Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse i forskellige retninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse i forskellige retninger"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse i forskellige retninger
Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Confucius Ledelse op ad: Sikre et godt med og modspil til egen leder / den overordnede ledelse. Tage imod og løse opgaver. Hjælpe og være til rådighed, autorisere og give opbakning. Bede om hjælp og opbakning. Ledelse til siden/tværs: Være til rådighed for lederkollegaer. Sørge for godt samspil på tværs af organisationen. Gensidig hjælp og støtte, undgåelse af suboptimering. Ledelse udadtil: Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og andre dele af organisationen Selvledelse: Fokus på og arbejde med egne personlige styrker og udviklings-områder. ”You can’t achieve anything without getting in someone’s way. You can’t be detached and effective” Abba Eban, israelsk diplomat/politiker Ledelse ned ad: I forhold til egne medarbejdere – individuelt og i grupper. Sikre motivation, fremdrift, trivsel, samspil og resultater.

2 At lede nedad – vis tillid og anerkendelse
Den traditionelle lederrolle, der kan lede nedad i forhold til egne medarbejdere, er stadig vigtig. Ledelse nedad sikrer, at den daglige drift fungerer Gode råd når du leder nedad 1. Vær nærværende og anerkendende: Du motiverer bedst dine medarbejdere til at præstere gennem nærværende og anerkendende ledelse. Hav derfor fokus på konstruktiv kritik og undgå at fokusere på fejl. 2. Uddeleger arbejdsopgaver: En god måde at vise sine medarbejdere tillid er gennem udelegering af arbejdsopgaver. På den måde motiverer du medarbejderne med mere ansvar, og du får mere tid til ledelse. 3. Hav øje for mangfoldighed: Medarbejdere har forskellige kompetencer, og det er vigtigt at være opmærksom på dette i måden, man leder dem på. Tilpas din ledelse og udelegering alt efter de forskellige behov og kompetencer.

3 At lede opad – se på helheden
At lede opad indebærer, at lederen ikke blot ser det som sin opgave at optimere driften i egen enhed, men også erkender sin rolle som del af lederfællesskabet. Lederen skal medtænke det store billede, fremfor kun at koncentrere sig om egen enhed Gode råd når du leder opad 1. Vær loyal uden at gå på kompromis med egen overbevisning: Som mellemleder er det dig, der har fingeren på pulsen med hensyn til, hvad der fungerer for dine medarbejdere. Medtænk derfor altid organisationen overordnede mål og værdier, men sig fra overfor topledelsen, hvis du ved bedre inden for dit ansvarsområde. 2. Inddrag medarbejderne i strategiarbejdet uden at miste synet for driften: Det kan betale sig at involvere medarbejderne i udarbejdelsen af strategier, da der derved er større chance for, at medarbejderne tager strategien til sig og bruger den i hverdagen. Men hav stadig øje for den daglige drift og korte deadlines. 3. Find balancen mellem top og bund: Du skal kunne gå i dialog med topledelsen, men samtidig medtænke dine medarbejderes behov og kompetencer.

4 At lede udad – vær brobygger og opdateret
Gode råd når du leder udad 1. Byg bro mellem organisationens ekspertise og borgerens behov: Når du leder udad, skal du være bindeleddet mellem dine medarbejderes ekspertise og borgerens ønsker og krav. Understøt medarbejderne i deres faglighed, men hjælp dem samtidig til at tage udgangspunkt i borgerens behov. 2. Hav fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig: Hvis du er opdateret med hensyn til nye tiltag eller større strukturelle ændringer på dit område, er du bedre i stand til at forberede organisationen og dine medarbejdere på eventuelle forandringer. Sørg for at sparre med dine medarbejdere – det er oftest dem, der har den tætteste kontakt med borgeren.

5 At lede på tværs – fokus på tværgående samarbejde
At lede på tværs indebærer at kunne sammenbinde dét, der foregår i egen afdeling, med arbejdet i andre afdelinger. Gode råd når du leder på tværs 1. Gå forrest når det gælder tværgående samarbejde: Vær åben overfor samarbejde på tværs af organisationen, da det kan skabe mulighed for udvikling. Men kend dine omgivelser og sørg for at afklare med egen leder, så der er opbakning hvis eventuelle ressourcer og tid skal genforhandles.    2. Find balancen mellem den daglige drift og tværgående udvikling: Det er din opgave at sikre, at din afdeling fungerer, og at den daglige drift kører. Men tværgående udvikling er samtidig nødvendigt for, at afdelingen ikke går i stå. Find derfor balancen mellem nye udviklingsprojekter uden, at din afdeling bliver overbebyrdet.

6 LEDERENS OPGAVEPORTEFØJLE
STRATEGISK LEDELSE - det lange perspektiv Visioner , mål, strategi, handlingsplaner Udvikling af opgave, metoder, organisation, kultur og kompetencer Networking, tværgående FAGLIG LEDELSE ledelse af ”produktionen” Planlægning Organisering Opfølgning Information Faglig sparring Faglig spydspids Driftsopgaver ØK/ADM. LEDELSE - styr på ressourcerne Økonomi og personale Budgettering Opfølgning Rapportering PERSONALELEDELSE motivation, trivsel og udvikling af den enkelte og gruppen Nærvær, interesse Feedback Udviklingssamtaler Gruppens samarbejde Coaching

7 LEDERENS OPGAVEPORTEFØJLE
% % Hvilke opgaver ligger der i din portefølje? Hvor megen af din tid/energi skal allokeres til de fire overordnede ledelsesopgaver? STRATEGISK LEDELSE - det lange perspektiv FAGLIG LEDELSE ledelse af ”produktionen” Driftsopgaver % % ØK/ADM. LEDELSE - styr på ressourcerne PERSONALELEDELSE - motivation, trivsel og udvikling af den enkelte og gruppen Gruppearbejde


Download ppt "Ledelse i forskellige retninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google