Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De gode rammer for samarbejde mellem frivillige og kommunen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De gode rammer for samarbejde mellem frivillige og kommunen"— Præsentationens transcript:

1 De gode rammer for samarbejde mellem frivillige og kommunen
Fredericia d. 6. sep. 2013 v/Anita Sørensen Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

2 Frivillige sociale organisationer (frivillige, ansatte, ledere m.fl.)
Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet siden 1992. Formål: Vi arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Dette ved at hjælpe bl.a. frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling. Hvem kan bruge os: Frivillige sociale organisationer (frivillige, ansatte, ledere m.fl.) Andre der samarbejder med frivillige sociale organisationer (herunder kommuner). Eksempler på aktiviteter: Bibliotek og information Rådgivning Kurser, netværk og konferencer Konsulentbistand Projekt- og metodeudvikling Evaluering og dokumentation Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

3 Formål med dagen Give en grundlægende viden om samarbejde mellem civilsamfundet og det offentlige/ kommunerne Rammerne om det gode samarbejde – CFSA + jeres erfaringer Sætte fokus på muligheder, udfordringer og styrker Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

4 Program Introduktion og præsentation
Frivillige og kommunen – hvad er det vi snakker om? Rammerne og samarbejde - opmærksomhedspunkter og gode råd (oplæg + gruppeøvelser) De næste skridt i samarbejdet – hvordan? Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

5 Samarbejde – hvad er det vi taler om?
Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

6 Samarbejde mellem frivillige og kommune – de tre h’er
Hvorfor? Hvad? Hvordan? Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

7 Velfærdssamfundets tre aktører
Sammenhængskraft Det offentlige Markedet Civilsamfund Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

8 Politiske visioner For civilsamfundet
Regeringens Civilsamfundsstrategi 2010: ”Civilsamfundet knytter os sammen som samfund, fordi civilsamfundet bærer nogle grundlæggende værdier i det danske samfund. Værdier som demokrati, personligt ansvar og samfundssind trives og udvikles i civilsamfundet. Civilsamfundet er med andre ord grundlaget for aktivt medborgerskab og sammenhængskraft i samfundet” For samspil mellem civilsamfundet og det offentlige Revitalisering af Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige (2013): Vision: ”Charteret skal bidrage til at skabe vilkår for at videreudvikle en frivillig verden, der alene, sammen og i samspil med det offentlige beriger, bevæger og berører den enkelte, fællesskabet, samfundet og fremmer en dynamisk udvikling (…) det bliver retningsanvisende, så både den frivillige verden og det offentlige kan anvende det til at skabe, sikre og udvikle samspillet.” Formål: sætte nye mål for udviklingen af det frivillige arbejde i samarbejde med den offentlige sektor. Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

9 Ingredienserne Sammenhængskraft Civilsamfund Det offentlige
Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

10 Fremtidens Velfærdssamfund Udfordringer og tendenser i velfærdssamfundet
Besparelser i offentlige ydelser til velfærdsservice - har vi råd til fremtidens velfærd? Færre hænder til at udføre arbejde Stigende forventninger til velfærden blandt borgerne. Privatiseringer af velfærd Teknologiske løsninger af velfærden En større rolle til den tredje sektor Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

11 Hvad skal vi gøre? Civilsamfund Det offentlige
Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

12 De frivillige hænder som løsning?
Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

13 Diskussionerne… Skal frivillige være…
Et supplement til den offentlige indsats? Ekstra hænder der hjælper til der, hvor det offentlige ikke når/kan slå til? Et alternativ til den offentlige indsats? Aktive medborgere, der engagerer sig i arbejdet i kommunale institutioner? Nye måder at arbejde på? Hjælp til kommunen – eller hjælp til borgerne? ….og hvordan skal vi agere? Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

14 Her ser vi oftest frivillighed i kommunerne
Politisk plan og forvaltningsplan: Samarbejde med frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner Tilskudsordninger, frivilligråd og frivilligpolitik Samarbejde om forvaltningsdrevne projekter Partnerskaber (formaliserede) Institutionsplan: Inddragelse af frivillige i daglige opgaver Med foreningstilknytning Uden foreningstilknytning

15 Hvem er de frivillige? Frivilligundersøgelsen 2012 Highlights Læs hele undersøgelsen her: Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

16 Frivilligundersøgelsen Danskernes frivillige arbejde - 1
Omkring 1,8 mio. danskere over 16 år var frivillige i 2012 (40 %) Lidt flere mænd (42 %) end kvinder (38 %) er frivillige 40 – 49 årige de mest aktive Danskere bosat i vest er oftere engageret end i øst Danskere uden for de større byer er oftere frivillige Frivillige i 2012 brugte over 15t/uge Skønnet antal timer = De mange timer svarer til ca fuldtidsstillinger Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

17 Frivilligundersøgelsen Danskernes frivillige arbejde - 2
Frivilligt arbejde på forskellige områder Kultur, idræt og fritid = 46% Social, humanitær, velfærd, sundhed og forebyggelse = 33% Bolig og lokalsamfund = 14% Politik, religion, interesseorganisationer (herunder miljø og natur, brancheforeninger, erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer, hjemmeværnet mv.) = 14% Uddannelsesområdet, herunder også daginstitutioner og forskningsområdet = 13% Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

18 Frivilligundersøgelsen Kommuner
78 kommuner deltog i undersøgelsen (80 %) 70 % kommuner har frivilligstrategi 43 kommuner har Frivilligråd Kommuner vurderer ligesom foreningerne, at samarbejdet er steget (siger 78 %) Samarbejdsaktiviteter i udvikling: fælles projekter, driftsoverenskomster mv. – og især partnerskaber (se tabel s. 37) En større andel samarbejder med andre forvaltninger om det frivillige sociale arbejde – og med andre kommuner Medarbejderressourcerne næsten fordoblet siden 2010 (fra 100 til 175 fuldtidsstillinger) En større andel kommuner organiserer selv frivillige (fra 41 % i 2010 til 57 % i 2012) – dog stadig oftest på ældreinstitutionerne 22 % har strategi for ‘aktivt medborgerskab’ – og en del er på vej Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

19 Samskabelsens potentialer
Klaus Majgaard: ”Samskabelse handler om at lave noget sammen, som vi ikke kan lave selv, og her kan frivillige foreninger og organisationer betragtes som katalysator for nye måder at tænke på. For det vi netop bør spørge os selv om er, hvad det er for kvaliteter, der opstår i samspillet, som ikke kunne opstå uden et samarbejde.” Offentlige Frivillig Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

20 Debat Hvordan oplever I, at ”alle snakker om frivillighed og samarbejde med kommunen”? Hvad mener I er vigtigt i debatten om frivilliges rolle i fremtidens velfærdssamfund? Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

21 Rammerne om det gode samarbejde – råd, tips og tricks til at styrke rammerne
Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

22 Samarbejde – udgangspunktet
Kommuner vil gerne være mere… Faciliterende frem for bestemme præmisserne for samarbejde I dialog med foreninger og organisationer ”Eksperimentere” inden for vilkår og rammer Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

23 De gode rammer i praksis Muligheder og udfordringer
Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

24 Frivilligheden gennem kommunernes optik – om muligheder og udfordringer
Mulighederne – motivationsgrundlag Værdierne af frivillige: Erfaring, ”hands on” viden om hvad der foregår i lokalområder  indsigt i behov i kommuner Engagement pga. lyst til at gøre forskel for andre Giver mennesker øget omsorg Bidrage med en supplerende indsats til det offentlige Bringe ny energi ind på kommunale institutioner Ser muligheder i det eksisterende  nye ideer til aktiviteter Glæde og oprigtigt engagement En måde at holde fast i de ”kritiske ryster” = udvikling og fornyelse Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

25 Udfordringerne for kommunerne
Rekruttering, fastholdelse, ledelse Kontakt med frivillige - hvordan? Frivillige ”lever af lyst og dør af pligt” Frivillige får ingen løn, materielle belønninger eller kan fyres Anerkendelse og frivilligpleje? Frivillige tager meget tid og mange ressourcer! Frivillige er ikke altid til at regne med og de forsvinder igen Formelle og juridiske forhold er ikke på plads Etik i forhold til frivilligt arbejde – gratis arbejdskraft? Uafklaret strategi på institution og i kommunen Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

26 Samarbejdsparathed? Tilbageholdenhed blandt kommunale medarbejdere?
Tilbageholdenhed blandt frivillige? Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

27 Grundsten i gode rammer for samarbejde
Grundsten 1: VILJEN til samarbejde (anerkendelse, velvilje) Grundsten 2: Gode rammer for samarbejde (i kommunen + på institutioner) Grundsten 3: Det personlige møde Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

28 2a. De gode rammer for samarbejde i kommunen
Økonomiske midler: §18 Foreningsvejviser Frivilligpolitik eller lignende Frivilligråd eller lignende Kommunale frivilligkonsulenter Frivilligcenter Andre typer støtte: lokaler, kurser mm. Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

29 2b. De gode rammer for samarbejde på en institution
Kontaktperson Leder Introduktion Frivilligpolitik/strategi Klare rammer/retningslinjer/samspilsregler De frivilliges ”eget rum” – netværk, vennekreds, forening osv. Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

30 Kontakt skaber resultater!
3. Det personlige møde Få sat ansigter på hinanden Blive introduceret til arbejdsområder, aktiviteter Aflive fordomme Kontakt skaber resultater! Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

31 Råd, tips og tricks 10 spørgsmål når man går i gang Forarbejdet
Hvad går samarbejdet ud på? Hvem er målgruppen? Hvad er målet med inddragelse af frivillige i samarbejdet? Intern afklaring i foreningen/organisationen. Samarbejdsformen – formelt eller mere løst struktureret? Omfanget? Hvem er parterne i aftalen og hvem er kontaktpersonerne? Hvem skal gøre hvad i samarbejdet? Hvor skal fx grænsen gå mellem frivillige og kommunalt ansattes arbejde? Hvem har hvilket ansvar og hvilken rolle? Hvordan klædes fx de ansatte på til samarbejdet? Hvordan håndteres eksempelvis tavshedspligt, myndighedsansvar, personfølsomme oplysninger og andet i samarbejdet? Hvornår starter samarbejdet og hvornår slutter det? Hvilke møder, kontakt og videndeling skal der være løbende i forbindelse med samarbejdet? Hvordan skal udgifterne dækkes? Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

32 Hvad mener I? Workshop Hvad er den største udfordring ift. at skabe samarbejde mellem kommune og jer som frivillige? Hvilke muligheder og fordele ser I i et styrket samarbejde mellem frivillige og kommune? Hvordan kan I/ønsker I at styrke samarbejdet med kommunen? Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

33 De næste skridt Hvordan kommer vi videre i dialogen med kommunerne?
Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

34 Når samarbejde prioriteres– og praktiseres!
Mindre kløft Flere håndtryk Mere dialog Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●

35 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk
Tak for ordene! Anita Sørensen Albanigade 54E, 1. sal ● 5000 Odense C ● tlf: ●


Download ppt "De gode rammer for samarbejde mellem frivillige og kommunen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google