Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Installationer Varmeanlæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Installationer Varmeanlæg."— Præsentationens transcript:

1 Installationer Varmeanlæg

2 Program 8.30 Velkomst og introduktion 9.00 Varmeanlæg Pause Varmeanlæg Varmefordelingsanlæg Frokost Varmefordelingsanlæg Intelligent energistyring Ventilationsanlæg Pause Ventilationsanlæg Varmt vand Slut for i dag

3 Indhold i dette indlæg Fjernvarme Olie og gaskedler
Elvarme (supplerende varme) Varmepumper Biobrændsel Solvarme

4 Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger
Miljø Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger Hadsund (flis) Nordjyllandsværket (kul) Brædstrup (solvarme)

5 Fjernvarme Priser Fremløbstemperatur Afkøling Varmetab i fjernvarmerør

6 Eksempel på samlet udgifter til fjernvarme
Kilde:

7 Eksempel på fast og variabel priser
Hvad er udgiften til opvarmning, hvis en bolig på m2 bruger kWh fjernvarme om året?

8 Eksempel på fast og variabel priser
Hvad er udgiften til opvarmning, hvis der bruges kWh i et hus på 150 m2 ? 0,563 kr./kWh x kWh kr kr./m2 x 100 m2 + 12,50 x 50m2 = kr. Variabel pris kr. Fast afgift 6.875 kr.

9 Eksempel på tilslutningspriser
Tilslutningsafgiften varierer (meget) fra værk til værk Kan forhandles… Fjernvarmeinstallation: – kr. Yderlige udgifter til bl.a. pumpe, veksler m.m.

10 Fremløbstemperatur Høj fremløbstemperatur – varierer i forholdt til boligens placering på fjernvarmeværkets rørstrækning Varmetab i rørstrækningen (påvirker de varmeprisen)

11 Afkøling Afkøling er vigtigt (mindst 25 - 35 °C afkøling)
Bonus og/eller ’bøde’ i forhold til afkøling (direkte afregnes med forbrugeren) Dårligere drift på værket (indirekte afregning med forbrugeren)

12 Fjernvarme, skitse tegning
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

13 Direkte eller indirekte fjernvarme
Fjernvarmevandet fra gaden føres helt ind i husets radiatorer Risiko for stor vandskade, hvis et rør bliver utæt Indirekte fjernvarme En fjernvarmeveksler overfører vandet til husets eget vandbårne system Typisk er der også en cirkulationspumpe Vandskader bliver ikke så store Nogle fjernvarmeværker stiller krav om en indirekte løsning

14 Gas og oliekedler Nemt i hverdagen
Giver varme nok i ældre huse, mulighed for høj fremløbs-temperatur Høj olie- og gaspris Høj CO2 belastning, især olie Skorstensfejning Ingen krav om eftersyn og måling – men stadig en god ide….

15 Oliekedel, skitse tegning
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

16 Kondenserende kedler Gas og oliekedler med høj virkningsgrad – typisk % Forbrænding = varme + CO2 + vanddamp Ved ikke kondenserende kedel udnyttes ‘kun’ varme (røggassen ledes bort i skorsten) Kondenserende kedler udnytter også energien i vanddampen

17 Kondenserende kedler Forbedring af klimaskærm
Ændring af varmefordelingsanlæg (Større varmeflader / lavtemperatur) Kan man ‘regne’ med den kondenserende effekt? Løber der vand ned i afløb, når kedlen kører

18 Olie og gas kedler, krav til virkningsgrader
Oliekedler 93% ved fuldlast og 98% ved dellast Gaskedler 96% ved fuldlast og 105% ved 30% dellast Kravene betyder, at der kun må installeres kondenserende kedler Kravene gælder både ved nye bygninger og ved udskiftning

19 Udfasning af kedler i nybyggeri
Fra 1. januar 2013 må der ikke installeres oliefyr i nye huse, med mindre der ikke er egnede alternativer til rådighed Gaskedler må normalt etableres hvor gasrør er udlagt i gaden, tjek ved kommunen Læs evt. detaljerne om reglerne i bygningsreglementet Bygningsreglement kapitel stk. 5 til 8

20 Udfasning i eksisterende bygninger
Fra 1. januar 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ Et ældre gasfyr godt må udskiftes med et nyt, da der ikke er sat tid på udfasning af gaskedler i eksisterende huse Læs evt. detaljerne om reglerne i bygningsreglementet. Bygningsreglement kapitel stk. 5 til 8

21 Sløjfning af olietanke
En forældet tank, er en oplagt anledning til udskiftning af hele varmeforsyningen Kilde:

22 Opgave 1 Et hus på 150 m2 der er opvarmet med et ældre oliefyr, har årlige udgifter på kr. om året til olie Hvor mange liter olie bruges ved en pris på 12 kr./liter? kr. / 12 kr./liter = liter olie Virkningsgraden på oliefyret er vurderet til 72 % og brændværdien i olie er 10 kWh/liter Hvad er husets varmebehov inkl. varmt brugsvand? 2.500 liter x 10 kWh/liter x 0,72 = kWh

23 Elvarme Nemt i hverdagen Billigt at installere Den dyreste opvarmning
Dog har el-opvarmede huse en mindre elpris/afgift på forbrug over kWh (gælder også varmepumper) Problemer med indeklima (støv, brandfare)

24 Elvarmeforbud Der må ikke konverters fra vandbårne radiatorer til elvarme i et eksisterende huse hvis der er centralvarme, i områder med naturgas eller fjernvarme Elvarme må dog godt anvendes som supplerende opvarmning i yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler Lavenergihuse og sommerhuse må godt have elvarme Find flere detaljer på Energistyrelsens hjemmeside - søg på elvarmeforbud

25 Supplerende energi til el-opvarmede huse
Luft/luft varmepumpe, brændeovn eller en træpilleovn Hvis man bruger meget varmt vand, vil et solvarmeanlæg også være en god ide

26 Jordvarme og luft/vand varmepumpe
Lav temperaturanlæg Kræver et godt isoleret og tæt hus Jordvarmen kræver plads til slangerne Luft/vand varmepumpe har krav til støj for udedelen Passer sig selv

27 Opgave 2 Boligen har et varmebehov på kWh, og der ønskes installeret en varmepumpe med normeffektfaktor på 3,0 Hvad er det årlige elforbrug til opvarmning? kWh / 3 = kWh (el) Med en elpris på er er 1,70 kr./kWh, hvor stor er den årlige udgiften til varme? 6.000 kWh x 1,70 kr. kWh = kr. Hvad er den årlige besparelse ved at konverter fra oliefyret til en varmepumpe? kr. – kr. = kr. Andre udgifter: fx. skorstensfejer, eftersyn mv. er ikke medregnet

28 Kedler til biobrændsel
Træpiller, fastbrændsel, halm, osv. Høj temperaturanlæg Kræver plads og opbevaring Kræver arbejde, bestilling, påfyldning, rensning, aske, mv. – om end stor variation i forhold til type/mærke. Kan suppleres med solvarme

29 Opgave 3 Boligen har et varmebehov på kWh, og der ønskes installeret et pillefyr med en virkningsgrad på 85 %. Træpiller har en brændværdi på 4,9 kWh/kg. Hvad er det årlige forbrug af træpiller? kWh / 0,85 / 4,9 kWh/kg = kg træpiller Med en pris på træpiller på 2,30 kr./kg, hvor stor er den årlige udgiften til varme? 4.322 kWh x 2,30 kr./kg = kr. Hvad er den årlige besparelse ved at konverter fra oliefyret til et pillefyr? kr. – kr. = kr. Andre udgifter: fx. skorstensfejer, eftersyn mv. er ikke medregnet

30 Solvarme til varmt vand
Godt sammen med gas- og oliekedler og elvarme, pga. høj energipris Godt sammen med biobrændsel så kedlen kan slukkes om sommeren Typisk ikke rentabelt sammen med fjernvarme og varme-pumper, pga. lav energipris

31 Brændeovn Brændeovne er generelt bedst på landet, hvor der er afstand til naboer, så røgen ikke bliver generende I byen bør brændeovnen bruges mindst muligt fx til hygge. I kan evt. spørge ind til, om det vil være bedre at fjerne den Der diskuteres pt. om der skal afgifter på brug af brænde eller skorstene, men intet er afklaret endnu

32 Sammenligning af priser

33 Opgave 4 - forudsætninger
En bolig på 150 m2 fra 1927 bliver opvarmet med en ældre gaskedel. Der er et årligt gasforbrug på m3. Den eksisterende gaskedel har en virkningsgrad på 75 % og et elforbrug på 500 kWh. Familien ønsker at få installeret en nyt kondenserende fyr, med en virkningsgrad på 102 %. Den nye kedel har et elforbrug på 200 kWh. Der regnes med en gaspris på 9,5 kr./m3 og en elpris på 2,1 kr., derudover skal der medregnes en udgift på kr. til eftersyn og skorstensfejer. Omregningsfaktor 1 m3 svare til 11 kWh.

34 Opgave 4 - brug energiløsningerne
Hvad er de årlige omkostninger til den eksisterende gaskedel? Hvad bliver de årlige omkostninger til den nye gaskedel? Hvad er besparelsen ved at udskifte gaskedlen? Hvad er den årlige CO2 udledning ved den eksisterende gaskedel? Hvad er den årlige CO2 udledning ved den nye gaskedel? Hvad er den årlige CO2 besparelse ved at udskifte gaskedlen? Hvilke andre forhold er vigtige at overveje?

35 Spørgsmål?


Download ppt "Installationer Varmeanlæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google