Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mobilitet og personbefordring i landdistrikter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mobilitet og personbefordring i landdistrikter"— Præsentationens transcript:

1 Mobilitet og personbefordring i landdistrikter
Løsninger – et diskussionsoplæg Jørgen Møller Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Niels Agerholm Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

2 Udgangspunktet

3 Sammenfatning på mobilitetsudfordringen
Der er en befordringsudfordring i det åbne land Der er ikke (store) ressourcer at hente i det offentlige i fremtiden Høj grad af brug af IT er mulig En betydelig del af befolkningen er positive over for nye løsninger

4 Løsningsmuligheder Benytte den eksisterende kapacitet bedre
Ildsjæle & lokale ressourcer Myndighederne tager over (langsigtet) Andet?

5 Benytte den eksisterende kapacitet bedre
Der sidder i gennemsnit 1,2 person i hver bil Flertal positive overfor samkørsel Kendskab centralt (tryghed) Intelligent samkørsel kunne være svaret

6 Intelligent samkørsel
?? Lilleby Storeby

7 Lokalsamfundet…

8 det nye landdistriktsparadigme for lokal udvikling
Vi må påregne, at folk der i dag og i fremtiden bosætter sig i mindre landsbysamfund og i det åbne land har truffet et aktivt valg, og er klare over, at hvis et problem skal løses, så må man selv improvisere, inspirere, organisere, finansiere og implementere i fællesskab med de mennesker, der bor og lever i lokalsamfundet eller lokalsamfundene i nærheden. Derfor kan løsningen af befordringsproblemstillingen være at lokalsamfundene kommer til at spille en langt større rolle som organisator og ansvarlig for implementering og daglig drift af den kollektive personbefordring .

9 CIVILSAMFUNDET BLIVER VIGTIGT (Igen)
Stat – Marked – Civilsamfund Civilsamfund og dets kapitaler Scenen er Landsbyer og opland Fysisk kapital Økonomisk kapital Uddannelsesmæssig kapital Kulturel kapital Social kapital (Mødesteder/opbygning/vedligeholdelse) Putnam

10 Landsbyens ”kapitalformer”
Økonomisk kapital (Penge, Erhvervsliv) Fysisk kapital (Bygninger, kulturarv, natur, Beliggenhedsattraktioner, veje mv.) Human kapital (Viden, uddannelse) Kulturel kapital ( Lysten til ”Samvær”) Social kapital.

11 Svendsen & Svendsen ”Social kapital” (2006)
Tillid mellem mennesker Man stoler på/et ord er et ord Opbygges gennem fælles handlinger Kræver mødesteder (Formelle /Uformelle) Inkluderende/brobyggende Ekskluderende /Grøftegravende

12 Lokalsamfundsgenopbygning
Kørselsforening Landsbypedel Aktiver den sociale kapital som en del af mobilitetsudfordringen! Agerholm & Møller. AAU. Tlf

13 Kommunen kan træde i karakter

14 Byplanlægningen (på sigt)
Det strategiske mål: At reducere behovet for befordringshjælp gennem centralisering og ” frivillig folkeflytning” Lukke ned /Stoppe den umotiverede udbygning af alle lokalsamfund Bygge op hvor den offentlige service kan sikres Lokale servicecentre (ca indbyggere)

15 En Pakkeløsning 1. Flyttestøtte til særlige grupper>>> fra det åbne land og de mindre bosættelser til landsbycentrene med traditionel KT Med privat og offentlig service og foreningsliv 2. Opkøb af boligen, hvis den ikke umiddelbart kan sælges

16 Kommunale opkøb af fraflyttede landboliger.
Nedrivning Istandsættelse til lejebolig Istandsættelse til ejerbolig Uden at gøre noget. Opkøbe osv. med videresalg for øje

17 LØSNINGSFORSLAG PÅ 3 NIVEAUER:
Sammenfatning LØSNINGSFORSLAG PÅ 3 NIVEAUER: Intelligent kommunikationsteknologi. Skal indtænkes i systemer LOKALSAMFUNDSNIVEAUET. Landsbyens egenansvar og den sociale kapital. F.eks. Landsbypedelordningen Den kommunale planlægning: I kommune- og sektorplanlægningen kunne kommuner stramme op på bymønsteret. Satse på de levedygtige centre. Drosle ned andre steder. Traditionel KT, hvor passagerunderlaget er I orden

18 Tak Niels Agerholm Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet (+45) Jørgen Møller Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet (+45)

19 Spørgsmål & kommentarer


Download ppt "Mobilitet og personbefordring i landdistrikter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google