Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KIRKERNES ROLLE I FRIVILLIGHEDSSAMFUNDET Nyborg Strand den 4. november 2011 Centerleder Laust Kristensen 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KIRKERNES ROLLE I FRIVILLIGHEDSSAMFUNDET Nyborg Strand den 4. november 2011 Centerleder Laust Kristensen 1."— Præsentationens transcript:

1 KIRKERNES ROLLE I FRIVILLIGHEDSSAMFUNDET Nyborg Strand den 4. november 2011 Centerleder Laust Kristensen 1

2 Tak for invitationen ……og udfordringen – Stedfortræder for Jørn Henrik Petersen, SDU – Myter om aldrig at tale til præster og lignende, der primært hellere vil høre sig selv tale – Kirkens mange ansigter Centerleder Laust Kristensen 2

3 Laust Kristensen Leder af Center for frivilligt socialt arbejde Tidlige ansættelser Socialchef Kalundborg Kommune Socialchef Fjerritslev Kommune Centerchef Nordjyllands Amt Forstander på selvejende institution (behandlingshjem) Forstander på selvejende institution (beskyttet pensionat) Tornved Kommune Psykiatrisk sygehus …………. Vi er hinandens forudsætninger …………. Det største resultater skabes gennem samarbejde …………. Mennesket skal være i centrum Centerleder Laust Kristensen 3

4 FRIVILLIGHEDSSAMFUNDET Hvad taler vi om? Hvorfor den store aktuelle interesse? Størrelse? Historisk perspektiv? Nytteværdi? Centerleder Laust Kristensen 4

5 DEN FRIVILLIGE SEKTOR – AKTUEL INTERESSE? Økonomisk krise Bekymring for fremtidens velfærd Osv. (SOCIALSTATENS KRISE) – Ressourcekrisen – Funktionskrisen – Legitimationskrisen Kilde Tore Jacob Hegland, ”Fra de tusind blomster til målrettet innovation”, 1994 Centerleder Laust Kristensen 5

6 DEN FRIVILLIGE SEKTOR I DK Iflg. ”Frivillinghedsundersøgelsen” Ca. 100.200 nonprofit-organisationer og foreninger Uformelle grupperinger Selvejende institutioner, socialøkonomiske virksomheder osv. Centerleder Laust Kristensen 6

7 DEN FRIVILLIGE SEKTOR - STØRRELSE & VÆRDI Uddrag af undersøgelsens resultater (www.frivillighedsus.dk): Sektor i vækst – 2004 ca. 1/3 af befolkningen mod ca. ¼ i 1993 Seneste tal fra 2010: Mere end 1.900.000 danskere - eller 43% af befolkningen over 16 år Sektor af stor økonomisk betydning ( i alt = ca. 10 % af bruttonationalproduktet) Værdien af det ulønnede arbejde svarer til ca. 110.000 heltidsansatte. Værdien af det lønnede arbejde svarer til ca. 141.000 heltidsansatte. Centerleder Laust Kristensen 7

8 8 DEN FRIVILLIGE SEKTOR - OPGAVER Opgaveløser Interesse varetagelse Fællesskaber og sammenhængskraft Dannelse og kompetenceudvikling Social kapital Revser

9 DEN FRIVILLIGE SEKTOR – HISTORISK PERSPEKTIV Folkelige bevægelser bag skabelsen af det moderne demokrati og velfærdssamfundet Civilsamfundets reducerede rolle Socialstatens krise Nyorientering med øget interesse for markedet Frivillighedens genopdagelse Behov for sammenhængskraft, tillid og aktive borgere Aktuel frygt for den fremtidige velfærd Centerleder Laust Kristensen 9

10 BEHOV FOR NYTÆNKNING OG FORANDRING I det offentlige I erhvervslivet I civilsamfundet I opgavefordelingen mellem sektorerne I samarbejdet mellem sektorerne I måden at løse opgaver på Mere fokus på ansvar, ressourcer og organisatorisk kapacitet Centerleder Laust Kristensen 10

11 KIRKENS ROLLE Bevare fokus på egen identitet og integritet Fortsat fokus på – Kirke – Etik – Kærlighedsbudskabet – Husholderkaldet Bidrage til ”debatten” om balancen mellem det materielle og immaterielle Være parat til både at samarbejde med og tale ”kejseren” imod Centerleder Laust Kristensen 11

12 NYE UDFORDRINGER TIL KIRKEN Kirken som en virksomhed med sociale forpligtelser (CSR) Kirken som organisatorisk kapacitet Kirken som netværk Kirkens genindtrædelse som løser af en række velfærdsopgaver ud fra vurderingen – Hvem kan? – Hvem vil? Unikke bidrag til differentiering af velfærdstilbud Centerleder Laust Kristensen 12

13 KIRKENS STEMMER Kirken som normdanner og inspirator i samfundet: – Kulturkristendom – Socialkristendom? Kirkens kritiske stemme Den evangeliske kirke Den skabende kirke Centerleder Laust Kristensen 13

14 ALTERNATIV SEKTORFORSTÅELSE?? Civilsamfundet som grundlag for et velfungerende samfund og demokrati Centerleder Laust Kristensen 14 CIVIL- SAMUNDET STATENMARKE- DET

15 TAK! Hvis du går i kirke, er der større sandsynlighed for, at du også udfører frivilligt arbejde Historisk kendsgerning, at aktivt kirkeliv ofte fremmer social, kulturel og erhvervsmæssig udvikling Kirken må udfolde sig og samtidig finde sig selv i en ny tid, hvor der er brug for alle gode kræfter TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Centerleder Laust Kristensen 15


Download ppt "KIRKERNES ROLLE I FRIVILLIGHEDSSAMFUNDET Nyborg Strand den 4. november 2011 Centerleder Laust Kristensen 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google