Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Subaraknoidal blødning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Subaraknoidal blødning"— Præsentationens transcript:

1 Subaraknoidal blødning
Haemorrhagia subarachnoidalis Af Ali Ghotbi

2 Subaraknoidalblødning
Forekomst: ca. 10 pr Ætiologi: Inddeles efter tilgrundliggende ætiologi Primær:95 % Aneurisme 70 % Vaskulær malformation 10 % Spontan uden påviselig årsag 20 % Sekundær: 5 % Ledagersymptom til andre sygdomme

3 Patofysiologi Aneurismer lokaliseret til hjernearteriers delingssteder
Blødningen standser ved niveau af arteriel BT (80 – 100 mmHg) Medfører stigning af ICP Blod i ventrikelsystem -> nedsat resorption af CSF -> yderligere forhøjet ICP -> obstruktiv hydrocephalus

4 Patofysiologi

5 Patofysiologi Hos 30 % ses samtidigt intracerebralt hæmatom pga. tæthed til parenkymet. Oftest < 30 ml.

6 Patofysiologi Vasospasmer: Mekanisme: Opstår hos ca. 50 %
Optræder 3. – 10. dag Hyppigst efter aneurisme ruptur Mekanisme: Frigivelse af vasoaktive stoffer Øget vaskulær tonus Inflammatorisk medieret

7 Patofysiologi Vasospasmer: Øget risiko for iskæmi samt infarkt
Medfører fokale eller globale neurologiske symptomer

8 Symptomer Akut og kraftig hovedpine Momentant bevidsthedstab
Fokale udfaldssymptomer (ved hæmatom)

9 Symptomer Hovedpine: Smæld i hovedet Rislende/varm følelse i nakken
Opstår i forbindelse med fysisk aktivitet

10 Symptomer Bevidsthedstab:
Kortvarrigt Vågner op med stærk hovedpine Nakke – rygsmerter Bleghed Lysskyhed samt opkastninger Ofte ses forhøjet BT samt temp. stigning efter et døgn

11 Hunt – Hess skala

12 Undersøgelser CT – skanning:
Mistanke ved hyperakut indtrædende hovedpine Ses diffusblødning i subaraknoidalrummet Blødning i ventrikelsystemet Ved kontrastinjektion ses opladning i blødningskilden

13 Undersøgelser Angiografi: Undersøgelse af karforholdene
Anvendes hyppigst ved mistanke om aneurisme eller atriovenøse malformationer Påviser vasospasmer, som indsnævring af i kontrast

14

15 Undersøgelser MR – skanning: Lumbalpunktur: Ved kontrastindgift
Efter 6 – 12 timer Xantokromi Hæmoglobin nedbrydningsprodukter kan påvises med spektroskopi

16 Differentialdiagnoser
Meningitis Migræneanfald Cervikal facetledssmerter

17 Behandling Generel stabilisering
Aflastning af obstruktiv hydrocephalus Behandling af vasospasmer Operativ behandling

18 Behandling Generel stabilisering
Undgå ICP stigninger Sengeleje, ro Analgetika Lettere laksantia Forsættes til nakkestivheden er forsvundet eller evt. operation foretages

19 Behandling Aflastning af obstruktiv hydrocephalus:
Midlertidigt med ventrikeldrænage med ekstern åbning Permanent behand ifa. Ventrikuloperitoneal shunt kan ikke anvendes pga. blod i CSF

20 Behandling

21 Behandling Behandling af vasospasmer:
Sikre intravaskulær volumen og BT ikke reduceres Calciumantagonist (nimopidin) mindsker risikoen for iskæmiske komplikationer

22 Behandling Evt. operation af aneurisme: For at undgå recidivblødning
Udføres så tidligst som muligt Lukning af aneurisme ved at place en metalclip coilbehandling

23 Prognose Afhængig af primær årsag
Dårligt for aneurisme pt. (40 % dør i akut fase) Bedre for pt. uden påviselig årsag


Download ppt "Subaraknoidal blødning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google