Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Vi hjælper dem, der hjælper andre! Udviklingstendenser i medborgerskab og velfærdsinnovation Gladsaxe Kommune, 27. februar 2012 Morten Ronnenberg / Strategihuset.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Vi hjælper dem, der hjælper andre! Udviklingstendenser i medborgerskab og velfærdsinnovation Gladsaxe Kommune, 27. februar 2012 Morten Ronnenberg / Strategihuset."— Præsentationens transcript:

1 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Udviklingstendenser i medborgerskab og velfærdsinnovation Gladsaxe Kommune, 27. februar 2012 Morten Ronnenberg / Strategihuset

2 1. Indhold den næste halve time 2. Hvorfor frivillighed nu? Hvad er dagsordenen? 3. Frivilligt arbejde i dag – hvad og hvem? 4. Terminologier – hvad taler vi om? 5. Holdninger til borgerinddragelse 6. Eksempler fra Danmark 7. Cases fra udlandet 8. Metodisk borgerinvolvering – hvordan det? 9. Hvordan kommer man i gang? - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

3 FRIVILLIGHED ALLE VEGNE:  7,3 mio. kr. til forskning i frivillighed (27.02.2012) – Socialministeriet  ”Fanø vil have mere frivillighed” (DR P4, 2011)  Fem nye frivilligcentre åbner i 2011  EU’s Frivillighedsår 2011  National Civilsamfundsstrategi (2010) - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

4  Besparelsesdagsorden?  ”Beskær velfærden og klar mere selv” – CEPOS, P1 Formiddag (13.01.2012)  Samfundsdagsorden   Mere velfærd og livskvalitet – for de samme penge - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

5 Der skal noget andet til – Knud Aarups bud:  Flytte grænser mellem opgavefordelingen i samfundssfærer  Flytte balancen mellem ret og pligt  Der er et omfattende velfærdspotentiale  Bruge den enkeltes sociale kapital som grundlag for service (ret og pligt)

6 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Potentialet – set numerisk  Cirka 40 % af befolkningen udfører frivilligt arbejde (cirka 21.000 personer i Gladsaxe)  50-70% af de ‘endnu ikke frivillige’ vil gerne (15 - 20.000 personer i Gladsaxe)

7 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Tendenser  Uddannelse → øget frivillighed  ¾ af frivillighed er på kulturområdet  30 – 49 årige mest aktive frivillige  Fast frivillighed viger – ‘korttids’ frivillighed stiger

8 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Potentialet – set velfærdsmæssigt  Dialog mellem borger og myndighed styrkes  Sammenhængskraft i lokalsamfund opbygges  De stærke hjælper de svage

9 Hvordan ser vi på frivillighed og medborgerskab ?  Borgerinddragelse?  Borgerinvolvering?  Borgerdeltagelse?  ”Frivillig sektor”? - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

10 Flere niveauer Høring og nærdemokrati?Aktiv handling?

11 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Flere niveauer Er frivillighed flødeskum eller kerneydelser? Supplement – ja, Erstatning? Normalt nej

12 Hvad mener fagforeningerne? – BUPL? …FOA? ”BUPL Nordsjælland forholder sig progressivt til debatten omkring de frivillige - og vi er meget interesseret i at komme i dialog med kommuner omkring netop dette område” (Nicoline Lind Holm Kuhnt, BUPL N) ”Vi opfordrer til et samarbejde om udformningen af spillereglerne mellem staten, kommunerne, private aktører, selvejende institutioner, fagforeningerne og de frivillige foreninger”. (Dennis Kristensen, FOA) - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

13 1 - Social forebyggelse for børnefamilier under pres Frivillig kerneydelse? – HOME START Familiekontakt - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

14 Social forebyggelse for børnefamilier i krise  er baseret på frivillig hjælp til næsten  hjælper der hvor kommunen ikke når ud  skaber øget livskvalitet for den frivillige og modtageren  PS … - sparer for resten kommunen mange penge - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

15 2 - Odense Kommune – Spisevenner giver appetit på livet - Spiseven = Frivillig fra Ældresagen - Fokus på småt spisende ældre - Forebygger fejlernæring - Hjælper på ensomhed - Udskyder udvikling af demens - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

16 3 - Faaborg Midtfyn Daginstitutioner på vej - Vi hjælper dem, der hjælper andre! • Forældreinddragelse som vision og systematisk metode • Ejerskab og ledelse • 100 børn – 200 forældre, 400 pårørende • Nærområdet involveres • Mere tid til børnene • Ekstra oplevelser • Tættere dialog mellem forældre og personale

17 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Big Society - uddelegere magt til lokalsamfund og lokale myndigheder - større rolle i udøvelsen af offentlige ydelser til V civilsamfundets organisationer - støtte til den frivillige og lokale sektor

18 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! “at vise hvordan lokalsamfunds- organisationer kan få folk til at arbejde sammen for at skabe innovative svar på lokale prioriteter – især i områder med lav social kapital” Formål: NESTA – Neighbourhood challenge

19 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Participatory budgeting  Lille sum penge – fx 100.000 – 500.000 kr.  Kommunen stiller rammen til rådighed  Borgerne udvælger, præsenterer og stemmer

20 - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Manton Budget Bingo

21 Bærum Kommune i Norge – ‘Frivilligmelding’ (udmelding/ politik) ” Frivillig arbeid i kommunale tjenester skal bidra til å  • Skape trivsel og trygghet i nærmiljøene  • Etablere sosiale nettverk  • Forebygge sosiale problemer” ” Kommunal bistand til frivillige organisasjoner skal bidra til å  • Styrke medansvar og medmenneskelighet  • Forebygge samfunnsproblemer  • Styrke fellesskapet” - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

22 Fordele for: Foreninger: - ressourcekilde, - netværk, - profilering Virksomheder - overblik - samarbejds- partnere Kommunen/ offent. - forbedre eksisterende tilbud - styrke helheds indsats - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

23 Centrale spørgsmål i udviklingen af en ny frivilligpolitik: 1. Hvilken rolle skal borgerne spille i arbejdet med at skabe velfærd i Gladsaxe… på ‘din’ institution? 2. Hvad er det borgerne vil være med til at skabe? 3. Hvordan vil I identificere og mobilisere de ressourcer borgerne har? - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

24 Principper der skal bære arbejdet - Find visionen, sæt målet og skab rammerne o Visionen driver værket o Bæredygtigheden kommer kun, når de frivillige sætter dagsordenen o Nærhedsprincippet – what’s in it for me? o Klarhed om målet – det skal være konkret o Klarhed om hvad bidraget hjælper med til o Skab rammerne – politik, strategi, Frivillig-råd, aftaler, … o Slip kontrollen – men ikke ansvaret - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

25 Hvordan systematiserer du brugen af frivillige? FASE 2: Kortlæg ressourcerne o Se på alle ressourcerne • ABCD metoden • Hvem: Foreninger, borgere, pårørende • Til hvad: Praktisk, administrativt, ekstra hænder • Hvor: I hvilke sektorer, særlige grupper? • Hvornår og hvordan spiller de bedst sammen? - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

26 Det handler om at lede og skabe fælles motivation og ansvar - Vi hjælper dem, der hjælper andre!

27 Kontakt: Morten Ronnenberg Tlf. 315 22 999 mrm@strategihuset.dk Strategihuset - Vi hjælper dem, der hjælper andre!


Download ppt "- Vi hjælper dem, der hjælper andre! Udviklingstendenser i medborgerskab og velfærdsinnovation Gladsaxe Kommune, 27. februar 2012 Morten Ronnenberg / Strategihuset."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google