Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Værdiregelsæt… Ørslev Skole… Klik dig frem vha. musen / piletasterne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Værdiregelsæt… Ørslev Skole… Klik dig frem vha. musen / piletasterne."— Præsentationens transcript:

1 Værdiregelsæt… Ørslev Skole… Klik dig frem vha. musen / piletasterne

2 Vision Vi er en lille skole i verdensklasse.
Faglighed Vi er en skole, hvor læring styrkes af vidensdeling, tværfaglighed og fordybelse Vi er en lille skole i verdensklasse. Vi gør en stor forskel, idet alle tager ansvar og alle kan føle sig set hørt og forstået. Fællesskab Vi er en skole, der handler i fællesskab samtidig med, at vi anerkender det individuelle og værdsætter mangfoldighed Vi er en skole i bevægelse, hvor visionerne og værdierne bliver taget alvorligt. Udvikling Vi er en skole, hvor den enkeltes udvikling giver fællesskabet kompetence Fællesskab Vi er en skole, der handler i fællesskab samtidig med, at vi anerkender det individuelle og værdsætter mangfoldighed Vi er en skole, hvor det er spændende og sjovt at være. Ansvar Vi er en skole, hvor ledelsen leder, så alle bidrager til de fælles mål Vi handler i overensstemmelse med de aftaler, vi indgår.

3 Trivselsregler - Ordensregler
Mål På Ørslev Skole udvikler vi børnenes faglige, sociale og personlige kompetencer. Vi arbejder for at børnene bliver livsduelige, så de udvikler sig til ”hele” mennesker med stort selvværd at børnene opleves og oplever sig selv som selvstændige og ansvarlige mennesker med tænkeevne, engagement og motivation, og at dette sker i gensidig respekt for og i samarbejde med andre mennesker. Dette sker i overensstemmelse med folkeskoleloven, de kommunale bestemmelser og skolens mål. Skolen har i kraft af sin placering en betydningsfuld rolle i lokalsamfundet m.h.t. undervisning, fritid og kultur. Trivselsregler - Ordensregler Vi er sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas. Det gælder også op vejen til og fra skole. Vi passer godt på vores skole, på hinanden og på de ting der er på skolen.

4 Trivselspolitik og antimobbestrategi
Trivsel er den væsentligste værdi på Ørslev Skole og skal ses i sammenhæng med vores ”Trivselsregler – Ordensregler”, ”Gensidige forventninger”, samt vores ”Principper for anvendelse af foranstaltninger til fremme af god orden ved Ørslev Skole”. For at sikre dette, gør vi følgende på Ørslev Skole: Ørslev Skoles værdier ”åbnes” i den enkelte afdeling/klasse og omsættes til praktisk handling. Klasselæreren sikrer, at klassen ud fra værdierne aftaler nødvendige trivselsregler, og at disse overholdes. Denne plan og skolens værdier samt trivselsregler gennemgås hvert skoleår for børn og forældre af klasselæreren. Forældre, børn og personale lever op til gensidige forventninger og trivselsreglerne Klasselæreren tager i samarbejde med forældrerådet initiativ til sociale arrangementer for børn og forældre med eller uden medarbejderdeltagelse. Forældre opfordres til at indgå aftaler om private klassearrangementer og legeaftaler. Der arbejdes med socialisering i alle afdelinger/klasser. Børnenes trivsel indgår i alle pædagogiske drøftelser, skole/hjem-samtaler og på forældremøder. Der er tilsyn med børnene i alle pauser. Medarbejdere, forældre og børn samarbejder om at skabe et fysisk og psykisk miljø på skolen, der fremmer trivsel. Der arbejdes på at skabe gode muligheder for frikvartersaktiviteter for børnene. Der etableres venskabsvenner, forældrenetværk og legepatrulje.

5 Principper for anvendelse af ”Foranstaltninger til fremme af god orden på skolen”
Skolens ledelse har uddelegeret sine beføjelser til at iværksætte foranstaltninger over for børnene til den enkelte medarbejder. Dette skal bl.a. sikre et rimeligt forhold mellem forseelse og foranstaltning. Uden forudgående samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte medarbejder derfor anvende en række foranstaltninger som fx reprimande, at sætte et barn ”uden for døren”, at henvise et barn til samtale med skolens AKT-medarbejder* eller tilsvarende mindre indgribende foranstaltninger end dem, der er nævnt i Bekendtgørelse nr. 320 om ”Fremme af god orden i folkeskolen”. Efter samtale med eller meddelelse til forældrene kan den enkelte medarbejder endvidere anvende de i Bekendtgørelse nr. 320 ”Fastsatte foranstaltninger om eftersidning og midlertidig udelukkelse fra undervisning”. Skolens ledelse inddrages ved beslutninger om overflytning til parallelklasse eller overflytning til anden skole. Børn og forældre skal have særlig opmærksomhed på: at skolen kræver erstatning, hvis eleverne bortkaster eller beskadiger skolens ejendom/ejendele at skolen inddrager og opretholder inddragelsen af private genstande, som kan virke faretruende på andre . Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke. Scharnberg *AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel

6 Til børnene. Vi forventer at du… Til forældrene Vi forventer at du…
Giver din mening til kende, og tror den er god nok. Har respekt for andre børn, de voksne og skolens inventar, dvs. at du: er en god kammerat der hjælper alle taler pænt til kammerater og voksne giver din mening til kende, men også respekterer andres respekterer andres ting ikke mobber og lader surhed gå ud over andre behandler skolens/SFO’ens ting ordentligt Er klar til undervisning og sidder på din plads, når undervisningen begynder Deltager aktivt i skolens undervisning Laver dit hjemmearbejde, og har orden i din skoletaske Møder mæt, veludhvilet, har madpakke med og er åben for at lære noget Til forældrene Vi forventer at du… Giver dit/jeres barn gode betingelser for at trives godt i skolen, dvs. at du/I: medvirker til at dit / jeres barn engageres i skolens arbejde bakker op om og viser interesse for hjemmearbejdet hvis det er nødvendigt, hjælper barnet med at holde orden i tasken og sørger for, at barnet har de ting med i skole, f.eks. blyanter, som det skal bruge er med til at tage fælles ansvar for at alle trives med hinanden er med til at lære barnet at tage ansvar sender barnet i skole, mæt og veludhvilet og forsynet med en madpakke aktivt og loyalt går ind i samarbejdet med personalet med åbenhed og tillid, dvs., at du/I: følger med i, hvad der foregår på skolen deltager i skolens aktiviteter, forældremøder og samtaler loyalt samarbejder med læreren/pædagogen om at løse problemer i åben dialog Til personalet Vi forventer at du… er engageret i og motiveret til at arbejde med børn har overskud til at tale med børn og tage dem alvorligt respekterer børns forskelligheder og tager hensyn til dem møder velforberedt og kan motivere børnene giver børnene medindflydelse og lærer dem at tage ansvar hjælper børnene med samværsregler er åben, loyal og forstående i skole/hjemsamarbejdet, dvs. at du: hvis der er behov, kontakter forældre og kan kontaktes af forældre informerer jævnligt om børnenes undervisning/fritid/trivsel på skolen går ind i en gensidig åben dialog for at løse problemer i fællesskab i samarbejde med forældrerådet søger at få deltagelse til skolens arrangementer fra alle

7 Dette er et levende dokument, der til stadighed udvikles i en synlig, dynamisk dialog med respekt for alle parter. Vedtaget i skolebestyrelsen


Download ppt "Værdiregelsæt… Ørslev Skole… Klik dig frem vha. musen / piletasterne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google