Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opsummering Kathrine Hauge Madsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opsummering Kathrine Hauge Madsen."— Præsentationens transcript:

1 Opsummering Kathrine Hauge Madsen

2 Informationsudveksling?

3 E-mail baseret nyhedsbrev
Nyt om bioenergi fra Landscentret Energiafgrøder Teknik Send gerne nyheder af interesse for dette forum til Tilmeldingsliste går rundt

4 Afgrøder til fast biobrændsel, 1.
Flerårige energiafgrøder – Uffe Jørgensen Kan være med til at sikre en fortsat stor husdyrproduktion i Danmark 70% mindre nitratudvaskning, tæt på igen pesticidforbrug, fortrænger 60% mere CO2 end etårige afgrøder Skov og energiskov – Claus Felby Den største leverandør af vedvarende energi Meget miljømæssigt bæredygtig produktion Træpillemarkedet er nærmest eksploderet Problemer med forsyningssikkerhed Stort set ingen energiskov, men store muligheder

5 Afgrøder til fast biobrændsel, 2.
Flerårige energiafgrøder som miljøfremmende foranstaltning – Irene Wiborg Vi skal ’sælge’ de flerårige afgrøder på flere egenskaber: produktion, miljø, jagt Myndighedernes interesse for flerårige energiafgrøder skabt ved dialog, demonstration og solide forskningsresultater

6 Afgrøder til biogasanlæg, 1.
Energiafgrøder til biogasproduktion på Djursland – Peter Jacob Jørgensen Biogasanlæg kræver ekstra tilførsel af organisk materiale Hidtil affald, men stigende pris og vanskeligt at få i yderområderne Vigtigt at energiafgrøderne dyrkes med minimum omkostninger da biogasanlæg maks. Kan betale 45 øre pr. kg ts.

7 Afgrøder til biogasanlæg, 2.
Optimering af biogasproduktion med fokus på energimajs – Jens Bo Holm Nielsen Landmænd ændre opfattelse i vores nabolande – energiafgrøder en del af planteavlen Forædlingsindsat har øget tørstofudbyttet i Tyskland og Holland Beregning viser at 33% af verdens energibehov bør kunne dækkes af biomasse i 2050

8 Afgrøder til biogasanlæg, 3.
Energi, miljø og økonomi ved anvendelse af en rækkeenergiafgrøder og afgrøderester til biogas – Henrik B. Møller Foderanalyser kan godt give et fingerpeg om gas-potentiale for de letomsættelige afgrøder Roer og majs viser det bedste udbytte Tvivlsom økonomi ved anvendelse af energiafgrøder i dag

9 Flydende biobrændstoffer, 1.
Energipark Tønder – Peter B. Nissen Fyrtårnsprojekt i grænseområdet Kan producere til konkurrencedygtig pris med brasiliansk ethanol 45 cent/l Skaber arbejdspladser i landdistrikter

10 Flydende biobrændstoffer, 2.
Maxifuel-konceptet – Birgitte Ahring Kulstofslagteri: alle kulstoffer anvendes hvor de giver mest værdi – alt bliver brugt Muligt at skrue på mængderne af de forskellige output Ethanol skal gå hånd i hånd med kraft-varmeproduktion 2,27 kr/l ethanol Enzymbehandlingen er dyr

11 Flydende biobrændstoffer, 3.
IBUS-projektet – Anne Belinda Thomsen Det største EU-projekt hvor halm omsættes til ethanol Anlæg designet til råmaterialer med >50% tørstof og store partikler 1 tons halm omdannes til 130 kg ethanol Fra cellulosedelen alene, C-5 sukre ikke omsat Mgl. Stadig at udvikle på mikroorganismer til C-5sukre K fjernes dermed bedre halmrest til afbrænding

12 Flydende biobrændstoffer, 4.
Bioenergi som integreret del af jordbrugsproduktion – Claus Felby Hvis landbruget kan levere biomassen, kan der laves rigtig meget energi Ca. 20% af landbrugsarealet ( ha) kan producere 70 % af vores flydende brændstof 40% af det samlede energiforbrug Hele kæden skal hænge sammen fra frø til der hældes brændstof på bilen Landbrug og energisektor bør arbejde sammen

13 Afsluttende Tak for i dag!
Præsentationer lægges på Landscentret webside Pjece over mødet, som sendes ud til deltagerne Tak for i dag!


Download ppt "Opsummering Kathrine Hauge Madsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google