Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bioenergiressourcerne tænkt anderledes og med kommende nye Teknologier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bioenergiressourcerne tænkt anderledes og med kommende nye Teknologier"— Præsentationens transcript:

1 Bioenergiressourcerne tænkt anderledes og med kommende nye Teknologier
Hans Berndt Jespersen Bioenergiressourcerne tænkt anderledes og med kommende nye Teknologier

2 Hvordan udnytter vi bedst VE energi i regionen ?
Og hvor passer affald bedst ind til energi produktionen? Enkelt boliger på landet Klyngeboliger Landsbyer Virksomheder på landet Byer Transport Vind Sol Biogas Træ Bio-Olie Overskudsvarme Varmepumper Spildevand

3 Madspild for 8,4 milliarder kroner / år (2011)
Ikke spiseligt madaffald t/år Madspild i produktion og salg (spiseligt) t/år Madspild i danske husholdninger t/år Udsmidning af fisk anslået t/år Totalt Danmark t/år Totalt på sjælland t/år Ministeriet for fødevarer, landbrug og Fiskeri

4

5 Spild i produktion og distribution leddene af brød i Tyskland
Svarer til energi behovet for el og varmeforbruget i München

6 I Tyskland er man begyndt at udnytte affald fra brød, mel og korn til energiproduktion. Affaldet formales og blandes i træmel til produktion af træpiller. Affaldet sikrer en mere stabil pille, idet mel virker som god bindemiddel i pillerne.

7 Arkildgaard savværk Landkilde Savværk
Anden træ industri i Regionen Jyderup Dyvelfabrik Thorslunde Træ Jyderup Savværk Arkildgaard savværk Landkilde Savværk Hvalsø savværk NOVO Novozymes etc. Træ symbiose i Regionsjælland Produktionsanlæg træpiller ny. Tømrervirk somheder i Holbæk 17 Tømrervirk somheder i Odsherred 38 Tømrervirk somheder i Kalundborg 25 + Kaldred gård (1000 t) energipil Tømrervirk somheder fra andre kommuner i Regionen

8 Vindmølleejere tabte 18 mio. kroner på få timer i julen

9 Ingeniøren 1 mio. ton brint er limen i et 100 pct. grønt energisystem Specialet - som er udarbejdet af civilingeniør Rune Duban Grandal - viser, hvordan hele behovet for energi til varme, strøm og transport i 2050 kan klares med bare en lille mængde indenlandsk biomasse PJ - og de vedvarende energikilder som vind, solceller og bølgekraft. Systemet hænger sammen, fordi forskellige former for kemisk trylleri gør det muligt at booste den begrænsede mængde biomasse med 1 mio. ton brint, der fremstilles ved elektrolyse. Den boostede biomasse skal forsyne fly, lastbiler og skibe, og energien til elektrolysen produceres af MW vindkraft plus MW solceller og 300 MW bølgekraftkapacitet.

10 Rækkevidde 830 km Kommer til Danmark i 2015

11 32,5% Statoil: Mulig spildvarme til fjernvarme
Årlig produktion af fjernvarme i Kalundborg by GJ Fj. Varme Statoil kan levere 40% fra overskudsvarme ( ikke grøn ) svarende til GJ Svarende til en CO2 reduktion på ton Co2/ år. Dog vil gennemførelsen af KINEC projektet reducer Co2 udslippet væsentlig mere. 32,5% Ny lovgivning på vej!!

12 ”NY Ide!” Ved ∆ 60˚ kan der opnås 5,5 kW/m2

13 IEA ( Det Internationale energiagentur ) har beregnet.
At vi kan reducere det forventede daglige olieforbrug med 13 mio. tønder inden 2020. Som det er i dag forventes det at stige med 7 mio. tønder om dagen til 99 mio. tønder. Investeringen indtil 2020 vil være mia. $. Indtjeningen i samme periode vil være mia. $. Besparelsen svarer til Ruslands og Norges samlede olie produktion!!!!

14 Spildevand som ressource til energiproduktion

15 Algaes amount app. 0.2 % of the total global bio mass
Algaes produce app. 55 % of the total global annual bio mass 1 tons algaes can fixate 1.8 tons CO2

16

17

18 Alger Energi pil Halm Potentialet for bio-olie produktion på sjælland er 1,3 mio. t/år

19 Tak for jeres opmærksomhed
Hans Berndt Jespersen Projektmedarbejder Det Regionale Symbiosecenter

20

21 Oversigt over hvor stor en andel af EU's medlemslandes energiforbrug der i 2005 stammede fra vedvarende energi, og hvor stor en andel de skal nå i 2020 23,6% i 2011


Download ppt "Bioenergiressourcerne tænkt anderledes og med kommende nye Teknologier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google