Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen Tak fordi I har valgt at deltage i denne session.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen Tak fordi I har valgt at deltage i denne session."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen Tak fordi I har valgt at deltage i denne session.
Ud fra deltagerlisten kan jeg se, at der er deltagere, som endnu ikke arbejder med handleplanen i dag og deltagere, som allerede har taget handleplanen i anvendelse. Derfor har vi valgt at bruge lidt tid på at vise hvordan handleplanen fungerer i DUBU i dag.

2 Program Handleplanen, som den ser ud i dag v. Trine Klinkby, Familierådgiver i Egedal Kommune Arbejdsgruppens 1. bud på den fremtidige handleplan v. Morten Sejerøe, IBM Input fra jer om behov og ønsker til den fremtidige handleplan Gunhild Kirkmand, Egedal (repræsentant for referencegruppen) Trine Klinkby, Egedal Boel Johannesdottir, Brønderslev Maria Schifter, Herlev Lone Petersen Familierådgiver, Greve Lene Gamborg Andersen, Haderslev Tanja Mikkelsen, Syddjurs Ania Holm, Roskilde Hanne Wibroe socialrådgiver, Roskilde Morten Sejerøe, IBM Ditte Ehrenreich, Socialstyrelsen Christina Knudsen, KOMBIT Janni Bormann, KOMBIT Trine er også med i arbejdsgruppen som kigger på ændringsønsker til handleplanen

3 Den nuværende Handleplan

4 Den kommende nye Handleplan
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som mødtes 1. gang den 4. oktober. På mødet blev drøftet ændringer til den nuværende handleplan Der var både små og store ændringsønsker Her vil jeg gennemgå nogle af ændringsønskerne

5 Den kommende nye Handleplan
Overskriften ”Formål og forventet indsats og varighed” deles op i to ”Formål og forventet indsats” ”Indsatsens forventede varighed” dette gøres ligeledes i blanketten

6 Den kommende nye Handleplan
Registrering af 0-4 scoring i handleplanen for hvert mål: Baseline-tal: Barnet vurderes til at være X ved oprettelse af 1. handleplan Mål-tal: Mål for hvor man gerne vil hen, der oprettes ved 1. handleplan og evt. justeres ed opfølgning Indikator-tal: Barnet / den unge vurderes til at være X ved opfølgning

7 Den kommende nye Handleplan
Der ønskes to versioner af handleplanen, En med alle felter En kun med felter, hvor der er udfyldt data Alle felter fra handleplansblanketten skal kunne registreres i DUBU

8 Den kommende nye Handleplan
Felterne i handleplanen ønskes større, særligt felterne ”Faglig vurdering” ”Udækkede behov” ”Beskrivelse af målopfyldelse” Adviser skal kun laves på indsatsdelen og ikke på handleplan

9 Den kommende nye Handleplan
Blanketten og DUBUs begreber ensrettes, følgende rettes i DUBU Overskriften ”Aftaler om ansvarlig” ændres til ”Ansvar, konkrete aftaler mv.” Titlen på dokumentet ændres til at hedde ”Handleplan og opfølgning” når den genereres Kolonnen ”Øvrige behov eller særlige forhold” slettes fra DUBU efter der er foretaget en sikring af at felterne ikke har været brugt i dag

10 Den kommende nye Handleplan
Handleplan og opfølgning på handleplan – hvordan kan forskellen tydeliggøres

11 Workshop Input fra jer om behov og ønsker til den
fremtidige handleplan Sæt jer sammen i grupper på 5-6 personer Drøft hvilke behov og ønsker I har den fremtidige handleplan Skriv jeres behov og ønsker på de udleverede blokke Vigtigt ift. dokumentation og fremtidigt arbejde Tilbagemelding i plenum samt opsamling på spørgsmål

12 Spørgsmål og drøftelse

13 Tak for nu!


Download ppt "Velkommen Tak fordi I har valgt at deltage i denne session."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google