Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Modificeret af David Lodahl

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Modificeret af David Lodahl"— Præsentationens transcript:

1 Modificeret af David Lodahl
Traumeteamtræning d 1

2 Viden om hvilke produkter der er til rådighed.
Kendskab til anbefalet transfusionsstrategi ved: 1. Kontrollabel blødning 2. Ukontrollabel blødning

3

4 Nacl 9 g/l (Isotonisk) Ringer Lactat og Ringer Acetat Som tommelfingerregel erstattes med ca. 3 gange blodtabet. Dvs ml blodtab med 300 ml Nacl

5 Er ikke internationalt anbefalet til transfusion af traumepatienter.
Fx. Voluven 6%, HAES 10% Syntetiske plasmasusbstitutter NEGATIV virkning på koagulation hæmmer fibrindannelsen reducerer trombestyrke Er ikke internationalt anbefalet til transfusion af traumepatienter.

6 Erytrocytter, som er resuspenderet i 100 ml opbevaringsmedium (SAG-M medium).
Totalvolumenet er gennemsnitligt 270 ml. Opretholder oxygenering i vævene

7 FFP er plasma fra donorblod, som er separeret og frosset, således at FFP har bevaret over 70 % af indholdet af koagulationsfaktorerne. Totalvolumen er gennemsnitligt 285 ml. Indeholder alle koagulationsfaktorer og fibrinogen Opbevares frosset ned til -30o

8 Trombocytter, som er fremstillet fra en eller flere (typisk 4) blodportion(er).

9 Kontrollabel blødning:
Patient med stabilt kredsløb Akut, ukontrollabel blødning: Patient med kredsløbssvigt Sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion 2007

10 19-årig pige Indkommer som traumepatient efter styrt på cykel Vågen og bange. Tør hud BT: 100/60 Puls:80

11 = Kontrollabel blødning

12 Blodtab erstattes primært med Krystalloider og evt. kolloider
Ved Hgb < 4,5 påbegyndes transfusion med Erytrocytter Ved Hgb < 6,0 ved hjertesyge patienter og pt. med akut, alvorlig blødning

13 Ved fortsat vedvarende blødning:
Efter 6. port. Erytrocytter påbegyndes transfusion med FFP FFP og Ery. alternerende i forholdet 1:1

14 Efter 12. Port. Erytrocytter
og 6. port FFP hos voksne; 50ml Ery+FFP/kg hos børn Påbegyndes transfusion med Trombocytter Trombocytter, Erytrocytter og FFP gives i forholdet 1:4:4 Hos Børn under 15 år: 20ml Ery, 20ml FFP og 10 ml Thrombocytter/Kg kropsvægt

15 Hæmoglobin p-INR p-APPT Fibrinogen Trombocytter Foretages løbende, ofte ved stort blodtab

16 - Skiftes straks til balanceret transfusion

17 21-årig mand med knivstik i lysken, kraftig blødning.
Vågen, men bange og urolig. Bleg og klamtsvedende. BT 100/85 P 120 Man kan ikke umiddelbart ved kompression opnå hæmostase.

18 = Akut, ukontrollabel blødning

19 Hæmodynamisk ustabil patient med svigtende kredsløb og
utilstrækkelig vævsoxygenering

20 2 gode venflons 10 l ilt på maske undgå hypotension undgå hypotermi undgå fortynding - dvs. krystalloider gives kun til blod er parat.

21 skal påbegyndes hurtigst muligt hos patienter med akut, ukontrollabel blødning.

22 Indgift af blodprodukter i et indbyrdes afstemt forhold så
vævsgennemblødning og oxygenering opretholdes koagulopati mindskes eller helt undgås F.eks i forholdet 4:4:1 gives til blødning er under kontrol eller behandlingen stoppes

23 Til patienter med KENDT ukontrollabel blødning
4 erytrocytsuspension 4 FFP 1 Trombocytpool Udleveres samlet Til patienter med KENDT ukontrollabel blødning

24

25 4 0-neg Erytrocytsuspension 4 FFP (AB) straks til optøning
1 pool 0-neg Trombocytter Gentages ved behov

26 Blødning Kontrollabel Blødning Ukontrollabel Blødning
Krystalloid/Kolloid til Hgb<4,5(6,0) Krystalloid/kolloid kun til blod er parat Erytrocytsusp 6 Ery:FFP 1:1 efter12 Ery, 6 FFP Thr:Ery:FFP 1:4:4 Transfusionspakke: 4 Erytrocytsusp 4 FFP 1 Trombocytpool Ved uændret stabilt kredsløb hyppige blodprøver Ved ustabilt kredsløb skiftes til balanceret transfusion Gives til blødning er under kontrol

27 ATLS/ATCN Blødningsklasser: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
Blodtab (ml) <750ml ml ml >2000ml Blodtab (%) <15% 15-30% 30-40% >40% Puls <100 >100 >120 >140 BT Normalt Lavt Pulstryk Normalt/Højt RF 14-20 20-30 30-40 >35 Urin >30ml/t 20-30ml/t 5-15ml/t ~0 CNS Let Nervøs Mere Nervøs Forvirret og Bange Forvirret og Sløv Terapi Krystalloid +Blod

28 ATLS/ATCN Respons på behandling (2L Krystalloidbolus)
Hurtigt Midlertidigt Ingen Værdier Normalisering Midlertidig Bedring Ingen Bedring Blodtabsestimat 10-20% 20-40% og pågående >40% Behov for yderligere krystalloid Lav Høj Behov for blod Moderat/Høj Umiddelbart Blod Type+Xmatch Type-specifik Akutblod Operativ Intervention Måske Sandsynlig Meget sandsynlig Kirurg på stuen Ja

29 Instruks

30


Download ppt "Modificeret af David Lodahl"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google