Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energi Øresund | 15. maj | 2011 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Aktivitet 1: Lagring af vedvarende energi Lagring af affald –status og foreløbige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energi Øresund | 15. maj | 2011 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Aktivitet 1: Lagring af vedvarende energi Lagring af affald –status og foreløbige."— Præsentationens transcript:

1 Energi Øresund | 15. maj | 2011 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Aktivitet 1: Lagring af vedvarende energi Lagring af affald –status og foreløbige resultater Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding

2 Teknologier til lagring af affald • Hvorfor er lagring af affald interessant? • Teknologibeskrivelser – Lagring af erhvervsaffald – Lagring af husholdningsaffald – Lagring af biomasseaffald • Miljø og klima • Økonomi • Forskelle i Danmark og Sverige • Det videre arbejde

3 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Lagring af affald øger integration af vedvarende energi i energisystemet Kilde: Varmeplanhovedstaden 2, varighedskurve for fjernvarme for 2010

4 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding • Udfordringer: – Risiko for brand – Tab af brændværdi – Omkostninger – Pladskrævende • Metoder: BunkelagringBalletering Lagring af forbrændingsegnet affald

5 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding • Ca. 20-40% af forbrændingsaffaldet kan mellemlagres • Bunkelagring: – Brandrisiko, hvis ikke tæt komprimeret • Kræver myndighedsgodkendes. Op til 1 års lagringstid. Foto fra 2007 Lagring af forbrændingsegnet erhvervsaffald

6 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding • Studenterprojekt Lunds universitet • Balletering + Let at transportere + Reduktion af volumen + Næsten ingen miljøpåvirkninger ÷ Dyrere end bunkelagring • Danske erfaringer – VF: balletering • Svenske erfaringer – SYSAV: Tidligere balleret husholdningsaffald, nu bunkelagres husholdningsaffald ved blanding med erhvervsaffald Lagring af husholdningsaffald

7 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Lagring af biomasseaffald • Formål: -Supplering af affaldsindfyring • Biomasseaffald er f.eks.: - knust træ (rødder, stubbe) -rent træaffald fra produktion • Bunkelagring: -opbevares i båse af betonelementer eller miler med brandbælter imellem, overdækkes ikke ved lagring i kortere tid

8 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Miljø og klima TeknologiMiljøKlima Lagring af forbrændingsegnet erhvervsaffald (bunkelagring) Forurenet vand fra perkolat, lugt, støv Udslip af metan Tab af brændværdi Lagring af husholdningsaffald (balletering) Udslip af ammoniak, lugtUdslip af metan Tab af brændværdi Lagring af biomasseaffald (bunkelagring) StøvEnergiudnyttelse af biomasseaffald, som ikke kan brændes på traditionelle biomassefyrede anlæg

9 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Økonomi TeknologiOmkostning til lagringBusiness case Lagring af forbrændingsegnet erhvervsaffald Bunkelagring: 300-400 DKK pr. ton affald (DK) Forskel i varmeindtægter for break-even: 40-45 DKK/GJ (såfremt anlægskapaciteten er tilstede). Business case beregninger udestår Lagring af husholdningsaffald Balletering: 100-250 kr./ton (kun balletering) Business case beregninger udestår Lagring af biomasseaffald Brændselskøb: 200-300 DKK/ton Lagring: Min. 100 DKK kr. ton Samlet omkostning: min 300 kr. /ton Marginal indtægt ved forbrænding er afhængig af energipriser og driftsomkostninger Business case beregninger udestår

10 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Forskelle Danmark og Sverige TeknologiDanmarkSverige Lagring af forbrændingsegnet erhvervsaffald Lagringsperioden må ikke overskride 1 år. Lager skal godkendes af myndighederne. Naturvärdsverket sætter regler for etablering af lager, bl.a. afstandskrav på 500 m. Lagring af husholdningsaffald Dagrenovation må ikke mellemlagring jf. Affaldsbekendtgørelsen. Nogle kommuner kan i nødstilfælde give dispensation. Tilladt i Sverige Lagring af biomasseaffald Myndighederne sætter grænser for, hvor meget biomasse, der må medforbrændes på affaldsforbrændingsanlæg, typisk 20- 30%. ?

11 Energi Øresund| 15. maj | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding • Supplering med information om svenske forhold • Business case beregninger • Studenterprojekt (Lunds Universtitet) • Vurdering af muligheder for at anvende lagring af affald som middel til at øge integration af vedvarende energi i hhv. Danmark og Sverige Det videre arbejde


Download ppt "Energi Øresund | 15. maj | 2011 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Aktivitet 1: Lagring af vedvarende energi Lagring af affald –status og foreløbige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google