: 1 gang pr dag… Konsekvens: Ved 2 batch  2 operatører? Øvrige parametre i ES: Påvirkningsvarighed: >4h (<5 min.) 2 batch = 10 min Talt med leverandør: - en fejl, ikke vigtigt for sikkerheden…

7 ES-eksempler Silanforbindelse X i siliconefugemasse
Formulering af tætningsmasser: ”Opbevares under lås. Undgå uautoriseret adgang.” Ætsende - ikke giftigt. Ikke et krav på dansk industrivirksomhed ”Efterfyld og håndter kun produktet i et lukket system.” Proc5  Blanding/iblanding - batchvis, flere stadier/betydelig kontakt H302 - Farlig ved indtagelse. H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kogepunkt: 220C, Damptryk: 0,002 kPa Et lille tip er at skaffe den engelske version af de relevante ES’er – mange sproglige fejl i oversættelsen…

8 ES-eksempler Silanforbindelse X i siliconefugemasse
”Restgas skal tilføres et egnet spildgas-forbrændingsanlæg.” Ikke krav om luftrensning på afkast iht. Miljøgodkendelse… Øvrige parametre i ES - miljø: Daglig mængde: 1000 kg/dag (max. 14 kg/dag) Emissionsfrigivelsesfaktor - luft: 2,5% Max. emission i ES: 1000 kg/dag x 2,5%/100% = 25 kg/dag Dana Lim’s råvare forbrug: max. 14 kg/dag

9 Udfordringerne ANVENDELSE Kommunikation med leverandør/registrant
Dana Lim SDS SDS SDS Kunde Kommunikation med leverandør/registrant Er Dana Lim en vigtig nok kunde? Enige i SIEF-gruppen

10 ES-eksempler Silanforbindelse Y i fugemasse
Anvendelse af tætningsmasser; forbruger: Pr. anvendelse: 75 ml fugemasse Anvendelseshyppighed: 3 gange/år H226 - Brandfarlig væske og damp. H332 - Farlig ved indånding. Kogepunkt: 122C, Damptryk: 11,9 hPa

11 Why not make the frames wide?
“Based on the feedback we received by ECHA during other registration processes… We know, that exposure scenarios with RCRs close to 1 are considered critical and undergo a stricter evaluation process by ECHA. Thus, it is not our strategy to register exposure scenarios with RCRs closely below 1 with intent. If a scenario turns out to have a RCR well below 1 we don’t change the parameters until data get available which demonstrate the need for change. The links above provide you with everything you need to perform scaling.”

12 Udfordringerne Kommunikation med kunder… ANVENDELSE
SDS SDS SDS Leverandør Leverandør Dana Lim Kunde Kommunikation med kunder… Hvordan sikrer vi, at REACH ikke bare bliver det ”administrative bøvl”, vi selv sidder med, men rent faktisk højner sikkerheden hos vores kunder? Ressourcer og ekspertviden falder ned igennem forsyningskæden…


Download ppt "Dana Lim A/S - Formulatorvinklen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google