Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Cervicitis Definition Årsager: Betændelsestilstand i cervix uteri

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Cervicitis Definition Årsager: Betændelsestilstand i cervix uteri"— Præsentationens transcript:

1 Cervicitis Definition Årsager: Betændelsestilstand i cervix uteri
Chlamydia trachomatis Gonokokker Mycoplasma Herpes simplex Gruppe B streptokokker (kun klinisk relevant i forbindelse med graviditet) Humant papilloma virus

2 Cervicitis Diagnostik Wetsmear fra cervikalkanalen
Øget antal leukocytter i cervikalsekret >4-5 leukocytter per synsfelt ved 400× forstørrelse Ved fund af normalt wetsmear fra cervix er der meget lille sandsynlighed for infektion. Podning fra cervikalkanalen Undersøgelse for: Klamydia Gonokokker Herpes Evt. Mycoplasma

3 Klamydia Årsag: Chlamydia trachomatis Symptomer
Vigtigste ætiologi til cervicitis og PID (> 60%) Fund af purulent wet smear er ofte udtryk for forekomst af klamydia Symptomer Inkubationstid 2 uger. Oftest symptomløs Uregelmæssige blødninger, kontaktblødning, Udflåd

4 Klamydia Forekomst Der påvises ca tilfælde per år i Danmark Der foretages ca undersøgelser årligt 7,7% er positive Den reelle incidens i Danmark er formentlig omkring per år. Stor aldersafhængighed 15-24 årige kvinder har højst forekomst (prævalens: 10-20%) Efter 30 års alderen er klamydia sjælden (prævalens: <1%) Hos seksuelt aktive yngre mænd er forekomsten 5-10%

5 Klamydia Diagnostik: Podning fra cervix:
Fjern pus og sekret først, skrab grundigt fra slimhinden (intracellulær organisme) Validitet af undersøgelsen og prævalensen af sygdommen er afgørende for den prædiktive værdi Screening af asymptomatiske bærere Systematisk screening Opportunistisk screening

6 Klamydia Behandling Gravide behandles med: Behandlingssucces: 90-95%
Azitromycin (Zitromax) 1g Doxycyclin 200mg x 1 dgl i 7 dage (Erythromycin 500mg x 4 dgl. i 7 dage) (Roxithromycin 150mg x 2 dgl. i 7-10 dage) Gravide behandles med: Amoxicillin 500mg x 2 dgl. i 7 dage Behandlingssucces: 90-95%

7 Klamydia Hvorfor behandle Klamydia? Partnerbehandling anbefales.
Fjerne symptomer Hindre komplikationer (sterilitet, ekstrauterin graviditet, PID) Stoppe smittekæden Partnerbehandling anbefales. En tredjedel af partnerne er inficeret Behandlingskontrol anbefales ikke Reinfektioner hyppige (20-30%) indenfor ½ år

8 Klamydiabehandling Dobbelt-recept?
Sundhedsstyrelsen: Klamydiainfektioner 2005

9 Partneropspring og behandling
Sundhedsstyrelsen: Klamydiainfektioner 2005

10 Klamydia - smitteforhold
Behandling med Acithromycin: God effekt på den intracellulære form Stoffet trænger ind i cellen og hæmmer delingen af Chlamydia Ingen effekt på den infektiøse ekstracellulær form Så længe patienten har infektiøse ekstracellulære former på slimhinderne (ca. 2 uger) er patienten smittefarlig Patienten skal opfordres til at bruge kondom i 2 uger efter behandlingens påbegyndelse

11 Klamydia – kontrol efter behandling?
Sundhedsstyrelsen: Klamydiainfektioner 2005

12 Klamydia screening? Hvorfor
Vigtigste årsag til underlivsinfektion hos yngre kvinder Risiko for alvorlige følgevirkninger Infertilitet 20% Ektopisk graviditet 9% Kroniske underlivssmerter 18%

13 Gonoré Årsag: Neisseria gonorrhoeae Symptomer
Sjælden årsag til cervivitis og PID (<1%) Ca. 50 tilfælde per år hos kvinder (150 hos mænd) Incidensen stigende (importerede tilfælde fra Østeuropa og Østen) Symptomer Inkubationstid 2-7 dage Øget udflåd, pletblødninger, svie ved vandladningen 70% af kvinder og 25% af mænd er uden symptomer

14 Gonoré Diagnose: Behandling Gravide Kontrolpodning nødvendig
Mikroskopi af af methylenblåtfarvet uretral- og cervikalsekret: Intracellulært lejrede diplokokker Dyrkning og resistensbestemmelse Behandling Ciprofloxacin 500mg (engangsdosis) Ofloxacin 400mg (engangsdosis) Fleroxacin 400mg (engangsdosis) Gravide Ceftriaxon 250mg i.m. Kontrolpodning nødvendig

15 Herpes Årsag: Herpes simplex virus (HSV) Forekomst:
Herpes simplex virus (HSV) er en hyppig seksuelt overført sygdom Prævalens 2-5% af den voksne befolkning 60-80% af genital herpes skyldes HSV-2. 20-40% skyldes HSV-1

16 Herpes Symptomer Inkubationstid 4-7 dage
Senere latent virusinfektion i de sensoriske ganglier Kun 25-35% af alle HSV-infektioner manifesterer sig klinisk Almensymptomer i form af svie og brænden på udbrudstedet, regional glandelsvulst

17 Herpes Smitte Asymptomatisk virusudskillelse forekommer hos begge køn og er ansvarlig for hovedparten af genital HSV-infektion Den asymptomatiske virusudskillelse er størst i de første 3-12 måneder efter primær in­fektion HSV-1 antistoffer hindrer ikke HSV-2 infektion

18 Herpes Primært udbrud: Start tidligst muligt Recidivudbrud
Aciclovir (Zovir) 250mg x 5 dgl i 5v dage (billigst) Famciclovir (Famvir) 250mg x 3 dgl i 5 dage Valaciclovir (Zelitrex) 500mg x 2 dgl. i 5 dage Recidivudbrud Aciclovir (Zovir) 250mg x 5 dgl i 5v dage Famciclovir (Famvir) 125mg x 2 dgl i 5 dage Supressionsbehandling: Ved mere end 6-8 udbrud per år Aciclovir 400mg x 1-2 dgl Famciclovir (Famvir) 250mg x 2 dgl Valaciclovir (Zelitrex) 500mg x 2 dgl. Fortsæt i 1-2 år, herefter pause og vurdering af fortsat behov for behandling

19 Herpes Behandling Afkorter primær infektionen
Afkorter den recidiverende infektion Minimerer antallet af recidiver ved kontinuerlig behandling Nedsætter den asymptomatiske virusudskillelse Herpes er en livslang infektion og behandlingen helbreder ikke patienten

20 Gruppe B-streptokokker
Gruppe B-streptokokker kan øge risikoen for Sene aborter (2. trimester) Præterm fødsel Neonatal sepsis Problemer: 15% af alle normale gravide er koloniseret med B-streptokokker 1% af disse, risikerer sen abort, præterm fødsel eller neonatal sepsis hos den nyfød­te Mange gravide skifter fra negativ til positiv dyrkning og omvendt Screening ikke rutinemæssigt indiceret, vil medføre overbehandling

21 Gruppe B-streptokokker
Hvad anbefales i Danmark? Kvinder, der tidligere har haft en sen abort eller tidligere har haft præterm fødsel anbefales undersøgt for forekomst af B-streptokokker (podning til dyrkning på klinisk mikrobiologisk afdeling). Ved fund af B-streptokokker anbefales behandling med V-penicillin i relevante trimester (gynækologisk specialopgave).

22 Øvre genital infektion = PID
PID (pelvic inflammatory disease) er fællesbetegnelse for Endometritis Salpingitis Oophoritis Parametritis Sygdommen kan debutere med akutte og alarmerende symptomer eller komme gradvist med vage, luskede symptomer

23 PID Underlivsbetændelse er en klinisk syndrom-diagnose, der opfylder mindst 4 ud af følgende karakteristika: Smerter nedadtil i abdomen Temperaturforhøjelse Purulent cervicalt udflåd/evt. positiv klamydiatest Rokkeømhed af uterus og/eller direkte ømhed af uterus og adnexae, evt. udfyldning Forhøjet SR og/eller CRP og/eller leucocyttal Blødningsforstyrrelser

24 Ætiologi til PID Mikroorganismer, som ascenderer fra vagina eller portio Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis/genitalium ? Neisseria gonorrhoeae Optræder alle i cervix og kan isoleres herfra ved podning og efterfølgende undersøgelse på mikrobiologisk afdeling.

25 Ætiologi til PID Andre mikroorganismer: E. coli og anaerobe bakterier
Gruppe A – og gruppe B-streptokokker E. coli og anaerobe bakterier optræder især ved abscessdannelse, efter operative indgreb actinomyces israelii især hos kvinder med spiral.

26 PID Udredning og diagnose Almentilstand og peritonealreaktion.
Altid gynækologisk undersøgelse. Podning fra cervix og uretra. wet-smear Fasekontrastmikroskopi af sekret fra cervikalkanalen: > 5 leucocytter pr synsfelt ved 400 x forstørrelse CRP og leucocytter

27 PID - Behandling Behandlingen rettes ind efter den mest sandsynlige mikroorganisme. Underlivsinfektion hos yngre seksuelt aktive kvinder ( Sundhedsstyrelsens retningslinier) Doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dage eller Lymecyklin 300 mg x 2 i 10 dage eller Tetracyklin 500 mg x 4 i 10 dage Denne behandling vil være virksom mod chlamydia og visse mykoplasmer.

28 PID - behandling Nyere undersøgelser har vist at mycoplama genitalium sammen med chlamydia er årsag til ca. 80% af tilfældene af underlivsinfektion. Behandling af PID i fremtiden: Azitromycin 500 mg dag 1 efterfulgt af 250 mg i 6 dage (virker mod Chlamydia, Mycoplasma genitalium og anerobe bakt.) Evt. suppleret med metronidazol Jørgen Skov Jensen SSI

29 PID Underlivsinfektion med abscessdannelse :
Indlægges: Punktur af absess Iv. Zinazef 750 mg x 3 til afebril mindst 1 døgn. Herefter pondocilin/ Doxycyklin. Metronidazol 1 g x 2 sup. i 7 dage. Underlivsinfektion efter fødsel, i tilslutning til instrumentelle indgreb eller hos spiralbærere: Amoxicillin 500 mg x 3 i 10 dage og Metronidazol 500 mg x 3 i 10 dage

30 PID Underlivsbetændelse i forbindelse med graviditet:
Amoxicillin 500 mg x 3 i 10 dage Underlivsbetændelse forårsaget af gonokokker: Ciprofloxacin 500 mg om éngangsdosis eller Oflaxocin 400 mg som éngangsdosis eller Cetriaxon (cum lidocain) 250 mg i.m. som éngangsdosis Husk partnerbehandling!

31 PID Kontrol efter antibiotisk behandling:
Klinisk kontrol af kvinden efter en uge. Podning fra cervix kun ved påvist gonokok infektion et sæt negative dyrkninger er tilstrækkelige Kontrolpodning for chlamydia er ofte positiv op til 4 uger efter behandlet infektion (testen påviser også døde chlamydia).

32 PID Kun få kvinder med underlivsbetændelse behøver indlæggelse:
Smerterne er lokaliseret i hø. side og kan ikke skelnes fra appendicitis eller absces Smerterne er voldsomme og ledsaget af kvalme, opkastninger og høj feber Graviditet Manglende respons efter 1 – 2 døgns behandling Immunsupprimerede, fx prednisolonbehandlede kvinder


Download ppt "Cervicitis Definition Årsager: Betændelsestilstand i cervix uteri"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google