Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hæmaturi Hvem skal ikke udredes..

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hæmaturi Hvem skal ikke udredes.."— Præsentationens transcript:

1 Hæmaturi Hvem skal ikke udredes.

2 Definition Mere end 3 erythrocytter pr synsfelt ved 400 gange forstørrelse er patologisk. Typisk gennemses 10 synsfelter. Svarer til 5-10 eryt. per mikroliter. urinstix kan påvise ned til 5-20 eryt./ml. Makroskopisk hæmaturi ved udskillelse af 1 ml blod/døgn

3 Rød urin = hæmaturi? Rifampicin Nitrofurantoin Myoglobinuri Hæmolyse
Rødbeder Farvestoffer m.m

4 Makroskopisk hæmaturi
UVI Sten Tumor Udredes altid Intermitterende hæmaturi ved % med blæretumor. Blæretumor hos % af pt. med hæmaturi OBS asymptomatisk hæmaturi

5 Mikroskopisk hæmaturi
Screening 13-20% pos. Urinstix Patologiske fund 1-2 % Symptomatisk hæmaturi asymptomatisk hæmaturi

6 Mikroskopisk hæmaturi, asymptomatisk
24 (2,3%) af 1034 pt. urologisk cancer. 1 yngre end 50 809 pt. uden oplagt årsag til hæmaturien 421 pt. kontrolleret hver 6 mdr. i op til 3 år 22 patologiske fund heraf 3 uroteltumorer og 1 PC. Murakami et al. 1990

7 Mikroskopisk hæmaturi
1575 mænd over 50 år screenet. 258 (16%) mik. Hæmaturi. 24 (1.5%) patologi 234 patienter uden patologi 0.85%, (2 patienter) påvist blærekræft efter 14 år 0.93% af de screening negative påvist kræft Madeb et al Urology 2010

8 Hæmaturi udredning Patienter med makroskopisk hæmaturi og symptomatisk mikroskopisk hæmaturi (udred da akut for kræft) Asymptomatisk mikroskopisk hæmaturi hos patienter over 40 år Asymptomatisk mikroskopisk hæmaturi hos patienter under 40 år, hvis patienten er disponeret for blæretumor, ryger eller er erhverseksponeret

9 Hæmaturi ingen udredning
Hæmoragisk cystit Hæmaturi ved katetermanipulation Anden relevant traume Mikroskopisk hæmaturi under 40 år Mikroskopisk hæmaturi tidl. udredt Makroskopisk hæmaturi tidl. udredt?

10 Pakkeforløb blære og nyre
”Mistanke om kræft i blæren eller nyre omfatter: Patienter over 40 år med ikke synligt blod i urinen påvist ved undersøgelse med urinstix uden andre symptomer udredes Begrundet mistanke– kriterier for henvisning til pakkeforløb Patienter med synligt blod i urinen uden anden åbenbar årsag Gentaget ikke synligt blod i urinen hos patienter over 40 år ledsaget af smerter i blæreregionen og/eller vandladningsgener (kræft i blæren) eller flankesmerter og palpabel udfyldning (kræft i nyre) Patienter med påvist kræft i nyre eller blæren ( CT-scanning , UL, cystoskopi) Patienter med tidligere kræft i blæren, der som del af kontrolregime med cystoscopi får påvist ny kræft i blæren”

11 Hæmaturi Fuld urologisk udredning Supplerende
CT urografi (ultralydskanning kan supplere men ikke erstatte urografi) cystourethroscopi (urincytologi) Supplerende retrograd pyelografi, ureterorenoskopi

12 Tak for opmærksomheden

13 Hæmaturi Initial Terminal Diffus urethra blærehals, prostata, trigonum
urethritis, strictur, tumor Terminal blærehals, prostata, trigonum cystitis, BPH, blæretumor, blæresten Diffus blære, øvre urinveje tumor i blære, ureter, nyre, øvre sten, hydronefrose

14 Hæmaturi Asymptomatisk (silent haematuria)
ofte udtryk for en tumor i urinvejene Ledsaget af smerter stensygdom, infektion Koagler ormeformede koagler tyder på blødning fra øvre urinveje Dysmorfe erythrocytter og cylindre ved glomerulær/tubulær hæmaturi

15

16 Hæmaturi Mulige diagnoser
urinvejstumor (nyre, ureter, blære, urethra, prostata) sten og infektioner Nyrecyster BPH medicinske nyresygdomme (glomerulonefritis) AK-behandling (udredning nødvendig) Fejlkilder rifampicin, vegetabilske farvestoffer (rødbede), porfyri, galdefarvestof, vaginal tilblanding, etc.

17 Retningslinier for henvisning
Relevant anamnese Information om evt. AK-behandling Urinstix og evt. urindyrkning Hæmoglobin, S-kreatinin og PSA Rektaleksploration Bestille CT-urografi Patienten henvises til ambulant urologisk udredning Hæmaturi efter traume indlægges akut Ved vedvarende kraftig hæmaturi indlægges akut

18 Blærecancer Ved oplagt blærecancer på CT scanning ses scanningen næste hverdag til Urologisk røntgenkonference. Patienten visiteres til TUR-V/uroonkologisk vurdering inden for 14 dage. Hvis patienten er cystektomikandidat planlægges operation inden for 14 dage efter uroonkologisk vurdering


Download ppt "Hæmaturi Hvem skal ikke udredes.."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google