Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Roskildesyge” - infektion med norovirus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Roskildesyge” - infektion med norovirus"— Præsentationens transcript:

1 ”Roskildesyge” - infektion med norovirus
Blenda Böttiger, Virologisk afdeling, SSI

2 ”Roskildesyge” Sygdomsbillede Hyppighed Smitteveje Diagnostik

3

4 Et fuldt udviklet Tilfælde af Sygdommen forløber paa følgende Maade:
”Patienten bliver ganske pludselig syg, under Arbejdet, i Selskab, eller hyppigt om Natten. Under i Reglen stærkt Ildebefindende, Kvalme, Hovedpine, Mavesmerter, ofte Svimmelhed, kommer der pludselig en Opkastning og (eller) Diarrhoe, voldsomt og overraskende. Patienten naar undertiden ikke ud af Stuen; Afføringen kvitteres nu og da i Sengen. Temperaturen er i Reglen omkring 38-38,5 grader. Efter nogle Timers til 1 à 2 Døgns Forløb svinder Sygdommen, ofte lige så pludseligt som den satte ind”

5 ”Kun knap 1/3 af Patienterne holder Sengen,
mange gaar paa Arbejde eller i Skole trods Sygdommen”

6 Roskildesyge - symptomer
Den omtalte form ”Det fuldt udviklede, middelsvære tilfælde” Den lette form ”Kvalme, hovedpine, kuldegysninger og ubehag i maven” Svære tilfælde ”Næsten koleralignende”

7 ”Kaplan kriterier” for at identificere udbrud forårsaget af norovirus
Opkastning hos > 50 % af patienterne Kort sygdomsvarighed (gennemsnitlig timer) Inkubationstid timer (oftest timer) Afføringsprøve negativ for bakterier NU FINDES DIAGNOSTIK!!!

8 Norovirusinfektion, USA
Meget almindelig årsag til akut gastroenteritis 23 mio. tilfælde/år (Mead et al, 1999) 9,2 mio. tilfælde af fødevarebåren smitte (Mead et al, 1999) 50% af fødevarebårne udbrud skyldes norovirus (Widdowson et al, 2005)

9 Fødevarebårne udbrud, USA (2000)
bakterier norovirus ukendt (parasitter/toxiner/kemiske stoffer) 38% 50% 12% Norovirus udbrud var større end udbrud forårsaget af bakterier ( 25 versus 15 personer/udbrud)) - 10% af de sygdomsramte søgte lægehjælp - 1% indlagt på sygehus Widdowson et al., 2005

10 Infektiøse årsager til gastroenteritis hos befolkningen
i Holland ( ) 18 16 14 12 cases controls 10 % positive 8 6 4 2 VTEC NoV SaV Giardia Crypto Yersinia Shigella rotavirus adenovirus astrovirus Salmonella Entamoeba Cyclospora Campylobacter de Wit et al., 2001

11 Årsag til gastroenteritis i almenpraksis, Holland
Børn < 1 år 1-4 år Voksne 30-59 år Salmonella 3 % 7 % Campylobakter 5 % 11 % Rotavirus 21 % 15 % 2 % Norovirus 9 % 4 %

12 Årsag til børnediarre i Danmark
Børn 1-4 år (prøver sendt til SSI) Salmonella 5 % Campylobakter 4 % Rotavirus 14% Norovirus

13 Antal prøver undersøgt for norovirus, Danmark, 2002-2005

14 Smitteveje for norovirus

15 Fødevarer Kontaminerede råvarer Kontaminerede ved tilberedning

16 Norovirus Resistent virus 10-100 viruspartikler nok for smitte
Tåler indtørring Tåler alkohol Klorholdige desinfektionsmidler viruspartikler nok for smitte Opkast med aerosoldannelse spreder virus effektivt

17 Person til person smitte
Kontaktsmitte Direkte Indirekte Kortvarig immunitet Mange virustyper

18 Forebyggelse HÅNDVASK!!! Isolation
Desinfektion af kontaminerede overflader (klorholdige desinfektionsmidler)

19 Diagnostik af norovirus
Afføringsprøve til undersøgelse for norovirus Meget følsom test – men: alle test fanger ikke alle virustyper Voksne positive ca. 1 uge Børn kan være positive i op til 1 måned

20 Typning af virus

21 Konklusion Meget almindelig infektion – specielt små børn
”Banal infektion” – men på grund af den høje smitsomhed og ændrede sociale forhold kan den medføre store problemer


Download ppt "”Roskildesyge” - infektion med norovirus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google