Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

‘Compacts’ i konkurrencestaten

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "‘Compacts’ i konkurrencestaten"— Præsentationens transcript:

1 ‘Compacts’ i konkurrencestaten
Lars Skov Henriksen Seminar om charter AAU, Sydhavnen, 23. april 2013

2 Charter-fænomenet Spredt sig fra UK 1998
Formaliseret og institutionaliseret forsøg på at lægge rammer og retningslinjer for et samarbejde mellem staten og den frivillige sektor Nationale – spredes regionalt og lokalt Ikke retligt bindende dokumenter Fælles formulering af principper og værdier. Normativt regulerende

3 Hvorfor spredes denne ide?
Knyttet til ændringer i velfærdsstaten På den ene side indflydelsen fra New Public Management – marked, konkurrence, valgfrihed På den anden side social kapital og sammenhængskraft – borgeren har ikke blot rettigheder men også ansvar Den frivillige sektor opfattes nu som en central del af velfærdssamfundet

4 Konkurrencestaten Staten er en partner, animator, facilitator, der lægger rammer til rette for private aktører (virksomheder, borgere, lokalsamfund, organisationer) Velfærdspolitikken restruktureres i retning af en økonomisk logik En højere grad af individualisering af ansvaret

5 Konkurrencestaten ændrer konteksten for det civile samfund
Det civile samfund forstås ikke længere i første række som en KOLLEKTIV organisering uden for staten, men i større udstrækning som en arena, hvor det individuelle ansvar, som staten efterspørger, kan udfoldes. Det civile samfund forstås ikke længere som en organisering, der principielt står i OPPOSITION til stat og marked, men som en (velfærds)zone, der i samarbejde med stat og marked skal supplere og understøtte konkurrencestaten i dens forsøg på at inkludere borgere og modvirke eksklusion.

6 Det giver nye incitamenter
For det offentlige i forhold til at markere betydningen af det civile samfund og frivillige indsatser For de frivillige organisationer i forhold til at markere grænserne Derfor forekommer chartre at være attraktive

7 Men der åbnes også for nye udfordringer og balancepunkter:
Mellem samarbejde – og konkurrence Mellem den kollektive organisering – og det individuelle fokus Mellem værdiorientering – og nyttebetragtning Mellem velfærdsfeltet og servicerollen – og alle de andre felter og roller


Download ppt "‘Compacts’ i konkurrencestaten"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google